24. svazek: T. Šetina a kolektiv - „Králický Sněžník“ čs. opevnění z let 1935-38 na masivu Králického Sněžníku