Přehledná  bibliografie  článků  a  literatury
o  opevnění, vydaných  v  ČSR,  Protektorátu  Čechy a  Morava, ČSSR,  ČSFR  a  ČR  od  roku  1918

 

 

1922

BORDEAUX, Henri: Poslední dny pevnosti Vaux, Praha 1922, 190 s.

BORDEAUX, Henri: Osvobození zajatci, Praha 1922, 182 s.

 

1923

BÖHM, J.: Diskuse o stropu úkrytů, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 1, 1923, s.24.

HANÁK, Rudolf: O významu stálého opevnění pro náš stát, 1. část, In: Důstojnické listy č. 49, 1923, s.1-3.

HANÁK, Rudolf: O významu stálého opevnění pro náš stát, 2. část, In: Důstojnické listy č. 51, 1923, s.1-3.

HANÁK, Rudolf: O významu stálého opevnění pro náš stát, 3. část, In: Důstojnické listy č. 52, 1923, s.1-2.

MLČOCH, J.: Studie o účinku dělových střel s ohledem na zakládání štolových úkrytů a kaveren, 1. část, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 1, 1923, s.2-9.

MLČOCH, J.: Studie o účinku dělových střel s ohledem na zakládání štolových úkrytů a kaveren, 2. část, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 2, 1923, s.41-43.

MLČOCH, J.: Názory na budoucí stálá opevnění, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 4, 1923, s.122-127.

 

1924

BARON, František: Názory na budoucí stálá opevnění, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 4, 1924, s.122-126.

HOLUB, Antonín: Studie světové války. III. Některé zkušenosti, plynoucí ze světové války. Technické zbraně a opevňování, In: Důstojnické listy č. 46, 1924, s.1-2.

HONL, Ivan: Obranný úsek na horním Labi a jeho význam v pruských válkách, In: Vojenské rozhledy č. 10, 1924, s.533-538.

HONL, Ivan: Lloydův návrh systematického opevnění severních českých hranic v r.1766, In: Důstojnické listy č. 17, 1924, s.2-3.

HONL, Ivan: Význam středověkých měst. hradeb za válek v XVIII. stol., In: Důstojnické listy č. 23, 1924, s.2.

KOUTŇÁK, J.: Západní bojiště.Verdun, In: Důstojnické listy č. 36, 1924, s.1-3.

MAYER, K.: K vojenské službě opevňovací, In: Vojenské rozhledy č. 8-9, 1924, s. 455-462.

SYROVÝ, František: Zda opevňovat a jak, In: Důstojnické listy č. 16, 1924, s.7-8.

SYROVÝ, František: Jest možno úsporně budovati stálá opevnění?, In: Důstojnické listy č. 52, 1924, s.6.

 

1925

SAJDL, Josef: Obležení a pád Přemyšlu, Kopidlno 1925

 

1926

Německé opevňování za války, In: Důstojnické listy č. 21, 1926, s.8.

NOPP, Ladislav: Špilberk, jeho dějiny a památnosti, Praha 1926

UNRUH, Fritz von: Verdun, Praha 1926, 115 s.

 

1927

MLČOCH, J.: Polní opevnění u Zborova, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 6, 1927, s.129-130.

ŠTĚPÁNSKÝ, Karel: Verdun, In: Vojenské rozhledy č. 11, 1927, s.585-598.

 

1928

HONL, Ivan: Praha jako pevnost, In: Důstojnické listy č. 45, 1928, s.2.

Plán opevnění francouzské východní hranice, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 10, 1928, s.171.

SAMEK: Polní opevnění, Praha 1928

 

1929

JUNGER, B.: Stálá opevnění, 1. část, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 5, 1929, s.97-101.

JUNGER, B.: Stálá opevnění, 2. část, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 6, 1929, s.132-135.

Pěšák u Verdunu, In: Naše vojsko č. 7, 1929, s.114.

PÉTAIN, Philippe: Bitva u Verdunu, Praha 1929, 129 s.

TŮMA, Karel: Třicítky, In: Naše vojsko č. 12, 1929, s.188-189.

 

1930

FILOUS, Josef: Pevnost Komárno - několik poznámek k minulosti, Komárno 1930

HONL, Ivan: Josefov 1780-1930, In: Důstojnické listy č. 40, 1930, s.3.

HONL, Ivan: K jubileu Terezína, In: Důstojnické listy č. 42, 1930, s.2.

CHACK, Paul: Boj o Dardanelly, Praha 1930, 205 s.

MACHAČ: Švédové u Brna r.1645, In: Naše vojsko č. 10, 1930, s.156-157.

Opevnění východní francouzské hranice, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 1, 1930, s.20.

 

1931

Belgická stálá opevnění, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 12, 1931, s.269.

Lotrinská opevnění, In: Důstojnické listy č. 18, 1931, s.2-3.

 

1932

BARON, František: Vliv polního opevňování na operace ve Východním Prusku v roce 1914-15, In: Rozhledy technických zbraní č. 2, 1932, s.750-754.

BARON, František: Význam polního opevnění v historii válečnictví, In: Rozhledy technických zbraní č. 3, 1932, s.1038-1043.

ČERNOBROVNIN, Alexej: Různé způsoby výpočtu železobetonových úkrytů, 1. část, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 10, 1932, s.234-237.

ČERNOBROVNIN, Alexej: Různé způsoby výpočtu železobetonových úkrytů, 2. část, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 11, 1932, s.255-258.

FLIPO, J.: André Maginot zemřel, In: Vojenské rozhledy č. 1, 1932, s.25-27.

HONL, Ivan: Konec olomoucké pevnosti, In: Důstojnické listy č. 11, 1932, s.2.

MILOTA, Pavel: Úvahy o stálém opevnění. Tvrze, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 10, 1932, s.228-234.

SAMEŠ, Antonín: Úvahy o stálém opevnění, In: Rozhledy technických zbraní č. 2, 1932, s.754-759.

SLÁDEČEK, Jan: Vývoj opevňování v poslední době, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 1, 1932, s.1-8.

ŠTVERÁK, Vladislav: Helgoland (K otázce zničení německých pevností), In: Důstojnické listy č. 33, 1932, s.2-3.

 

 

1933

ČERNOBROVNIN, Alexej: Beton v ruském opevňování, In:Vojensko-technické zprávy MNO č. 12, 1933, s.295-298.

FAUCHER, L.: K 300. výročí narození Vaubana, In: Vojenské rozhledy č. 5, 1933, s.493-498.

HANÁK, R.: O významu stálého opevnění pro obranu státu, In: Rozhledy technických zbraní č. 4, 1933, s.1241-1258.

HONL, Ivan: Pevnost Terezín, Průvodce po bojištích a vojenských památnostech Československé republiky, seš. 2, Praha 1933, 15 s.

HONL, Ivan: Pevnost Josefov, Průvodce po bojištích a vojenských památnostech Československé republiky, seš. 5, Praha 1933, 15 s.

Litva opevňuje polské hranice, In. Vojenský svět č. 10, 1933, s.311.

MILOTA, Pavel: Je možno využíti býv. pevností v moderní fortifikaci?, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 2, 1933, s.48-49.

MILOTA, Pavel: Výročí slavného technika - vojáka, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 4, 1933, s.106-107.

MILOTA, Pavel: Výpočet železobetonových desek proti účinkům dělových střel a leteckých pum, 1. část, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 11, 1933, s.262-272.

MILOTA, Pavel: Výpočet železobetonových desek proti účinkům dělových střel a leteckých pum, 2. část, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 12, 1933, s.298-306.

MORAVEC, Emanuel: Jak se povede příští válka, 1. část, In: Vojenský svět č. 1, 1933, s.8-10.

MORAVEC, Emanuel: Jak se povede příští válka, 2. část, In: Vojenský svět č. 2, 1933, s.38-42.

MORAVEC, Emanuel: Jak se povede příští válka, 3. část, In: Vojenský svět č. 3, 1933, s.73-76.

MORAVEC, Emanuel: Jak se povede příští válka, 4. část, In: Vojenský svět č. 4, 1933, s.101-104.

MORAVEC, Emanuel: Jak se povede příští válka, 5. část, In: Vojenský svět č. 5, 1933, s.136-138.

MORAVEC, Emanuel: Jak se povede příští válka, 6. část, In: Vojenský svět č. 6, 1933, s.165-168.

MORAVEC, Emanuel: Jak se povede příští válka, 7. část, In: Vojenský svět č. 7, 1933, s.199-205.

Opevněné oblasti francouzského pohraničí, In: Vojenský svět č. 3, 1933, s.74-75.

Opevňování belgických hranic, In. Vojenský svět č. 10, 1933, s.312.

Putující pevnosti, In. Vojenský svět č. 8, 1933, s.254.

SAMEŠ, Antonín: Stálé či polní opevnění?, In: Rozhledy technických zbraní č. 1, 1933, s.247-250.

Také Rusko opevňuje své hranice, In. Vojenský svět č. 10, 1933, s.311.

 

1934

ČERMÁK, Jan: Studie o obraně státních hranic, In: Rozhledy technických zbraní č. 1, 1934, s.209-224.

HONL, Ivan: Pevnost Hradec Králové, Průvodce po bojištích a vojenských památnostech Československé republiky, seš. 10, Praha 1934, 17 s.

JUNGER, Bohumil: Vliv stálého opevnění na vedení operací, 1. část, In: Rozhledy technických zbraní č. 2, 1934, s.581-590.

JUNGER, Bohumil: Vliv stálého opevnění na vedení operací, 2. část, In: Rozhledy technických zbraní č. 3, 1934, s.899-906.

MAGLIETTA, L.: Stálé opevnění u Trevisa, In: Rozhledy technických zbraní č. 4, 1934, s.1299.

Stálé opevnění - stručný vývoj a všeobecné zásady, Skripta Vysoké školy válečné, III. ročník 1934/1935, Praha 1934

TETOUR, B.: „Švédské šance“ u Přerova, Průvodce po bojištích a vojenských památnostech Československé republiky, seš. 7, Praha 1934

TILLY, N.N.: Existence pevností a uzavřených front, In: Vojenské rozhledy č. 4, 1934, s. 372-375.

ZUMAN, František: Švédský tábor v Brandýse n.L. a v St. Boleslavi, Průvodce po bojištích a vojenských památnostech Československé republiky, seš. 6, Praha 1934

1935

BELBL, J.: Než započne válka. Ochrana hranic a vnitrozemí, Praha 1935

FISCHER, Richard: Olomoucká pevnost a její zrušení, Olomouc 1935, 85 s.

CHRASTINA, Svatopluk: Nové Zámky před 250 lety a dnes, In: Důstojnické listy č. 33, 1935, s.1-3.

JAROSLAVSKÝ, B.: Obrana hranic, In: Důstojnické listy č. 13, 1935, s.2.

MORAVEC, Emanuel: Obrana státu, Praha 1935

Něco o opevnění francouzských hranic, In: Rozhledy technických zbraní č. 2, 1935, s.297-300.

O stálých opevněních, 1. část, In: Vojenský svět č. 8, 1935, s.237-242.

O stálých opevněních, 2. část, In: Vojenský svět č. 9, 1935, s. 267-271.

O stálých opevněních, 3. část, In: Vojenský svět č. 10, 1935, 306-308.

Pevnosti a stálá opevnění za světové války. Současné náhledy na způsob opevnění hranic států, In: Vojensko-technické zprávy MNO č. 6, 1935, s.129-131.

SOMMER, Jiří: Opevnění Bratislavy za světové války, In: Rozhledy technických zbraní č. 8, 1935, s.1017-1021.

V době, kdy má dojít k opevňování hranic, In: Důstojnické listy č. 29, 1935, s.1.

 

1936

Francouzská opevnění, In: Vojenský svět č. 9, 1936, s. 273.

Kritické dni pevnosti olomoucké v r. 1866, in Vojenský svět č. 2, 1936, s. 49-51.

SOMMER, Jiří: Úžina gibraltarská, In: Vojenský svět č. 8, 1936, s.238-240.

TIKAL, František: Hradby a valy města Dvora Králové nad Labem, In: Pod Zvičinou 1935-1936, s.91-96.

TRUTNOVSKÝ, František: Bitva ve volném a opevněném prostoru, In: Vojenské rozhledy č. 3, 1936, s.308-318.

Význam pevností, In: Vojenský svět č. 9, 1936, s.282.

 

1937

CHALUPA, V.: Problémy obrany Belgie, In. Vojenský svět č. 3, 1937, s.89-90.

Chvála stálého opevnění, In: Vojenský svět č. 10, 1937, s.405-407.

KŠÍR, Josef: Tereziánská pevnost olomoucká, Průvodce po bojištích a vojenských památnostech Československé republiky, seš. 25, Praha 1937, 19 s.

Osádky francouzských pohraničních opevnění, In: Vojenský svět č. 6, 1937, s.217.

Rukověť pro aspiranty a důstojníky v záloze, díl I., svazek 1. a 2., Pro všechny zbraně a služby, Praha 1937

 

1938

Angličan v československých pevnostech - Verdun příští války, In: A-Zet č.206, 4.9.1938, s.3.

Anglie opevňuje svá panství. Kapské Město, druhý Singapur, In: A-Zet č.218, 18.9.1938, s.12.

Armáda by vyšla z opevnění, In: A-Zet č.225, 28.9.1938, s.2.

Bez svého vojska Československo by již neexistovalo, In: Večer 24.8.1938, s.1.

Číňané dobyli 5 japonských pevností, In: A-Zet č.183, 7.8.1938, s.2.

DUPUY, R.E., ELIOT, G.F.: Kdyby došlo k válce...., Praha 1938

Francie povolává záložníky pevnostního vojska, In: Národní politika 6.9.1938, s.1.

HOFMEISTR, Antonín: Josefov za světové války, Josefov 1938, 137 s.

Horečná stavba pevnosti v Německu, In: A-Zet č.31, 1.8.1938, s.3.

Horečné práce dnem i nocí, německé pevnosti u hranic ČSR, In: A-Zet č.192, 18.8.1938, s.1.

Hrozby proti Československu v řeči kancléře Hitlera - Opevnění na západě, In: Národní politika 13.9.1938, s.1.

J.M.K.: Stálá opevnění - význam a všeobecná organizace, In: Vojenské rozhledy č. 4, 1938, s.421-425.

Jugoslávská mapa naší republiky s pohraničními pevnostmi, In: Večer 24.8.1938, s.1.

KLÁTIL, F.: Jak a proč padla pevnost Vaux?, In: A-Zet č.179, 3.4.1938, s.2.

KLÁTIL, F.: 93 divize po 11 měsíců marně usilovaly o Verdun, In: A-Zet č.178, 2.8.1938, s.2.

KLÁTIL, F.: Verdun je nedobytný, In: A-Zet č.181, 5.8.1938, s.2.

KLÁTIL, F.: Německo opevňuje Rýn, In: A-Zet č.215, 15.9.1938, s.4.

KREJČÍ, Ludvík: Opevnění, In: Vojenský svět č. 7, 1938, s.244.

Leopoldova brána na Vyšehradě, In: A-Zet č.174, 28.7.1938, s.3.

MENCL, Václav: Středověká města na Slovensku, Bratislava 1938

Na Maginotově linii 100.000 mužů v pevnostech, In: A-Zet č.209, 8.9.1938, s.1.

Německá opevnění, hranice ze železa a oceli, In: A-Zet č.32, 8.8.1938, s.2.

Německé pevnosti u Lucemburska, In: A-Zet č. 160, 12.7.1938, s.3.

Německo zavádí pevnostní službu, In: Národní politika 17.8.1938, s.2.

Nová námořní základna - 8000 Marokánů buduje pevnost, In: A-Zet č.194, 20.8.1938, s.1.

Obrana v podzemí, účel a význam opevnění, In: A-Zet č.212, 11.9.1938, s.9.

Opevnění, In. Vojenský svět č. 7, 1938, s.244.

Opevnění také proti ČSR, In: A-Zet č.181, 5.8.1938, s.3.

POVOLNÝ, Vladimír: Moderní opevňování hranic, 1. část, In: Branná politika č. 4, 1938, s.63-67.

POVOLNÝ, Vladimír: Moderní opevňování hranic, 2. část, In: Branná politika č. 5, 1938, s. 90-94.

POVOLNÝ, Vladimír: Moderní opevňování hranic, 3. část, In: Branná politika č. 6, 1938, s. 112-114.

POVOLNÝ, Vladimír: Moderní opevňování hranic, 4. část, In: Branná politika č. 7 1938, s. 123-129.

POVOLNÝ, Vladimír: Moderní opevňování hranic, 5. část, In: Branná politika č. 8, 1938, s. 151-156.

Proč padly některé pevnosti za světové války, In: Vojenský svět č. 8, 1938, s.297-300.

Překotná stavba opevnění - ocelová hranice Německa s Francií, In: A-Zet č.180, 4.8.1938, s.5.

Říšská opevnění na polské hranici - kulometná hnízda ve včelínech, In: A-Zet č.188, 13.8.1938, s.2

Siegfriedova linie bude hotova do 15. srpna?, In: Večer 12.8.1938, s.1.

Siegfriedova linie, jak vypadají německé pevnosti na břehu Rýna, In: Nedělní list 23.10.1938, s.8.

Štrasburk - francouzská hradba na Rýně, In: A-Zet č.220, 21.9.1938, s.5.

Vládní dobyli nedobytných opevnění, In: A-Zet č.181, 5.8.1938, s.3.

Význam betonu pro opevňovací stavby, In: Vojenský svět č. 3, 1938, s.105-107.

Základy organizace československé armády 1918 - 1938, Praha 1938

Zámek v Berchtesgadenu - horská pevnost, In: A-Zet č.218, 18.9.1938, s.2.

ZELINKA, T.Č: Praha, nedobytná pevnost v třicetileté válce, In: A-Zet č.171, 24.7.1938, s.5.

 

1939

Naučný slovník aktualit 1939, Praha 1939

ŠNEJDÁREK, Josef: Co jsem prožil, Praha 1939

 

1940

BEDA, František: Od palisády k Západnímu valu, In: Okno do světa, květen 1940

 

1941

FROWEIN, K.: Pevnost Francie padla, Praha 1941, 155 s.

MIKSCHE, František: Říšská armáda zkouší čs. opevnění, In: Vojenské rozhledy č. 4, Londýn 1941, s.18-21.

VÍTĚZ, Libor: Sláva a pád Maginotovy linie a Verdunu, Praha 1941, 143 s.

 

1943

DANWITZ, Ludwig: Konec bunkrů na Bugu, Praha 1943

FISCHER, Joachim: Zákopníci dobývají Eben-Emaelu, Praha 1943, 24 s.

HENZE, Carl G.P.: Nad Srbskem. Proti nepřátelským pevnostem, bunkrům a oddílům, Praha 1943, 24 s.

STRASSL, E.E.: Průlom Metaxasovou linií, Praha 1943

 

 

1944

BUCK, Robert: Tak jsme dobývali Lutychu, Praha 1944, 24 s.

 

1945

CHALOUPEK, Václav: Varnsdorfští hrdinové, Varnsdorf 1945

 

1946

ŠIMÁNĚ, Jan: Je tady gestapo, Náchod 1946

 

1947

FETKA, Josef: Síla německé armády v roce 1938, In: Válka a revoluce, svazek I., 1947, s.84-102.

 

1948

WIRTH, Zdeněk: Zmizelá Praha, sv. 5, Opevnění, Vltava a ztráty na památkách 1945, Praha 1948, 165 s.

 

1950

MENCLOVÁ, Dobroslava: O středověkém opevnění našich měst, In: Zprávy památkové péče č. 7, 1950, s.193-221.

 

1953

MENCLOVÁ, Dobroslava: Husitské opevnění Tábora, In: Zprávy památkové péče č. 3, 1953, s.62-102.

 

1954

LÍBAL, Dobroslav, PÍŠA, V.: Nově objevená brána a hradební věž středověkého opevnění Starého Města pražského, In: Zprávy památkové péče XIV., 1954, s.257-262.

 

1955

ENGELS, Bedřich: Nauka o opevněních, In: Historie a vojenství č. 1, 1955, s.1-21.

ŠMÍD, Jan: Vývoj stálých opevnění, In: Historie a vojenství č. 4, 1955, s.473-496.

 

1956

Neporažení, In: Československý voják č. 25, 1956

PRAŽÁK, Jiří: Nepřítel mezi hradbami, Praha 1956

RÝZNER, František: Obrana Československé republiky v období Mnichova, In: Historie a vojenství č. 4, 1956, s.451-509.

 

1957

CHOC, Pavel: Stavební technika našich hradišť jako doklad vývoje společenských vztahů, In: Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze, obor filozofie-historie, 1957, s.27-47.

CHOC, Pavel: Boje o Prahu za feudalismu, Praha 1957, 497 s.

 

1958

HOLUB, Ota: Nástup a rozchod, In: Československý voják č. 19, 1958

JŮZOVÁ, Alena: Uherské Hradiště, Gottwaldov 1958

LABÍK, Zdeněk: Zánik pevnosti, In: Československý voják č. 11, 1958

MELICHAR, Václav: Vojenské možnosti ČSR v roce 1938, In: Sborník ke 40. výročí vzniku ČSR a 20. výročí Mnichova, Praha 1958

Mnichov v dokumentech, Praha 1958

 

1960

BORKOVSKÝ, Ivan: Zděné opevnění Břetislava I. na Pražském hradě, In: Archeologické rozhledy č. 1, 1960, s.79-81.

BORKOVSKÝ, Ivan: Hradby Přemysla Otakara II. na Pražském hradě, In: Archeologické rozhledy č. 1, 1960, s.82-86.

FRANKENBERGER, Otakar: Husitské válečnictví po Lipanech, Praha 1960

KAVAN, Jan: Některé zvláštnosti v konstrukci valů slovanských hradišť v IX. a X. století, In: Archeologické rozhledy č. 2, 1960, s.181-203.

Maskování, Praha 1960

 

1961

HEJNA, Antonín: České tvrze, praha 1961

HYNDRÁK, Václav: Vyvrcholení boje za obranu republiky v roce 1938, In: Historie a vojenství č. 1, 1961, s.78-110.

KAŠPAR, Jan: Podzim roku 1938 na kladském pomezí, In: Sborník Východní Čechy, Pardubice 1961

KREJČÍK, Rudolf: Pevnosti bez mužů, In: Československý voják č. 20, 1961

MENCLOVÁ, Dobroslava: Vliv husitských válek na pozdně gotickou fortifikační architekturu, In: Umění č. 9, 1961, s.433-471.

 

1962

JÍŠA, V., VANĚK, A.: Škodovy závody 1918 - 1938, Praha 1962

 

1963

HOLUB, Ota: V náchodské bráně, In: Mladá fronta 29.9.1963

HOLUB, Ota: Severní Morava volala SOS, In: Nová svoboda č. ?, 1963

HORVÁTH, Pavol: Slovensko v súsedstve Turkov, In: Vlastivedný časopis č. 4, 1963, s.145-150.

Chtěli jsme bojovat I., II., Praha 1963

KÁŇA, Otakar: Ostrava 1938, Ostrava 1963

KARLICKÝ, Vladimír: Čs. dělostřelectvo v září 1938, In: Vojenská technika č. 9, 1963

Kulové úkryty, In: Vojenská technika č. 2, 1963

PLESKOT, Záboj, PRAŽÁK, Jiří: Volá Hanička, In: Obrana lidu č. 38, 1963

PLESKOT, Záboj, PRAŽÁK, Jiří: Zrazená hranice, In: Obrana lidu č. 39, 1963

PRAŽÁK, Jiří: O co je pevnější, In: Československý voják č. 20, 1963

SEDLÁK, František: Z dejín pevnosti Leopoldov, In: Vlastivedný časopis č. 4, 1963, s.151-153.

 

1964

CÍSAŘ, Karel: Maginotova linie v atomovém věku, In: Obrana lidu č. 26, 1964

HYNDRÁK, Václav: K otázce vojenské hodnoty čs. armády ve druhé polovině třicátých let, In: Historie a vojenství č. 1, 1964, s.63-103.

CHVOJKA, Cyril: Poznámky k hospodářské problematice československého pevnostního systému ve třicátých letech, In: Historie a vojenství č. 5, 1964, s. 764-792.

KÁLMÁN, Július: Nové Zámky - 300 rokov od dobytia mesta Turkami, In:Vlastivedný časopis č. 13, 1964, s.13-17.

KARLICKÝ, Vladimír: Jak velké ztráty byly u Verdunu?, In: Zápisník, č. 17, 1964

LICHNER, Ján: Stavebný charakter mestských hradieb a opevnení za čias tureckého nebezpečenstva na Slovensku, In: Vlastivedný časopis č. 13, 1964, s.1-12.

ROMAŇÁK, Andrej: Obranný systém pražskej bastiónovej fortifikácie, In: Historie a vojenství č. 6, 1964, s.939-981.

 

1965

CÉSAR, Jaroslav, ČERNÝ, Bohumil: Soumrak Vlčího doupěte, Praha 1965

HOFFMANN, František: Jihlavská pevnost, In: Historie a vojenství č. 2, 1965, s.185-232.

MAŠEK, Norbert: Problém opevnění slovanského hradiště a nálezy keramiky pražského typu na Zámkách u Bohnic, In: Archeologické rozhledy XVII., 1965, s.182-193.

MELICHAR, Václav: Kdo zradil, In: Vojenská technika č. 3, 1965

SANDER, Rudolf: Přehled vývoje čs. vojenské správy v letech 1918-1939, In: Historie a vojenství č. 3, 1965

ŠTĚPÁNEK, M.: Opevněná sídliště 8.-12. století ve střední Evropě, Praha 1965

 

1966

BUČEK, Libor: Maginotova linie včera a dnes, In: Vojenská technika bez tajemství, Praha 1966

Druhá světová válka 1939 - 1945, kapitola Opevněné linie různých států, Praha 1966, s.433-445.

HOLUB, Ota: Depeše s heslem 4949, In: Zápisník č. 19, 1966

HOLUB, Ota: Vojenskopolitická situace v Krkonoších a jejich podhůří 1938, Hradec Králové 1966

CHVOJKA, Cyril: Betonové hranice, In: Vojenská technika č. 9, 1966, s.1-3.

KRAHULEC, Bohumír: Kilometry pod Arnoštkou, In: Mladá fronta 15.3.1966

Operace „Soud“ - nejdelší bitva válečných dějin, In: Zápisník č. 20, 1966

POKORNÝ, Rudolf: Československá Maginotka, In: Zápisník č. 22, 1966

PRÁŠEK, Karel: Verdun po padesáti letech, In: Rudé právo 27.2.1966

ROMAŇÁK, Andrej, PICKOVÁ, Věra: Z dejín novodobého pevnostného stavitelstva, In: Historie a vojenství č. 6, 1966, s.1061-1090.

SOKOL, Jan, PEŤAS, František: Cheb - městská památková rezervace a hrad, Praha 1966, 51 s.

Umlčené zbraně. Československá zbrojní výroba 1918 - 1939, Praha 1966

Verdun, In: Zápisník č. 14, 1966

 

1967

HOLUB, Ota: Rovnice řešená zradou, In: Vojenská technika č. 9, 1967, s.17-20.

CHOC, Pavel: S mečem i štítem, Praha 1967, 570 s.

IVANOV, Miroslav: Černý dostal mat!, Praha 1967

KLESL, Emil: Svědek odhodlání a zrady, In: Rudé právo 16.6.1967

 

1968

BENEŠ, E.: Mnichovské dny, Praha 1968

BLUM, Milan: Hanička z betonu a oceli, In: Svět v obrazech č. ?, 1968

ČVANČARA, Jaroslav: Operace Bruntál 1938, In: Řada A-Z č. 4, 1968

HAVEL, František: Bojovat ano, ale jak?, In: A-Revue č. 17, 1968

HOLUB, Ota: Četař Hrad, In: Československý voják č. 16, 1968

HOLUB, Ota: Na hranicích před třiceti lety, In: Vojenská technika č. 10, 1968, s.325-327.

HOLUB, Ota: Odhodlání a zrada na kladském pomezí v letech 1938-1939, Náchod 1969, 80s.

HOWE, Alkmar: Padáková epizoda, In: Zítřek č. 1, 1968

HYNDRÁK, Václav: Čs. armáda 1938, Praha 1968

JAROŠ, Otakar: Hradec Králové, pevnostní systém 18. století, Hradec Králové 1968, 41 s.

JOHN, Miloslav: Pomníky zrady, In: Signál č. 22, 1968

KOKOŠKA, Jaroslav: Plán Grün, Praha 1968

KREJČÍ, Ludvík: Obranyschopnost ČSR 1938, In: Odboj a revoluce č. 2, 1968

LÁNO, Stanislav: Pomníky bezmoci, In: Svět sovětů č. 11, 1968

LÁNO, Stanislav: Pyramidy XX. století, In: Květy č. 38, 1968, s.4-10.

Mnichov 1938 - bezvýchodnost - zrada - tragédie, příloha Reportér č. 38, 1968

NOVOTNÝ, Karel: Několik poznatků ze cvičení a manévrů v československé armádě z let 1930-1938, In: Historie a vojenství č. 6-7, 1968, s.1046-1077.

POSPÍŠIL, J.: K jednomu malému výročí, In: Student č. 29, 1968

PRUŽINOVÁ, Eva: Výstavba čs. pevnostního systému ve II. pol. 30. let, In: Vojenské zpravodajství č. 44-58, 1968

PRUŽINOVÁ, Eva: Pevnosti bez výstřelu, In: Československá televize, srpen 1968

ROMAŇÁK, Andrej, PICKOVÁ, Věra: Pevnostné sústavy Daniela Specklina, In: Historie a vojenství č. 2, 1968, s.209-240.

ŠTUKA, Ivo: K poctě zbraň praporu, In: Signál č. 39, 1968

TŮMA, Jan: Tak přísahali - zrazeni, ale nepokořeni, In: ABC č. 16, 1968

TŮMA, Jan: Hanička = ocel + beton, In: ABC č. 20, 1967-68, s.3-4.

WOLF, V.: Středověké opevnění města Jaroměře, In: Minulostí Jaroměře, I. díl, Jaroměř-Trutnov 1968, s.31-53.

 

1969

DŘÍMAL, Jaroslav: Dějiny města Brna, Brno 1969

FRANĚK, Otakar: Dějiny koncernu brněnské Zbrojovky, I. a II. díl, Brno 1969-1970

HYNDRÁK, Václav: K otázce vojenské připravenosti Československa v roce 1938, In: Sborník Severní Čechy a Mnichov, Liberec 1969

LÍBAL, Dobroslav, MUK, J.: Domy a opevnění v Českých Budějovicích v gotice a v renesanci, In: Minulost a současnost Českých Budějovic, I. díl, České Budějovice 1969, s.57-74.

NÁDENÍK, Otakar, KAPLAN, Václav: Pevnost Dobrošov, Česká Skalice 1969

MATOUŠ, Václav: Situace v Orlických horách a Stráž obrany státu v letech 1936 - 1939, In: Sborník Orlické hory a Podorlicko č. 2, Rychnov n.Kn. 1969, s.128-160.

Opevnenie zavädzia, In: Dunaj č. 42, 1969

RESSEL, Alfréd: Mnichov ve vzpomínkách a kritice důstojníka generálního štábu československé armády, In: Historie a vojenství č. 2, 1969, s. 302-358.

TŮMA, Jan: Hanička zpřístupněna!, In: ABC č. 3, 1969-70, s.3.

 

1970

HOLUB, Ota: Tajemství mlčících věží, 1. část, In: Československý voják č. 16, 1970

HOLUB, Ota: Tajemství mlčících věží, 2. část, In: Československý voják č. 17, 1970

HOLUB, Ota: Tajemství mlčících věží, 3. část, In: Československý voják č. 18, 1970

HOLUB, Ota: Tajemství mlčících věží, 4. část, In: Československý voják č. 19, 1970

HOLUB, Ota: Ztráty československých ozbrojených sil v roce 1938 - 1939, In: Historie a vojenství č. 4-5, 1970, s.630-645.

JEREMENKO, A.J.: Ostravská operace, Ostrava 1970

KRAHULEC, B.: Dole pod Haničkou, In: Práce 29.9.1970

MAŠEK, Norbert: Nové poznatky z výzkumu na hradišti v Praze - Butovicích, In: Archeologické rozhledy XXII., 1970, s.272-285.

PLAČEK, M.: Středověká „Maginotova linie“ v Malých Karpatech, In: Věda a život č. ?, 1970, s.478-484.

Pozůstalost, In: Československý voják č. 2, 1970

TŮMA, Jan: Tajemství Orlických hor, In: ABC č. 12, 1969-70, s.2.

 

1971

BÍLEK, Jiří: Pevnosti, In: Mladá fronta 25.9.1971

FETKA, Josef: Organizace obrany hranic severní Moravy ve třicátých letech, In: Sborník Severní Morava č. 21, Šumperk 1971, s.27-39.

FETKA, Josef: Obrana hranic západních Čech ve třicátých letech, In: Minulostí západočeského kraje č. 8, 1971, s.40-47.

HUBÁLEK, Josef: Maginotova linie, In: Atom č. 3, 1971

KLIMEŠ, Lumír: Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1936-1938, In: Zpravodaj místopisné komise ČSAV č. 12, 1971, s.59-84.

KŠÍR, Josef: Olomoucká barokní pevnost, Práce odboru společenských věd Vlastivědného ústavu v Olomouci č. 27, Olomouc 1971, 27 s.

Maginotova linie po třiceti letech do šrotu a výprodeje, In: Svobodné slovo 6.2.1971

MUK, Jan: Ještě k Havelské bráně, In: Staletá Praha V., Praha 19714, s.263-267.

NÁDENÍK, Otakar, KAPLAN, Václav: Pevnost Dobrošov z roku 1938, Náchod 1971

RAVEN, František: Ke svědkům na hranici, In: Svobodné slovo 28.7.1971

ŠÁDA, Miroslav: Československé ruční palné zbraně a kulomety, Praha 1971

ŠEDIVÝ, Miroslav: Dobrošovská pevnost, In: Zápisník č. 12, 1971

VIGNATIOVÁ, Jana: K otázkám obrany a údržby velkomoravských valů, In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, 1971, s.199-203.

 

1972

BARTOŠ, J.: Boj o hranici v roce 1938 na severní Moravě, In: Sborník Severní Morava č. 23, 1972, s.3-12.

BOCHENEK, Ryszard: Od palisád k podzemním pevnostem, Praha 1972, 173 s.

FETKA, Josef: Organizace obrany hranic jižní Moravy ve třicátých letech, In: Sborník Jižní Morava č. 8, Mikulov 1972, s.110-116.

KLIMEŠ, Lumír: Označování jednotek čs. armády a stupňů její pohotovosti v září 1938, In: Zpravodaj místopisné komise ČSAV č. 5, 1972, s.701-720.

Kupte si Maginotovu linii, In: Ahoj na sobotu č. 18, 1972

MENCLOVÁ, Dobroslava: České hrady I. a II. díl, Praha 1972

NÁDENÍK, Otakar, KAPLAN, Václav: Pevnost Dobrošov, Česká Skalice 1972, 32 s.

NEMEJOVSKÝ, J.: Svědectví zalité v betonu a oceli, Pardubice 1972, 12 s.

PROKEŠOVÁ, Vlasta: Pevnost Josefov, Česká Skalice 1972, 31 s.

REHEK, Roman: Svědek jménem Hanička, In: Ahoj na sobotu č. 9, 1972

ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín, Ústí nad Labem 1972, 188 s.

 

1973

ČEJNAR, Václav: Mlčenliví svědkové, In: Svobodné slovo 6.10.1973

HOLUB, Ota: Zbraně čs. opevnění, 1. část, In: Atom č. 9, 1973, s.260-262.

HOLUB, Ota: Zbraně čs. opevnění, 2. část, In: Atom č. 10, 1973, s.294-296.

HOLUB, Ota: A věže mlčí ..., Praha 1973, 268 s.

JÁNSKÁ, Eva: K výzkumu pražského opevnění, In: Staletá Praha VI., Praha 1973, s. 46-60.

JOHN, Miloslav: Odhodlání a zrada, In: Atom č. 3, 1973

LORENC, Vilém: Nové Město Pražské, Praha 1973

METELKA, J.: Osudný podzim 1938 v pohraničí severovýchodních Čech, Trutnov 1973

Navštěvují místa odhodlání a zrady, In: Pochodeň 28.9.1973

Zítra u Haničky, In: Pochodeň 28.9.1973

 

1974

HUBÁLEK, Josef: Opevnění státní hranice v oblasti Orlických hor, Rokytnice v Orl. horách 1974, 38 s.

JOHN, Miloslav: Odhodlání a zrada, In: Atom č. 3, 1973

JOHN, Miloslav: Pomníky zrady, In: Turista na cestu č. 9, 1974

MELICHAR, Václav: Některé otázky obrany ČSR v roce 1938, In: Československý časopis historický č. 3, 1974

ŠAMÁNKOVÁ, Eva: Cheb, Praha 1974

TOK, Vojtech: Komárňanská pevnosť, Komárno 1974

VELEK, Josef: Tajemství Vlčího doupěte, In: Mladý svět č. 44, 1974, s.20-21.

VOKŘÁL, Jaroslav: Železobeton - kuráž + zrada, In: Ahoj na sobotu č. 13, 1974

 

1975

ČERMÁK, František: Špilberk - průvodce po Národní kulturní památce, Brno 1975, 31 s.

DUFEK, O.: Svědectví potupy a zrady, In: Obrana lidu č. 11, 1975

FETKA, Josef: Bojová sestava 2. armády v obraně severní Moravy před ústupem od hranic v říjnu 1938, In: Sborník Severní Morava č. 30, Šumperk 1975, s.21-29.

HAUNER, Milan: Září 1938: kapitulovat či bojovat?, In: Svědectví č. 49, 1975

HOLUB, Ota: Souboj s Abwehrem, Praha 1975, 251 s.

JOHN, Miloslav: Pevnostní PTK, In: Atom č. 10, 1975, s.298-299.

KARLICKÝ, Vladimír: Československé dělostřelecké zbraně, Praha 1975, 375 s.

ROMAŇÁK, Andrej: Příspěvek k dějinám stavebního vývoje Vyšehradu, In: Památky a příroda č. 1, 1975, s.263-280.

RYBÁŘ, Petr: Pevnost Bouda - návrh chráněného zimoviště netopýrů, In: Práce a studie ochrany přírody č. 6-7, 1975

 

1976

JOHN, Miloslav: Pevnostní otočná kulometná věž, In: Atom č. 6, 1976, s.166-167.

JURÁNEK, J., BRANNÝ, K.: Nové Město nad Metují, Praha 1976, s.17-19, 52-53, 63-64.

KAPLAN, Václav: Pevnost Dobrošov, Náchod 1976 (skládačka)

MENCLOVÁ, Dobroslava: Stavebně-historický průzkum hradebního pásu, In: MALINA, J. a kol. Čáslav, vývoj životního prostředí, Brno 1976, s.121-124.

MORÁVEK, Jiří: Kulturní památky - tvrz Hanička, In: Vlasta č. 43, 1976

NECHVÁTAL, Bořivoj: Vyšehrad, Praha 1976, 425 s.

 

1977

BROFT, Miroslav: Poměr sil v době mobilizace, In: Hlas revoluce č. 37, 1977

JOHN, Miloslav: Vrchol pevnostní techniky, In: Atom č. 2, 1977, s.40-41.

KAPLAN, Václav: Pevnost Dobrošov, Hradec Králové 1977, 42 s.

KOŘÁN, Ivo: Umění a umělci klasicismu a empiru v Hradci Králové, In: Umění č. ?, 1977, s.499-520.

ROMAŇÁK, Andrej: Příspěvek k dějinám stavebního vývoje Vyšehradu, In: Památky a příroda č. 4, 1977, s.263-280.

 

1978

ALIGER, Karel: Lukáš nepromluvil, In: Květy č. 40, 1978

BROFT, Miroslav: Jakou jsme měli armádu - příprava ČSR proti německé agresi, In: Hlas revoluce č. 36, 1978

DOUBEK, Josef: Čs. zbraně proti fašismu, In: Atom č. 9, 1978

DOUBEK, Josef: Možnosti obrany ČSR v roce 1938, In: Atom č. 10, 1978, s.4-6.

FRANCEV, Vladimír: Betonová hranice, In: ABC č. 1, 1978-79, s.4-5.

HOLUB, Ota: Krkonošská opevnění, In: Krkonoše č. 8, 1978

HOLUB, Ota: Tajemný Stachelberg, In: Krkonoše č. 11, 1978

HRABICA, Zdeněk: Vepsáno do pevností, In: Mladá fronta 16.9.1978

JÁNSKÁ, Eva: K pražským hradbám Karla IV., In: Staletá Praha IX., Praha 1979, s. 67-77.

JEČNÝ, Hubert: Archeologické příspěvky k poznání staroměstského opevnění, In: Pražský sborník historický XI., Praha 1978, s.68-78.

JOHN, Miloslav: Pevnůstky LO vz. 36, In: Atom č. 7, 1978, s.4-6.

JOHN, Miloslav: Pevnůstky LO vz. 37, In: Atom č. 8, 1978, s.4-5.

JOHN, Miloslav: Výzbroj a vybavení pevnůstek LO, In: Atom č. 9,1978, s.4-6.

JOHN, Miloslav: Opevňovací mýtus třicátých let, drahé památníky, In: Atom č. 10, 1978, s.6-7.

KAŠIČKA, František, NECHVÁTAL, Bořivoj: Rekonstrukce středověké podoby města Lokte, In: Archaeologia historica č. 3, 1978, s.107-114.

KLIMEŠ, Lumír: K terminologii zajištění a obrany hranic ČSR v roce 1938, In: Historie a vojenství č. 5, 1978, s.163-167.

MOKROŠ, Jaroslav: Potupný odchod, In: Nová svoboda 29.9.1978

NESVADBA, František: Mnichov nelze zapomenout, In: Historie a vojenství č. 4, 1978

PÍŠA, V.: Nové poznatky o opevnění Starého Města pražského, In: Archaeologia historica č. 3, 1978, s.217-229.

STANISLAV, J.O.: Němí žalobci, In: Práce (příloha) 30.9.1978

 

1979

FENCL, Jiří: Lehký kulomet vz. 26, In: Atom č. 2, 1979

FENCL, Jiří: Těžký kulomet vz. 37, In: Atom č. 3, 1979, s.10-11.

HOLUB, Ota: Rovnice řešená zradou, Praha 1979, 322 s.

JOHN, Miloslav: Čs. protitankové pušky z r.1938, In: Atom č. 10, 1979, s.4-5.

JOHN, Miloslav: PT překážky předválečného čs. opevnění, In: Atom č. 11, 1979, s.4-6.

KARLICKÝ, Vladimír: Kombinované vozidlo, In: Atom č. 5, 1979, s.8-9.

KAŠIČKA, František, NECHVÁTAL, Bořivoj: K problematice CURIA REGIS na Vyšehradě, In: Archaeologia historica č. 4, 1979, s.95-101.

KAŠIČKA, František, NECHVÁTAL, Bořivoj: Vyšehrad a Karel IV., In: Staletá Praha IX., Praha 1979, s.103-123.

KROPÁČ, Zdeněk: Babí léto Jeřábu, In: Rudé právo 22.9.1979

 

1980

DOUBRAVA, Aleš, MALINA, Jiří: Model hradecké pevnosti, Hradec Králové 1980

JOHN, Miloslav: Sovětská permanentní předválečná opevnění, In: Atom č. 6, 1980, s.4-5.

JOHN, Miloslav: Sovětská permanentní předválečná opevnění, In: Atom č. 7, 1980, s.4-5.

JOHN, Miloslav: Čs. 10,5cm kasematní houfnice vz.38, In: Atom č. 8, 1980, s.4-6.

JOHN, Miloslav: Pevnostní minomet Škoda B7, In: Atom č. 11, 1980, s.8-9.

KUPKA, Vladimír: Maginotova linie na prodej, In: Svazarmovec č. 22, 28.10.1980

LÍBAL, Dobroslav: Středověké opevnění Olomouce, In: Historická Olomouc a její současné problémy č. 3, 1980, s.137-147.

MAŠEK, Norbert: Nové poznatky o hostivařském hradišti, In: Archaeologica Pragensia 1980, s.167-173.

NESVADBA, František: K problematice bojeschopnosti a obranyschopnosti ČSR v roce 1938, In: Studie k československým vojenským dějinám, Praha 1980

PORYBNÝ, Zdeněk: V zapomenutých bunkrech velké války, In: Rudé právo 18.10.1980

VAVŘINA, Rudolf: Československá opevnění na Ústecku, In: Sborník k 10. výročí Klubu historiků v Ústí nad Labem, srpen 1980

VOTOČEK, O., KOSTKOVÁ, Z.: Terezín, Praha 1980

 

 

1981

DURDÍK, Tomáš, FROLÍK, Jan: Ke stavební podobě a dispozici městského hradu v Chrudimi, In: Archaeologia historica č. 6, 1981, s.107-115.

HOLUB, Ota: Československá opevnění 1935-1938, 1. část, In: Historie a vojenství č. 6, 1981, s.62-76.

HOLUB, Ota: Válečná kořist?, In: Hlas revoluce č. 4, 1981

JOHN, Miloslav: Sovětská opevnění 1933-1941, In: Atom č. 6, 1981, s.4-5.

JOHN, Miloslav: Sovětská opevnění 1933-1941, In: Atom č. 7, 1981, s.10-11.

KAPLAN, Václav: Pevnost Dobrošov, Náchod 1981

MAREK, Jindřich: Hraničářská kalvárie, In: Průboj 10.-11.10.1981

MERTLÍKOVÁ, Olga, MERTLÍK, Pavel: Obranný systém pevnosti Josefov, In: Jaroměřský zpravodaj, 1981, s.10-29.

PLÁŠIL, Stanislav: Důsledky mnichovského diktátu pro čs. ekonomiku, In: Lidová armáda č. ?, 1981

ŠÁŠKY, Ladislav: Kamenná krása našich miest, Martin 1981, 406 s.

VERMOUZEK, R.: Zpevňování hradních staveb v pozdním středověku, In: Archaeologia historica č. 6, 1981, s.285-292.

 

1982

HOLUB, Ota: Československá opevnění 1935-1938, 2. část, In: Historie a vojenství č. 1, 1982, s.91-110.

HOLUB, Ota: Zrazené pevnosti, Praha 1982, 293 s.

JOHN, Miloslav: Minometná otočná věž Škoda B-12, In: Atom č. 6, 1982, s.12-13.

JOHN, Miloslav: Kulometná lafeta vz. 37, In: Atom č. 8, 1982, s.12-13.

JUNEK, David: Polička - gotické opevnění města, Polička 1982

KAPLAN, Václav: Pevnost Dobrošov, Náchod 1982

KARLICKÝ, Vladimír, KAPLAN, Václav: Zbraně na obranu republiky 1938, Náchod 1982, 62 s.

MAREK, Jindřich: Prapor SOS Kadaň 1936 - 1938, In: Památky, příroda, život č. 2, 1982

MAREK, Jindřich: Betonový les, In: Průboj 29.-30.5.1982

Militární reliéf Českého krasu, In: Geographica č. 2, 1982

NESVADBA, František: Imperialistické plány fašistického Německa proti samostatnosti Československa, 1. část, In: Historie a vojenství č. 2, 1982

NESVADBA, František: Imperialistické plány fašistického Německa proti samostatnosti Československa, 2. část, In: Historie a vojenství č. 3, 1982

PÁČ, Jaroslav: Železobetonová svědectví, In: Hlas revoluce č. 49, 1982

POKORNÁ, Alevtina: Čs. - sovětská zbrojnětechnická spolupráce ve druhé polovině 30. let, 1. část, In: Historie a vojenství č. 5, 1982

POKORNÁ, Alevtina: Čs. - sovětská zbrojnětechnická spolupráce ve druhé polovině 30. let, 2. část, In: Historie a vojenství č. 6, 1982

ŘEMÍNEK, Rudolf: Průvodce naučnou stezkou Pevnost Dobrošov, Náchod 1982, 2 s.

 

1983

BÍLEK, Jiří: Mnichov - nejen historie, In: Hlas revoluce č. 39, 1983

DVOŘÁK, Oldřich: Dobrošov není jen mrtvou vzpomínkou, In: Funkcionář Svazarmu č. 1, 1983, s.25-27.

HLAVSA, Václav, VANČURA, Jiří: Malá Strana - Menší Město pražské, Praha 1983

HOLUB, Ota: Před linií těžkého opevnění, 1. část, In: Hlas revoluce č. 39, 1983

HOLUB, Ota: Před linií těžkého opevnění, 2. část, In: Hlas revoluce č. 40, 1983

HOLUB, Ota: Nedokončený val, 1. část, In: Průboj 6.-7.8.1983

HOLUB, Ota: Nedokončený val, 2. část, In: Průboj 14.-15.8.1983

HOLUB, Ota: Třicátá pátá hraniční oblast, Hradec Králové 1983, 307 s.

HOLUB, Ota: Zářijové drama, In: Večerní Praha, září 1983 (14 pokračování)

HOLUB, Ota: Stalo se v roce 1938, In: Krkonoše č. 10, 1983, s.20-22.

HOLUB, Ota: Marný protest, In: Krkonoše č. 11, 1983, s.20-22.

HOLUB, Ota: Ať si nás vezmou celé, In: Krkonoše č. 12, 1983, s.20-22.

HOPERNIAK, V.: Mnichov 1938 a šumavské pohraničí, In: Sborník dokumentů Muzea Šumavy, Sušice 1983

JANSOVÁ, Libuše: O počátcích laténské fortifikace v Čechách, In: Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně, č. 1, ročník XI., Praha 1983, 119 s.

JOHN, Miloslav: Optika čs. opevnění z r.1938, In: Atom č. 11, 1983, s.12-14.

KAPLAN, Václav: Pevnost Dobrošov, Náchod 1983, 51 s.

MERTLÍKOVÁ, Olga: Josefov (průvodce), Jaroměř 1983

MOTL, Stanislav: A zbraně zůstaly němé ..., In: Signál č. 39, 1983

NESVADBA, František: Čs. buržoazní armáda a obrana země proti agresi fašistického Německa v roce 1938, 1. část, In: Historie a vojenství č. 1, 1983

NESVADBA, František: Čs. buržoazní armáda a obrana země proti agresi fašistického Německa v roce 1938, 2. část, In: Historie a vojenství č. 2, 1983

NESVADBA, František: Cesta čs. buržoazní armády k Mnichovu, 1. část, In: Historie a vojenství č. 6, 1983

O československé výzbroji v roce 1938, In: Střelecká revue č. 8, 1983, s.15.

ŠOLLE, Miloš: Staroslovanské hradisko, Praha 1983, 215 s.

VENCL, Slavomil: Problematice fortifikací v archeologii, In: Archeologické rozhledy č. 2, 1983, s.284-311.

 

1984

BROFT, Miroslav: Pražský obranný systém v době dobytí Prahy Jiřím z Poděbrad roku 1448, In: Staletá Praha XIV., Praha 1984, s. 141-156.

KAPLAN, Václav: Evropská stálá opevnění v období mezi dvěma světovými válkami, Náchod 1984, 35 s.

KAŠIČKA, František, NECHVÁTAL, Bořivoj: Vyšehrad v době husitské., In: Staletá Praha XIV., Praha 1984, s. 121-140.

MAREK, Jindřich: Pěší pluk 46 v roce 1938, In: Památky, příroda, život č. 3, 1984

NESVADBA, František: Cesta čs. buržoazní armády k Mnichovu, 2. část, In: Historie a vojenství č. 1, 1984, s.66-

Nová expozice v Darkovičkách, In: Nová svoboda 17.12.1984

RAZÍM, Vladislav: Středověké opevnění města Rakovníka, In: Památky a příroda č. 9, 1984, s.84-93.

VONDROVSKÝ, Ivo: K článku silnice slávy, nářků i vzdoru, In: Krkonoše č. 7, 1984

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění v Jizerských horách, In: Kultura a sport Liberecka č. 10, 1984

 

1985

ANGER, Jan, PECH, Pavel: Plány použití buržoazní čs. armády v letech 1918 - 1938, 1. část, In: Historie a vojenství č. 4, 1985, s.27-55.

ANGER, Jan, PECH, Pavel: Plány použití buržoazní čs. armády v letech 1918 - 1938, 2. část, In: Historie a vojenství č. 5, 1985, s.74-98.

ANGER, Jan, PECH, Pavel: Plány použití buržoazní čs. armády v letech 1918 - 1938, 3. část, In: Historie a vojenství č. 6, 1985, s.60-84.

BROŽ, Jaroslav, MAREK, Jindřich: Chomutovsko a pevnostní soustava ŘOP z let 1936-1938, In: Památky-příroda-život č. 1, 1985, s.9-16.

FOUSEK, Jiří, VRÁNA, Josef: Dobrošovské zimoviště netopýrů, In: Náchodsko od minulosti k dnešku č. 1, 1985

Hájenka, Štípky, kóta 278, In: Československý voják č. 8, 1985

JELÍNEK, Jan: Setkání s pamětníky tragických mnichovských dnů, In: Rudé právo 28.9.1985

KAŠIČKA, František, NECHVÁTAL, Bořivoj: Vyšehrad pohledem věků, Praha 1985, 305 s.

PRÁŠEK, J : Krápníková výzdoba v pevnostech na Hlučínsku, In: Lidé + země č. 9, 1985, s.426.

RAZÍM, Vladislav: Opevnění středověkého Berouna. K problematice městské fortifikace doby posledních Přemyslovců, In: Umění č. 2, 1985, s.137-152.

RAZÍM, Vladislav: K stavebnímu vývoji opevnění v Bělé pod Bezdězem, In: Památky a příroda č. 10, 1985, s.143-

SANDER, Rudolf: Organizační a dislokační vývoj čs. armády v letech 1918 - 1939, In: Sborník archivních prací č. 1, 1985, s.3-162.

SCHWARZ, Jiří: Zneužité pevnosti, In: Vlastivědné listy č. 1, 1985

STANÍK, Ján: K počiatkom výstavby mestského opevnenia v Trnave, In: Pamiatky - príroda č. 1, 1985, s.9-13.

Svědkové minulosti, In: Svobodné slovo 27.9.1985

SVOBODA, Zdeněk: Rekonstrukce bývalých čs. opevnění, In: Nová svoboda 22.2.1985

VONDROVSKÝ, Ivo: Znovu k opevnění Jizerských hor, In: Kultura a sport Liberecka č. 3, 1984

VONDROVSKÝ, Ivo: K zatarasování komunikací v letech 1936-1938 v oblasti II. sboru, In: Náchodsko od minulosti k dnešku č. 1, 1985, s.89-95.

ZEJDA, Vladimír: Za odkazem historie, In: Ostravský večerník 26.6.1985

ZÍTKA, Jiří: Bastionová a fortová pevnost Olomouc, in. Sborník Okresního archivu v Olomouci 1985, s.49-62.

ŽIŽKA, Petr: Pevnost vydá svědectví, In: Mladá fronta 6.4.1985

 

1986

ANGER, Jan, PECH, Pavel: Čs. buržoazní armáda v září 1938, 1. část, In: Historie a vojenství č. 4, 1986, s.64-80.

ANGER, Jan, PECH, Pavel: Čs. buržoazní armáda v září 1938, 2. část, In: Historie a vojenství č. 5, 1986, s.97-109.

BUKOVSKÝ, Jan: Měnínská brána v Brně slouží po obnově novému, In: Památky a příroda č. 1, 1986, s.8-12.

DURČÁK, Josef: Pancéřové zvony, kopule, věže, Průvodce opevněním na severní Moravě, Ostrava 1986, 51 s.

FRÖHLICH, J.: Opevnění Soumarského mostu, In: Výběr z prací členů Jihočeského historického klubu č. 23/4, s.294-295.

GRÁFEL, Vít: Pevnostný systém Komárna, Bratislava 1986

HOLUB, Ota, KAPLAN, Václav: Opevnění 1935-1938 Náchodsko, Náchod 1986, 91 s.

HOLUB, Ota: První srub pevnostní linie, In: Hlas revoluce č. 2, 1986

HOLUB, Ota: Opatření k ochraně čs. státní hranice ve 20. a 30. letech, In: Historie a vojenství č. 2, 1986, s.92-104.

HRUŠKA, Miroslav: Ocenění i závazek, In: Nová svoboda 30.6.1986

KARLICKÝ, Vladimír: Československý kulomet vz. 35, In: Atom č. 3, 1986, s.6-7.

NESVADBA, František: Proč nezahřměla děla, Praha 1986, 397 s.

POLÁŠEK, Jan, ZEJDA, Vladimír: Unikátní muzejní expozice, 1. část, In: Nová svoboda 28.6. 1986

POLÁŠEK, Jan, ZEJDA, Vladimír: Unikátní muzejní expozice, 2. část, In: Nová svoboda 5.7.1986

POLÁŠEK, Jan, ZEJDA, Vladimír: Unikátní muzejní expozice, 3. část, In: Nová svoboda 12.7.1986

RAZÍM, Vladislav: Městské opevnění Dvora Králové nad Labem, In: Památky a příroda č. 11, 1986, s.577-588.

RAZÍM, Vladislav: K přemyslovskému opevnění města Kouřimi, In: Archaeologia historica č. 11, 1986, s.255-266.

RAZÍM, Vladislav: Raně gotická fortifikace města Horažďovic, In: Památky a příroda č. 11, 1986, s.261-269.

ROMAŇÁK, Andrej: Příspěvek k dějinám pražské fortifikace, In: Documenta Pragensia č. VI/1, 1986, s.201-235.

SPURNÝ, František: Stráž obrany státu na severní Moravě a ve Slezsku, In: Sborník Severní Morava č. 52, 1986

Vojenské dějiny Československa, II. díl, Praha 1986, s.26-30, 114-115, 172-177, 234-238, 354-357.

 

1987

BARTOŠ, Josef: Odboj proti nacistickým okupantům na severozápadní Moravě, Šumperk 1987

DRAGOUN, Zdeněk: Stav a perspektivy poznání staroměstského opevnění, In: Staletá Praha XVII., Praha 1987, s. 39-70.

FRÖHLICH, J.: Reduta z 18. století u Písku, In: Výběr z prací členů Jihočeského historického klubu č. 24/2, s.25-26.

HLAVSA, Václav, VANČURA, Jiří: Hradčany a Pražský hrad, Praha 1987

HOLUB, Ota: Stůj! Finanční stráž, Praha 1987, 266 s.

HOŘEJŠÍ, Jiřina: Pozdně gotické opevnění Pražského hradu, In: Staletá Praha XVII., Praha 1987, s. 105-120.

JEČNÝ, Hubert: Obranné systémy Prahy v raném středověku, In: Staletá Praha XVII., Praha 1987, s.21-37.

KARLICKÝ, Vladimír: Dělostřelectvo tvrzí na Náchodsku a Trutnovsku - jeho výstavba a předpokládaná úloha, In: Náchodsko od minulosti k dnešku č. 2, 1987, s.30-53.

MAHLER, Oldřich, PODZEMSKÝ, Oldřich: Vojenské památky Prahy, In: Staletá Praha XVII., Praha 1987, s. 11-20.

MERTLÍKOVÁ, Olga: Josefov - průvodce městskou památkovou rezervací, Jaroměř 1987, 31 s.

PETŘÍK, Josef: Ve službách SOS, In: Hlas revoluce č. 46, 1987

RAZÍM, Vladislav: K stavební podobě městského opevnění v Rakovníku, In: Památky středních Čech č. 2, 1987, s.97-114.

RAZÍM, Vladislav: Nový typ městského opevnění v Čechách, In: Památky a příroda č. 12, 1987, s.456-458.

RAZÍM, Vladislav: Opevnění Berouna v době pohusitské, In: Vlastivědný sborník Podbrdska č. 32-33, 1987, s.62-84.

SCHWARZ, Jiří: Pevnosti na Opavsku, Opava 1987, 55 s.

TABÁŠEK, Arnošt: Než promluví ..., In: Obrana lidu č. 51, 1987

TIKOVSKÝ, Václav: Osudy a náhody, In: Hlas revoluce č. ?, 1987

VLČEK, Pavel: Carlo Lurago a vojenské stavby 17. století v Praze, In: Staletá Praha XVII., Praha 1987, s. 121-145

Vojenské dějiny Československa, III. díl, Praha 1987, s.424-441.

 

1988

ANGER, Jan: Mnichov 1938, Praha 1988

ANGER, Jan: Mnichovská kapitulace, In: Historie a vojenství č. 4, 1988

BÍLEK, Jiří: Evropská stálá opevnění 1918-1945, Náchod 1988, 63 s.

BÍLEK, Jiří: Československé pohraniční opevnění na Ostravsku a severní Moravě, In: Sborník Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě č. 1, Ostrava 1988, s.19-36.

BÍLEK, Jiří: Opevnění na Náchodsku, In: Hlas revoluce č. 4, 1988

BÍLEK, Jiří: Skutečnost a vzpomínky, In: Hlas revoluce č. 44, 1988

BOROVIČKA, Michael: A pevnosti mlčí ..., In: Práce 17.9.1988

ČECHURA, Jan, RAZÍM, Vladislav: K některým aspektům vývoje půdorysu a opevnění Českých Budějovic od počátku 15. století, In: Památky a příroda č. 13, 1988, s.407-415.

Český antifašismus a odboj. Slovníková příručka, Praha 1988

Dějinné poučení nezapomeňme!, In: Nová svoboda 29.9.1988

DUMEK, Josef: 70 let koncernového podniku Zbrojovka Brno, In: Atom č. 7, 1988

DUMEK, Josef: K článku „Lehká opevnění z roku 1936“, uveřejněném v Atomu č. 4/1988, In: Atom č. 10, 1988

DUMEK, Josef: Možnosti obrany ČSR v roce 1938, In: Atom č. 11, 1988, s.10-11.

DURČÁK, Josef: Výroba a montáž pancéřových zvonů a kopulí československého předválečného opevnění, In: Sborník Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě č. 1, Ostrava 1988, s.157-178.

FLODROVÁ, Milena: Měnínská brána, In: Forum Brunense, 1988, s.4-5.

GREGAR, Oldřich: Pražská čára, In: Hlas revoluce č. 42, 1988

GREGAR, Oldřich: Technický atlas ABC - pohraniční opevnění 1935-1938 - výzbroj, In: ABC č. 21, 1987-88

GREGAR, Oldřich: Technický atlas ABC - pohraniční opevnění 1935-1938 - lehké objekty, In: ABC č. 1, 1988-89

GREGAR, Oldřich: Technický atlas ABC - Čs. pohraniční opevnění 1935-1938, In: ABC č. 3, 1988-89

HAID, Jaroslav: Mlčící pevnosti, In: Mladá fronta 23.9.1988

HLAVICA, M.: Bunkr, Mladý svět 1988

HOLUB, Ota: Vojenská a bezpečnostní opatření proti nebezpečí vzpoury SdP v pohraničí v létě 1938, In: Historie a vojenství č. 4, 1988

HOLUB, Ota: Potřebujeme tanky i básně, In: Literární měsíčník č. 7, 1988, s.46-50.

HOLUB, Ota: V Broumovském výběžku, In: Hlas revoluce č. 35, 1988

HOLUBEC, Ladislav: Svědectví času, In: Pochodeň 10.9.1988

HONZÍK, Miroslav, MAHLER, Oldřich, BROFT, Miroslav: Zněl zrady zvon, Praha 1988, 147 s.

ILLMAN, Zdeněk: Otazníky kolem opevnění, In: Zápisník č. 13, 1988

JOHN, Miloslav: Září 1938 - nacistické přípravy na přepadení ČSR, Bruntál 1988, 314 s.

KAPLAN, Václav, BROŽ, Jaroslav: Opevnění na Náchodsku - skutečnost a vzpomínky, Náchod 1988, 127 s.

KARLICKÝ, Vladimír: Československé pěchotní zbraně 1938, 1. část, In: Střelecká revue č. 9, 1988

KARLICKÝ, Vladimír: Československé pěchotní zbraně 1938, 2. část, In: Střelecká revue č. 10, 1988

KARLICKÝ, Vladimír: Dělostřelecká střelnice ŘOP v Jeseníkách a mezinárodní příčiny jejího neuskutečnění, In: Sborník Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě č. 1, Ostrava 1988, s.77-104.

Když pevnosti promlouvají, In: Rudé právo 29.9.1988

KROUPA, Karel: Byl velitelem Haničky, In: Hlas revoluce č. 38, 1988

KROUPA, Petr: K původu názvu „kasematy“, In: Forum Brunense, 1988, s.85-86.

KULAŠÍK, Karol: Československý zbrojný priemysel a gulomet vz. 26, In: Střelecká revue č. 12, 1988

KVAČEK, Robert, CHALUPA, Aleš, HEYDUK, Miloš: Československý rok 1938, Praha 1988, 301 s.

MALÍŘ, Jaroslav: Akce „Bruntál“, In: Sedmička pionýrů č. 2, 1988-89

MATĚJEK, František: Švédové za třicetileté války, In: Časopis Moravského muzea č. 73, 1988, s.127-157.

MĚŘÍNSKÝ, Petr: Konstrukce těžkých objektů čs. pohraničního opevnění, In: Atom č. 7, 1988, s.14-16.

Mnichov 1938, 1., 2. a 3. část, In: Sborník příspěvků ze symposia k 50. výročí Mnichova, Praha 1988

Mnichov 1938 - výběrová bibliografie, In: Historie a vojenství č. 4, 1988

MORAVEC, Jiří: Na dobrošovské tvrzi, In: Hlas revoluce č. 37, 1988

Na památných místech, In: Hlas revoluce č. 42, 1988

NOVÁK Jiří: Lehká opevnění z roku 1936, In: Atom č. 4, 1988, s.8-10.

NOVÁK, Jiří: Lehká opevnění z roku 1937 vsazená do sestavy těžkého opevnění, In: Atom č. 7, 1988, s.7-8.

Opevnění v Hlučíně - Darkovičkách, In: Atom č. 3, 1988

PANUŠ, Jiří: Betonoví velikáni, In: Clo Douane č. 19, 1988

PANUŠ, Jiří: Zrazená hranice, In: Hlas revoluce č. 39, 1988

Pěchotní srub Alej zpřístupněn veřejnosti, In: Ostravský večerník 29.9.1988

PLUHAŘ, Zdeněk: Takový veselý junger Mann, In: Literární měsíčník č. 7, 1988, s.46-50.

POLÁŠEK, Jan: Netradiční způsob prezentace bojových a revolučních tradic v Muzeu revolučních bojů a osvobození v Ostravě, In: Sborník Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě č. 1, Ostrava 1988, s.157-173.

POLÁŠEK, Jan: Demontáž a transport pevnostní kopule z objektu K-75, In: Sborník Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě č. 1, Ostrava 1988, s.141-151.

RAZÍM, Vladislav.: Kolín, Čáslav, Nymburk - městská opevnění posledních Přemyslovců v Čechách, In: Umění č. 4, 1988, s.309-339.

RAZÍM, Vladislav: K počátkům opevnění města Kadaně, In: Památky a příroda č. 13, 1988, s.340-346.

RAZÍM, Vladislav: Raně gotické opevnění města Písku, In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách č. 5, 1988, s.

SKOPAL, Jan: Opevnění v Darkovičkách, In: Hlas revoluce č. 30, 1988

SKOPAL, Jan: Konference o čs. opevněních, In: Hlas revoluce č. 33, 1988

ŠERÝ, Zdeněk: Zpráva o cestě po Maginotově linii, In: Sborník Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě č. 1, Ostrava 1988, s.119-132.

TIKOVSKÝ, Václav: Mlčící pevnosti, In: Československý voják č. 18, 1988

UNZEITIG, Josef Ivo: Dora, Ostrava 1988, 128 s.

VAŇOUREK, Martin: Vzpomínky budovatelů a obránců československých opevnění, In: Sborník Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě č. 1, Ostrava 1988, s.52-71.

Ve dnech odhodlání a zrady roku 1938 1. část, In: Železničář č. 16, 1988

Ve dnech odhodlání a zrady roku 1938 2. část, In: Železničář č. 17, 1988

VONDROVSKÝ, Ivo: Nástin výstavby tvrze Šibenice, In: Sborník Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě č. 1, Ostrava 1988, s.125-146.

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevněné Labe, In: Průboj 9.-10.7.1988

 

1989

ANGER, Jan: Čs. armáda v září 1938, In: Historie a vojenství č. 5, 1989

ANGER, Jan: Vojenská situace Československa v době mnichovské kapitulace, In: Historie a vojenství č. 6, 1989

Československá opevnění, In: Hlas revoluce č. 25, 1989

ČÍŽEK, Jan: Středověké opevnění města Náchoda, In: Náchodsko od minulosti k dnešku č. 3, 1989, s.137-153.

Exponáty vojenského muzea hovoří, In: Obrana lidu č. 43, 1989

HLAVICA, Marek: Bunkr, In: Mladý svět č. 38, 1989, s.15.

HOLUB, Ota: Poslední pásmo vzdoru, Praha 1989, 223 s.

JUNG, Jaroslav: Konec pražských hradeb, In: Voják č.2, 1989, s.8-9.

KAPLAN, Václav: Dělostřelecká tvrz Dobrošov, Náchod 1989, 71 s.

KHUN, Jaroslav, KAPLAN, Václav: Svědkové zrady, In: Rudé právo 11.3.1989

KOTEK, Petr: Srub s kulometnou hlídkou, In: Obrana lidu č. 8, 1989

KOTEK, Petr: Hranice ve vnitrozemí, In: Hlas revoluce č. 25, 1989

KVAČEK, Robert: Poslední den, Slovo k historii č. 17, Praha 1989

MADĚRA, E.: Pěchotní srub Hradčany u Branné, In: Naše slovo 27.9.1989

Pevnost Dobrošov, In: Obrana lidu č. 18, 1989

PLEŠKO, Břetislav: Vojáci patří městu, město vojákům, in. Zápisník č. 12, 1989, s.9-11.

PRÁŠIL, Michal, RÁBOŇ, Martin: Pancéřové kopule a zvony, In: Atom č. 3, 1989, s.10-11.

RAZÍM, Vladislav: Přemyslovské hradby města Domažlic, In: Časopis Národního muzea - řada historická č. 1-2, 1989, s.1-27.

RAZÍM, Vladislav: Povrchový průzkum městského opevnění Vimperka, In: Archeologické výzkumy v Jižních Čechách č. 6, 1989, s.125-152.

ŠÁDA, Miroslav: K vyzbrojování československých stálých opevnění 1935-1938, In: Náchodsko od minulosti k dnešku č. 3, 1989, s.9-31.

 

1990

ARON, Lubomír a kol.: Československé opevnění 1935-1938, Náchod 1990, 199 s.

BEGALA, Ján: Na hranicích rostly betonové hrady, In: Obrana lidu č. 27, 1990

BLAŽEJ. Ján: Albánsko na druhý pohlad, In: Život č. 44, 1990, s.14-18.

BORDOVSKÝ, Josef: Souvislosti, In: Moravskoslezský večerník 21.3.1990

ČERVINKA, Stanislav: Sacherovo vlčí doupě, In: Studentské listy č. 12, 1990

DUMEK, Josef: Sláva a pád Maginotovy linie, In: ATM č. 8, 1990, s.305-306.

FRANCEV, Vladimír: Škodovka a opevňování Československa, 1. část, In: Hlas revoluce č. 9, 1990

FRANCEV, Vladimír: Škodovka a opevňování Československa, 2. část, In: Hlas revoluce č. 10, 1990

GABRIELOVÁ, Rita: V pevnostech nic není ...?, In: Zelení 5.6.1990

HUSÁK, Petr, ČERNÝ, Ondřej: Pevnost v horách, In: Svobodné slovo 25.5.1990

Jedy z bunkru ubývají, In: Ostravský večerník 12.7.1990

JOHN, Miloslav: Dělostřelecké benzinoelektrické vlaky, In: Atom č. 2, 1990, s.2-3.

JOHN, Miloslav: Granátomety čs. armády v roce 1938, In: Atom č. 7, 1990

KEJZLAR, Miroslav: Tajemství Stachelbergu, Praha 1990, 59 s.

KOTRBA, Oswald: Vojenské aspekty kapitulace 1938, In: Příloha Reportéra č. 19, 1990, s.I.-V.

KUPKA, Vladimír: Fortové pevnosti a jejich místo v dějinách opevňování, Praha 1990, 39 s.

LIKOVSKÝ, Jakub: Pražská čára, In: Atom č. 3, 1990, s.92-93.

MAREK, Vladimír: Jak se udělal z Haničky případ, In: A-Report č. 3, 1990

MĚŘÍNSKÝ, Petr: Technické vybavení těžkých objektů, In: Atom č. 3, 1990, s.90-92.

Nedobytný K-74, In: Občanský deník 27.10.1990

PLAČEK, Miroslav: Fortifikace ke kontrole a zajištění středověkých komunikací, In: Archaeologica historica, sv. 15, 1990, s.203-215.

PRÁŠEK, Emil: Dýchla na mě historie, In: Obrana lidu č. 35, 1990

RÁBOŇ, Martin: Obří tvrze, In: Atom č. 7, 1990, s.

RÁBOŇ, Martin a kol.: Průvodce tvrzí Bouda - československé opevnění z let 1935-38, Brno 1990, 57 s.

RAZÍM, Vladislav: K problematice městských opevnění severovýchodních Čech, In: Památky a příroda č. 15, 1990, s.513-523.

ŠLACHTA, Jiří: Možná jednou přijde, In: Jiskra 18.4.1990

ŠOTOLA, Jiří: Časované ekologické bomby?, In: Zelení 29.3.1990

ŠUBERT, Jan: Jedy v opuštěných pevnostech, In: Zemědělské noviny 21.12.1990

TUČEK, Josef: V podzemním labyrintu, In: Mladá fronta 15.6.1990

TURČIČOVÁ, Zdena: V místech přísně tajných, In: Zápisník č. 13, 1990

Vojenské aspekty kapitulace 1938, In: Reportér č. 19, 1990

VONDROVSKÝ, Ivo: Výstavba 2. obranného postavení na jižní Moravě v roce 1938, In: Sborník Jižní Morava č. 29, 1990, s.191-207.

VYCHODIL, Petr: Bunkrologové, In: ABC č. 6, 1990-91

Zachránci pevností, In: Rodokaps č. 5, 1990

Za tajemstvím Výšiny, In: Pochodeň 24.5.1990

 

1991

ANGER, Jan: Na směru hlavního úderu, In: Historie a vojenství č. 9, 1991

AUSKY, Stanislav A.: Zhrzená válka, In: Studentské listy č. 25, 1991

Březinka zahajuje, In: Obrana lidu č. 43, 1991

Bouda pro veřejnost, In: Obrana lidu č. 11, 1991

ČÍŽEK, Jan: Lehké opevnění z roku 1936 na Broumovsku, In: Broumovsko č. 3, 1991, s.4-5.

Čs. opevnění 1935-1938, In: Náš čas 10.4.1991

DOLÍNEK, Vladimír: Československý kulomet vzor 1926, In: Střelecká revue č. 11, 1991, s.16-17.

GREGAR, Oldřich: Technický atlas ABC - Pevnosti, In: ABC č. 19, 1990-91

GREGAR, Oldřich: Technický atlas ABC - Evropské pevnosti a opevnění, In: ABC č. 5, 1991-1992

Historie blízká i vzdálená, In: Nová svoboda 15.7.1991

HOFMAN, Petr, POKORNÁ, Alevtina, STEHLÍK, Eduard: Československá armáda v letech 1918 - 1938, Praha 1991

HOLUB, Ota: Organizace a příprava Stráže obrany státu k bojové činnosti pro zajištění státní hranice ČSR v letech 1936-1938, In: Historie a vojenství č. 3, 1991, s.18-38.

HORÁK, Aleš: Bouda pro veřejnost, In: Obrana lidu č. 11, 1991

KEJZLAR, Miroslav: Vzkříšení Stachelbergu, In: Obrana lidu č. 13, 1991

KLESL, Emil: Konkurence Dobrošovu?, In: Obrana lidu č. 11, 1991

KLESL, Emil: Minometný srub na Dobrošově, In: Náš čas 13.3.1991

KLESL, Emil: Bunkrologové k čs. opevnění, In: Náš čas 22.5.1991

KLESL, Emil: Československé opevnění, In: A-Report 31.5.1991

KLESL, Emil: A pevnosti osiřely ..., In: Signál č. 39, 1991, s.

KLESL, Emil: Březinka, In: Obrana lidu č. 49, 1991, s.

KOVAŘÍK, Jiří: Prahu chránily řopíky, In: Český expres č. 188, 1991

KOVAŘÍK, Jiří: Historická sci-fi, In: Reportér č. 44, 1991

KUPKA, Vladimír: Eben-Emael včera a dnes, In: ATM č. 2, 1991, s.12-14.

KUPKA, Vladimír: Německá pevnostní výstavba ve Skandinávii za 2. světové války, In: ATM č. 3, 1991, s.12-13.

KUPKA, Vladimír: Pomořanský val, In: ATM č.4, 1991, s.20-21.

KUPKA, Vladimír: Boj tvrze Battice, In: ATM č. 11, 1991, s.12-13.

KUPKA, Vladimír: Fortové pevnosti, In: Střelecká revue č. 5, 1991

KUPKA, Vladimír: Vojenské zajímavosti Ingolstadtu, In: Střelecká revue č. 11, 1991

KUPKA, Vladimír: Pevnostní město Lucemburk, In: Střelecká revue č. 12, 1991

KUPKA, Vladimír: Klub vojenské historie Praha, In: Obrana lidu č. 21, 1991

KUPKA, Vladimír: Proč právě Josefov?, In: Obrana lidu č. 38,1991, s.12.

KUPKA, Vladimír: Boj o pevnost Sevastopol, In: Studentské listy č. 14, 1991, s.8.

KUPKA, Vladimír: Fort Sumter (South Carolina), In: Cacwa News č. 3, 1991, s.5-6.

LOSKOT, Oldřich, CHOUR, Vladimír: Sanace hradebních příkopů města Terezín, In: Vodní hospodářství č. 2, 1991, s.50-52.

MAREK, Vladimír: Josefov, In: Obrana lidu č. 27, 1991

MERTLÍKOVÁ, Olga: Císař Josef II. a Josefov, Jaroměř 1991, 20 s.

MĚŘÍNSKÝ, Z., PLAČEK, M.: Vývoj hradní architektury na Moravě a ve Slezsku od husitských válek do 1. třetiny 16. století, In: Archaeologia historica č. 16, 1991, s.215-232.

NITRA, Josef: Betonový oříšek, In: A-Report č. 24, 1991

NOVÁK, J.: Předsunuté opevnění města Jindřichova Hradce, In: Castellologica Bohemica č. 2, 1991, s.341-342.

Ohně v opevněních, In: Naše Opavsko 4.10.1991

Pevnosti ožívají, In: Nová svoboda 16.5.1991

PFAFF, Ivan: Mohli jsme se v září 1938 sami bránit?, In: Reportér č. 41, 42 a 43, 1991

PFAFF, Ivan: Ještě jednou k obraně: In: Reportér č. 46, 1991

RÁBOŇ, Martin: Atlantický val, In: ATM č. 1, 1991, s.12-15.

RÁBOŇ, Martin: Maginotova linie stále neznámá?, In: ATM č. 8, 1991, s.8-10.

RÁBOŇ, Martin: Muzea z betonu a pancířů, In: ATM č. 9, 1991, s.5-10.

RÁBOŇ, Martin: Dělostřelecká tvrz Hůrka, In: ATM č. 10, 1991, s.4-8.

RAZÍM, Vladislav: Městské hradby a formulářová sbírka přemyslovské královské kanceláře, In: Archaeologia historica č. 16, 1991, s.171-177.

ROŽMBERSKÝ, Petr: Kynžvartská šance, In: Hláska - Zpravodaj klubu Augusta Sedláčka č. 1, 1991, s.9-11.

ROŽMBERSKÝ, Petr: Šance u Přísečnice, In: Hláska - Zpravodaj klubu Augusta Sedláčka, č. 2, 1991, s.17-19.

Spor na Jiráskově cestě, In: Pochodeň 16.1.1991

STAŇA, Vlastimil: Setkání na čáře, In: A-Report č. 34, 1991, s.8-9.

ŠMERGLOVÁ, Michaela: Vzal ji ztečí, In: Práce 5.1.1991

TÁSLER, Radko: Tajemství tvrze Stachelberg, In: Ahoj na sobotu č. 29, 1991

VÍCHA, Květoslav: Jedy v bunkrech, In: Moravskoslezský den 26.3.1991

VONDRÁČEK, R.: Josefov - symbol jedné epochy, Praha 1991

VONDROVSKÝ, Ivo: Naše pevnůstky na Podkarpatské Rusi?, In: Obrana lidu č. 5, 1991

VONDROVSKÝ, Ivo: ... a válka hrozila každým okamžikem, In: Severočeský regionální deník 28.-29.9.1991

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění Prahy, 1. část, In: Studentské listy č. 21, 1991, s.15.

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění Prahy, 2. část, In: Studentské listy č. 22, 1991, s.15.

VONDROVSKÝ, Ivo: Pevnosti na heslo, In: ABC č. 5, 1991-92

VONDROVSKÝ, Ivo: Aj Orava mala byť opevnená, In: Biela Orava č. 16, 1991, s.1.

Vzplanou ohně, In: Nová svoboda 27.9.1991

Zachování státu, In: Mladá fronta Dnes 30.9.1991

ZDOBINSKÝ, Michal: Maginotka z blízka, In: ATM č. 10, 1991

 

1992

BOCHNÍČKOVÁ, Dita: Maskovaná rodina, In: Mladý svět č. 10, 1992

ČÍŽEK, Jan, VLACH, Petr: Pěchotní srub N-S-82 Březinka, památník čs. opevnění 1935-1938, Náchod 1992, 24 s.

DRAGOUN, Zdeněk: K lokalizaci pobřežní partie opevnění Starého Města pražského, In: Staletá Praha č. XXII, 1992, s.127-134.

DOSTÁL, Miroslav: Navštivte monument z betonu a oceli, In: Pražský železničář 16.9.1992

Dvě fotky z akce „Mnichov 92“ na Boudě, In: Listy Podorlicka 29.9.1992

FRANCEV, Vladimír: Československý těžký kulomet vzor 1937, In: Střelecká revue č. 6, 1992, s.12-13.

FROLÍK, J., SIGL, J.: Nové poznatky o počátcích Poličky na základě archeologických nálezů, In: Sborník Společnosti přátel starožitností č. 3, 1992, s.67-76.

GAZDÍK, Jan: ... a Franta Koch se ujal velení, In: Obrana lidu č. 1, 1992

HEGER, Vladimír: Siamský syndrom aneb císaři císařovo, In: Státní správa a samospráva č. 2, 1992

HORÁK, Aleš a kol.: Dělostřelecká tvrz Bouda, součást systému československého předválečného opevnění, 1992

HŘÍDEL, Karel, VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění u Volar, In: Hraničář 4.9.1992

HŘÍDEL, Karel, VONDROVSKÝ, Ivo: Prachatice chránil železobeton, In: Hraničář 25.9.1992

Jak se bránila pevnost, In: Moravskoslezský večerník 20.5.1992

KEJZLAR, Miroslav: Stachelberg - obr mezi československými dělostřeleckými tvrzemi, In: ATM č. 7, 1992, s.9-11.

KLESL, Emil: Dobrošov, In: Obrana lidu č. 9, 1992

KLESL, Emil: Pěchotní srub Březinka, In: Obrana lidu č. 39, 1992

KLESL, Emil: Československé opevnění 1935-1938, In: Historie a vojenství č. 2, 1992, s.177-181.

KRTILOVÁ, Alena: Sběratel pevností, In: Jiskra 18.3.1992

KUPKA, Vladimír: Mety v německých rukou, In: ATM č. 2, 1992, s.11-13.

KUPKA, Vladimír: Boj o pevnost Przemysl, In: ATM č. 3, 1992, s.10-12.

KUPKA, Vladimír: Bitva u Nowogrodu, In: ATM č. 10, 1992, s.20-21.

KUPKA, Vladimír: Alpská Maginotova linie, In: ATM č. 12, 1992, s.9-10.

KUPKA, Vladimír: Istanbul - brána k Orientu, Střelecká revue č. 3, 1992, s.28-29.

KURAL, Václav, ANGER, Jan, MÜLLER, Klaus-Jürgen: Rok 1938: Mohli jsme se bránit?, Praha 1992, 85 s.

MATELA, Jiří: Krycí název „Křižovatka“, In: Region-Opava, Hlučín ..., 29.7.1992

MERVALT, Jan: V podzemí pohraničního opevnění - československá zeď, In: Rovnost 9.10.1992

Mount Weather (superbunkr pro vyvolené), In: ATM č. 4, 1992, s.24-25.

Nejen střelba z Boudy, In: Listy Podorlicka 22.9.1992

NEKUDA, Vladimír: Uherskohradišťsko, Brno 1992, s.723.

NOVÁK, Jiří: Těžké a lehké opevnění 1935-38, úsek Bouda-Adam, Žamberk 1992

NOVÁK, Zdeněk, PILECKÁ, Zuzana: Pevnosti Maginotovy linie v boji, Praha 1992, 72 s.

POJSL, Miloslav: Olomouc očima staletí, Olomouc 1992, 277 s.

RÁBOŇ, Martin: Kříšení unikátu, In: Obrana lidu č. 39, 1992

RÁBOŇ, Martin: boj trval patnáct minut, In: Obrana lidu č. 43, 1992

RÁBOŇ, Martin: Dělová věž baterie Waldam, In: Obrana lidu č. 47, 1992

RÁBOŇ, Martin: La Ferté dobyta!, In: ATM č. 6, 1992, s.8-9.

RAZÍM, Vladislav: Proměna hradební věže v Nové ulici v Poličce, In: Zprávy památkové péče č. 1, 1992, s.24-25.

ROLLOVÁ, Kateřina: Válka na dvě hodiny, In: Český deník 3.10.1992

RŮŽIČKOVÁ, Blanka: Bunkrologové z Boudy, In: Listy Podorlicka č. 34, 1992

SOTONA, Jan: „Masakr“ u bunkru, In: Zemské noviny 28.9.1992

STEHLÍK, Eduard: Lexikon tvrzí československého opevnění z let 1935-38, Praha 1992, 71 s.

ŠMERGLOVÁ, Michaela: Bouda v civilu, In: Český deník 12.11.1992

Tehdy v září 1938, In: Moravskoslezský večerník 25.9.1992

TROJAN, Emil: Opevnění československé státní hranice v oblasti Kladského výběžku v letech 1935-1938, 1. část, In: Králicko č. 7-8, 1992, s.3-4.

TROJAN, Emil: Opevnění československé státní hranice v oblasti Kladského výběžku v letech 1935-1938, 2. část, In: Králicko č. 9, 1992, s.7.

TROJAN, Emil: Opevnění československé státní hranice v oblasti Kladského výběžku v letech 1935-1938, 3. část, In: Králicko č. 10, 1992, s.9.

TROJAN, Emil: Dělostřelecká tvrz Výšina, In: Králicko č. 11, 1992

TŮMA, Jaroslav: Nejstarší městská opevnění, In: Obrana lidu č. 19, 1992

TŮMA, Jaroslav, Bastionová pevnost Terezín, In: Obrana lidu č. 20, 1992

VAIC, Miroslav: Konečně si vystřelili, In: Metropolitní Telegraf 7.10.1992

Válka na dvě hodiny - v údolí Metuje štěkaly kulomety, In: Český deník 3.10.1992

VANĚK, Jiří: Kasematy Špilberk, Brno 1992, 31 s.

Verdun pouště, In: Zápisník č. 13, 1992

Vlčí doupě, In: Zápisník č. 18, 1992

VOMÁČKOVÁ, Olga: Boj o pevnost Terezín, In: Státní správa a samospráva č. 2, 1992

VONDRÁČEK, Jiří: Vlčí hradba pro zábavu?, In: Rovnost 16.10.1992

VONDROVSKÝ, Ivo: Osudy našeho opevnění od roku 1938, In: ARTMI č. 1, 1992

VONDROVSKÝ, Ivo: Betonovy pevnosti v Beskydach, In: Rusín č. 4, 1992, s.6.

VONDROVSKÝ, Ivo: Železnice a Podkarpatská Rus, In: Šťastnou cestu č. 4, 1992, s.9.

VONDROVSKÝ, Ivo: Železnice v podzemí, In: Šťastnou cestu č. 5, 1992, s.29.

VONDROVSKÝ, Ivo: Naše pevnůstky na Podkarpatské Rusi?, In: Obrana lidu č. 5, 1992

VONDROVSKÝ, Ivo: Střekovský most, In: Šťastnou cestu č. 20, 1992, s.10.

VONDROVSKÝ, Ivo: Naše pevnůstky na Podkarpatské Rusi, In: Zápisník č. 10, 1992

VONDROVSKÝ, Ivo: Krunýř z betonu, In: Signál č. 12, 1992

VONDROVSKÝ, Ivo: Kde smrt měla žně, In: Signál č. 22, 1992, s.10-11.

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění Dunaje, In: Svobodné slovo 10.4.1992

VONDROVSKÝ, Ivo: Symbolická přeměna, In: Elán č. 9, 1992

VONDROVSKÝ, Ivo: Elektrárny v podzemí, In: ATM č. 10, 1992, s.15.

VONDROVSKÝ, Ivo: Střekovský most, In: Severočeský regionální deník 5-6.12.1992

Výstřely na pevnostech, In: Svoboda 23.5.1992

Wehrmacht neuspěl, In: Moravskoslezský den 28.9.1992

ZDOBINSKÝ, Michal: Po stopách invaze, In: ATM č. 8, 1992

ZDOBINSKÝ, Michal: Alpská Maginotka, In: ATM č. 11, 1992, obal

Zítra na pevnostech, In: Svoboda 25.9.1992

 

1993

BAAROVÁ, Anna: Tam v bunkru, In: Zemské noviny 6.8.1993

BALCÁREK, Pavel: Brno versus Olomouc, Pod Špilberkem proti Švédům, Brno 1993, 102 s.

Bunkry v akci, In: Moravskoslezský den 24.5.1993

CZENIEK, Jindřich: Pěchotní sruby i řopíky postaveny v odolnosti I.-IV., In: Naše Opavsko 9.7.1993

DAVID, Štěpán: Místo chaty bunkr, In: Blesk magazín č. 37, 1993

DOUBEK, Vratislav: Mnichov a druhá republika, In: Český deník 30.9.1993

FARÁŘ, Josef: Pevnost Dobrošov - cizojazyčný průvodce, Náchod 1993, 46 s.

Fortifikace a obrana státu, Sborník mezinárodní konference v Hradci Králové, Praha 1993

FRÝDL, Miloslav: Mobilizace na Březince, In: Český deník 1.10.1993

GRÁFEL, Ludovít: Komárňanská pevnosť, Komárno 1993, 12 s.

HÁK, Zdeněk: Pozemní radarová a radionavigační zařízení Německa v oblasti Normandie, In: Amatérské rádio č. 8, 1993, s.41.

HÁK, Zdeněk: Pozemní radarová a radionavigační zařízení Německa v oblasti Normandie, In: Amatérské rádio č. 9, 1993, s.41.

HÁK, Zdeněk: Pozemní radarová a radionavigační zařízení Německa v oblasti Normandie, In: Amatérské rádio č. 11, 1993, s.37.

HÁK, Zdeněk: Pozemní radarová a radionavigační zařízení Německa v oblasti Normandie, In: Amatérské rádio č. 12, 1993, s.40.

HÁK, Zdeněk: V3 - tajná zbraň třetí říše, In: Historie a plastikové modelářství č. 8, 1993

Hanička miluje tajemství, In: Orlický týdeník 9.11.1993

HEŘMAN, Jiří: Tajemství ukryté v horách, 1. část, In: Liberecký den 11.8.1993, s.10.

HEŘMAN, Jiří: Vstupujeme do pevnosti, 2. část, In: Liberecký den 12.8.1993, s.10.

HEŘMAN, Jiří: Bez pomoci spojenců nás ani pevnosti nemohly zachránit, 3. část, In: Liberecký den 13.8.1993, s.10.

Hlučínsko a vojáci, In: Naše Opavsko 12.3.1993

HOLÝ Ladislav: Ladislav Jan Pospíšil - osvoboditel Hradce Králové od pout hradeb, In: Hradecké noviny č.297, 1993, s.9.

HORÁK, Aleš: Návštěva z Maginotovy linie, In: Náš čas 12.1.1993

HORÁK, Aleš: Přijeli až z muzea Maginotovy linie, In: Listy Podorlicka 16.1.1993

HORÁK, Aleš: Netopýři v Boudě, In: Listy Podorlicka 17.2.1993

HRADNÍ, Nataša: Na Březince jako tehdy v září, In: Svobodné slovo 27.9.1993

IVANOV, Miroslav: Josefov, In: Český deník 22.4.1993

Jak by to bylo, kdyby ..., In: Svoboda 24.5.1993

Jak se brání pevnost, In: Moravskoslezský večerník 21.5.1993

Ježci poputují na Slovensko, In: Severočeský regionální deník 12.2.1993

Kam o víkendu, In: Moravskoslezský večerník 24.9.1993

KLEIN, Bohuš: Obranný pevnostný systém uhorského štátu na území Slovenska do tatarského vpádu, In: Historie a vojenství č. 2, 1993, s.3-35.

KLESL, Emil: Opevnění nám zničil nepřítel, In: Český deník 9.1.1993

KLESL, Emil: Proč se budovalo opevnění?, In: Český deník 15.3.1993

KLESL, Emil: Lehké opevnění, In: Český deník 28.4.1993

KLESL, Emil: Březinka, In: ATM č. 4, 1993, s.5.

KLESL, Emil: Lexikon tvrzí, In: Historie a vojenství č. 6, 1993, s.155-159.

KNAIBL, Milan: „Mobilizace“ na Boudě, In: ATM č. 11, 1993

Konec světového unikátu?, In: Telegraf 24.7.1993

KUPKA, Vladimír: Malý fortifikační slovník 1., In: Obrana lidu č. 1, 1993

KUPKA, Vladimír: Malý fortifikační slovník 2., In: Obrana lidu č. 2, 1993

KUPKA, Vladimír: Malý fortifikační slovník 3., In: Obrana lidu č. 3, 1993

KUPKA, Vladimír: Malý fortifikační slovník 4., In: Obrana lidu č. 4, 1993

KUPKA, Vladimír: Malý fortifikační slovník 5., In: Obrana lidu č. 5, 1993

KUPKA, Vladimír: Tvrz Pré-Giroud, In: Obrana lidu č. 5, 1993

KUPKA, Vladimír: Malý fortifikační slovník 6., In: Obrana lidu č. 6, 1993

KUPKA, Vladimír: Malý fortifikační slovník 7., In: Obrana lidu č. 7, 1993

KUPKA, Vladimír: Malý fortifikační slovník 8., In: Obrana lidu č. 8, 1993

KUPKA, Vladimír: Malý fortifikační slovník 9., In: Obrana lidu č. 9, 1993

KUPKA, Vladimír: Klub vojenské historie Praha 6, In: Obrana lidu č. 9, 1993

KUPKA, Vladimír: Malý fortifikační slovník 10., In: Obrana lidu č. 10, 1993

KUPKA, Vladimír: Malý fortifikační slovník 11., In: Obrana lidu č. 11, 1993

KUPKA, Vladimír: Malý fortifikační slovník 12., In: Obrana lidu č. 12, 1993

KUPKA, Vladimír: Západní val - mýtus a skutečnost, In: ATM č. 2, 1993, s.10-12.

KUPKA, Vladimír: Méně známá výstavba na Maginotově linii, In: ATM č. 3, 1993, s.9-10.

KUPKA, Vladimír: Překvapivý pád pevnosti Lutych, In: ATM č. 6, 1993, s.9-10.

KUPKA, Vladimír: Švýcarsko - země opevnění, In: ATM č. 7, 1993, s. 10-12.

KUPKA, Vladimír: Meziříční opevněný rajón, In: ATM č. 11, 1993, s.13-15.

KUPKA, Vladimír: Vojenská muzea v Nizozemí, In: Střelecká revue č. 10, 1993, s.28-29.

MINAŘÍK, Pavel, RÁBOŇ, Martin, SVOBODA, Tomáš, VANČURA, Karel, VONDROVSKÝ, Ivo: Československá zeď, Brno 1993

MNIŠKOVSKÝ, Olivie: Místo reformy opevnění?, In: Hospodářskénoviny č. 74, 1993, s.1, 13.

Muzeum v pevnosti, In: Pražský večerník 12.1.1993

Na Boudě se střílelo, In: Lidové noviny 4.10.1993

Naši vojáci vyhráli, In: Naše Opavsko 28.5.1993

NĚMEČEK, Vojtěch: K využití československého stálého opevnění, In: Vojenské rozhledy č. 8, 1993

NOVOTNÝ, Tomáš: Kasárna, cvičiště a střelnice pro pevnostní jednotky v Červené vodě, In: Fortsborník č. 1, Brno 1993

NÝVLT, Josef: Naše armáda kašle na tradice, In: Expres 2.9.1993

NÝVLT, Josef: Vysoká škola bunkrologická, In: Expres 13.11.1993

Opevnění přilákalo mládež, In: Rovnost 5.10.1993

Opevnění v Darkovičkách, In: Moravskoslezský den 23.4.1993

Otevřená opevnění, In: Rudé právo 27.9.1993

PAZDERA, Pavel: Mlčenliví svědkové odhodlání a zrady, In: A-Revue č. 2, 1993

PETRŮ, Josef: Pevnost Josefov - budoucnost snad nadějná, In: Lidové noviny 21.5.1993

Pevnost na hrázi, In: Rovnost 21.9.1993

Pochod na pevnosti, In: Svoboda 25.9.1993

PROUZA, Vladislav: Betonový Stachelberg je opět přístupný, In: Rudé právo 25.5.1993

RÁBOŇ, Martin: Zapomenutá pevnost, In: Fortsborník č. 1, Brno 1993, s.37-56.

RÁBOŇ, Martin: Malá tvrz Rohrbach, In: Fortsborník č. 1, Brno 1993, s.66-70.

RÁBOŇ, Martin: Kanóny ze Škodovky míří na invazní pláže, In: Obrana lidu č. 1, 1993

RÁBOŇ, Martin: Rangeři dobývají Pointe-du-Hoc, In: Obrana lidu č. 2, 1993

RÁBOŇ, Martin: Baterie Chaos, In: Obrana lidu č. 3, 1993

RÁBOŇ, Martin: Československý 4cm kanón vz. 36 v objektech Atlantického valu, In: Obrana lidu č. 6, 1993

RÁBOŇ, Martin: La Ferté, In: Obrana lidu č. 7, 1993

RÁBOŇ, Martin: A2 - dělostřelecká tvrz Fermont, In: Obrana lidu č. 9, 1993

RÁBOŇ, Martin: Tvrz A2 - Immerhof a úkryt Zeiterholz, In: Obrana lidu č. 10, 1993

RÁBOŇ, Martin: České pancíře na objektech německého opevnění v horním Slezsku, In: Obrana lidu č. 11, 1993

RÁBOŇ, Martin, SVOBODA, Tomáš, VANČURA, Karel: Československé objekty lehkého opevnění pro kanóny proti útočné vozbě, In: ATM č. 6, 1993, s.6-8.

RAZÍM, Vladislav: K počátkům flankovací soustavy v české pevnostní architektuře, In: Zprávy památkové péče č. 3, 1993, s.81-88.

RATHOUSKÝ, J., ŠRÁMEK, J.: Vyšehradská pevnost - stavební materiály a jejich konzervace, In: Zprávy památkové péče č. 9, s.346-350.

REYNARD, Pascal: Maginotova linie zastavuje turisty, In: Rudé právo 3.11.1993

ROMAŇÁK, Andrej: Fortové pevnosti z nakladatelství FORTprint, In: Historie a vojenství č. 1, 1993, s.186-187.

ŘONDÍKOVÁ, Dana, GUTWIRTH, Jiří: Nepoddajní svědkové na břehu Vltavy, In: Příbramský deník 13.9.1993

SCHUSTER, Roman: Betonová monstra lákají, In: Rudé právo 17.7.1993

SNOPEK, V.: Historickou hodnotu oceňuje i zahraničí, In: Svoboda 24.9.1993

STEHLÍK, Eduard: Hraničáři, In: Lidové noviny 28.9.1993

STEHLÍK, Eduard: Betonová hranice, In: Český deník 30.9.1993

STRAKA, Karel: Šestačtyřicátníci, In: Severočeský deník 11.-12.9.1993

Střelba v Darkovičkách, In: Svoboda 20.5.1993

SVOBODA, Tomáš: Střílna a lafetace v lehkém opevnění z roku 1936-1937, In: Fortsborník č. 1, Brno 1993

ŠTĚPÁNEK, Václav: Bouda byla připravena, In: Lidová demokracie 26.10.1993

ŠUFAJZL, J.: Obrana byla připravena, In: Znojemsko 8.9.1993

ŠULÁKOVÁ, Ivana: Nová opevnění nebudou, In: Naše Opavsko 28.5.1993

TOMÁŠ, Ivo: Nepřítel je neporazil, ale přítel zradil, In: Hradecké noviny 10.6.1993

Ukázka obrany v Darkovičkách, In: Naše Opavsko 21.5.1993

Věrni zůstávají!, In: Špígl 23.9.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Kasárna v Červené vodě, In: Králicko č. 1, 1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění na Karlovarsku připomínkou, In: Týdeník Karlovarska 4.2.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Najde se ještě předválečná filtroventilace?, In: Zpravodaj Civilní obrany č. 4, 1993

VONDROVSKÝ, Ivo: „Řopíky“ na Krumlovsku dosud stojí, In: Českokrumlovsko 16.4.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Bunkr a řopík, In: ABC č. 16, 1992-93

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění zbudovaná v roce 1938 na východním břehu Vltavy, In: Zítřek 6.5.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění v okrese Klatovy, In: Týdeník Klatovska 6. a 13.5.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Za železobetonovou hradbou, In: Jindřichohradecké listy 8.5.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Budějovice v železobetonovém krunýři, In: Českobudějovické listy 11.5.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Stratégie bojových opevnění, In: Domažlicko 13., 20. a 27.5.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Kasárna v Jizerských horách, In: Severočeský deník 15.5.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Pevnosti na Ohři a Blšance, In: Svobodný hlas 10.6.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Pevnosti v Brdech, In: Zaječovské listy č. 30, 1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Novodobé pevnosti na Českolipsku, In: Českolipský deník 2.8.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění na Mostecku, In: Deník Mostecka 12.8.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Víte, co jsou to řopíky?, In: Region Plzeňsko 12.8.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění na Litoměřicku, In: Dnešní Litoměřicko 16.8.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění na Chomutovsku, In: CV-týden 26.8.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevněná Šumava, In: Prachatické listy č. 36, 1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Pevnostní kasárna Orlických hor, In: Hradecké noviny 4.9.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Pevnosti na Teplicku, In: Deník Směr 6.9.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Ústí v průsečíku pevností, In: Ústecký deník 13.9.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Nepoddajní svědkové na břehu Vltavy, In: Příbramský deník 13.9.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění Tachovska mělo krýt Plzeň, In: Tachovská Jiskra 16.9.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění na Českolipsku, In: Echo 17.9.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Zkušební objekty čs. opevnění, In: ATM č. 9, 1993, s.6-7.

VONDROVSKÝ, Ivo: Čelní pancéřová polokopule, In: ATM č. 8, 1993, s.9.

VONDROVSKÝ, Ivo: Výsuvné kulometné hnízdo, In: ATM č. 9, 1993, s.8.

VONDROVSKÝ, Ivo: Kanónové objekty v lehkém opevnění, In: ATM č. 10, 1993, s.11.

VONDROVSKÝ, Ivo: Oběd v bunkru, In: Hanácké noviny 6.10.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnenia pri rieke Morave, In: Historická revue č. 9, 1993, s.26-28.

VONDROVSKÝ, Ivo: Kasárna v Lužických horách, In: Děčínský deník 15.9.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Historie a příběh budování opevnění na Děčínsku, In: Děčínský deník 5.11.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Pevnosti na Mělnicku, In: Mělnicko 11.11.1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění v Krkonoších, In: Krkonoše č. 12, 1993

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění z let 1936-1938 na Slovensku, Varnsdorf 1993, 67 s.

Vzpomínková akce, In: Naše Opavsko 24.9.1993

Vzpomínky na pevnost, In: Reflex č. 16, 1993

Vzpomínkový akt, In: Moravskoslezský den 23.9.1993

 

1994

AUGUSTA, Petr: Je tohle možné?, in A-Report č. 14, 1994

AUGUSTA, Petr: Na Brdech jsme vyhráli, In: A-Report č. 14, 1994

BLUM, Milan, RÁBOŇ, Martin, SVOBODA, Tomáš, VANČURA, Karel: Der tschechoslowakische Wall, Brno - Bad Nauheim 1994, 96 s.

Bojová „show“, In: A-Report 2005 č. 20, 1994

Bojová technika opustila Štítinu, In: Moravskoslezský den 3.10.1994

BOROVIČKA, Bohuslav: Pod Sněžníkem zatím nesněžilo, In: Rudé právo 9.11.1994

Bouda, In: Haló noviny 9.8.1994

BROTSKÝ, Karel: Nedobytné muzeum, In: Zemské noviny 26.3.1994

ČEJKA, Eduard: Bitva o Francii, Plzeň 1994, 608 s.

ČÍRTEK, Pavel: Bunkráctví je posedlost, In: Magazín Rudého práva 13.8.1994, s.10-12.

DANĚČEK, Vladimír: Vojenskohistorický podzemní objekt v Praze-Braníce, In: Rés museí Pragensis č. 6, 1994, s.4-5.

DANĚČEK, Vladimír: Vojenskohistorický podzemní objekt v Praze-Šárce, In: Rés museí Pragensis č.7-8, 1994, s.10-11.

Dobývání pevnosti, In: Svoboda 20.5.1994

DOČKAL, Jaromír, VONDROVSKÝ, Ivo: Za tajemstvím pevností, In: ABC č. 21, 1993-94, s.14-16.

EBERL, František Jiří: Pragmatické dějiny města Olomouce, Olomouc 1994, 89 s.

FIEDLER, Jiří: Zpráva o publikaci „Pěchotní srub R-S 74 Na holém“, In: Historie a vojenství č. 4, 1994

Funkční pevnosti, In: Moravskoslezský den 23.5.1994

GREGAR, Oldřich: Bouda jako turistická atrakce, In: Listy Podorlicka 2.8.1994

HÁK, Zdeněk: Pozemní radarová a radionavigační zařízení Německa v oblasti Normandie, In: Amatérské rádio č. 2, 1994, s.37.

HÁK, Zdeněk: Pozemní radarová a radionavigační zařízení Německa v oblasti Normandie, In: ATM č. 1, 1994, s.10-11.

HÁK, Zdeněk: Pevnost Stříbrná hora z let 1765 až 1777, In: ATM č. 10, 1994, s.10-12.

Hanička polyká peníze, In: Svobodné slovo 6.10.1994

Hanička se vrací, In: Svobodné slovo 2.11.1994

HORÁK, Aleš: Nadšenci pod Komářím vrchem: další srub pohraničního opevnění otevřen pro turisty, In: Hradecké noviny č.143, 1994, s.6.

HORÁK, Aleš: Co je nového na známé pevnosti, In: Orlické noviny 11.1994

HOSA, Karel: Nám tvrz - nepřátelům hráz, In: Příloha Čtení pro volné chvíle k Haló noviny č. 295, 17.12.1994

HUBIČKA, Jaroslav: Opevnění součástí obranného systému, In: Hanácké noviny 23.5.1994

Jednání o budoucnosti Libavé, In: Region-Opava, Hlučín ..., 25.5.1994

KALOUSEK, Miroslav: Pražská čára, In: Dějiny a současnost č. 4, 1994, s.33-35.

Kam s tvrzí Hanička: Archivní dilema staré téměř šedesát let, In: Hradecké noviny č. 30, 1994, s.6.

KONEČNÝ, Vratislav: Připomínka mobilizace: těžké boje nad Náchodem, In: Expres 26.9.1994

KRINKE, Jan: Opevnění na obranu Prahy, In: Slánský obzor 1993/94, s.52-62.

KRZYWOŇ, Dan: Na pevnostech v Hlučíně - Darkovičkách v sobotu invaze vojáků i návštěvníků, In: Svoboda 23.5.1994

KRZYWOŇ, Dan: Spokojený byl i generál, In: Moravskoslezský večerník 23.5.1994

KRZYWOŇ, Dan: Byli jsme při tom, když Dyba střílel z děla, In: Moravskoslezský večerník 20.7.1994

KRZYWOŇ, Dan: Ze skanzenu bojové techniky ve Štítině nebylo ukradeno jenom to, co ukrást nešlo, In: Svoboda 7.9.1994

KUBEŠ, Tomáš: ..avšak bránit se budeme třeba železem ..., In: Hospodářské noviny 23.9.1994

KUČA, Karel: Zvonice jako fortifikační objekty?, In: Castellogica Bohemica č. 4, 1994, s.363-370.

KUPKA, Vladimír: Osudy čs. 4cm pevnostního kanónu po říjnu 1938, In: Historie a vojenství č. 1, 1994, s.118-141.

KUPKA, Vladimír: Atlantický val v Normandii, In: Historie a vojenství č. 3, 1994, s.50-88.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Die deutsche Panzerfortifikation, In: Historie a vojenství č. 4, 1994, s.185-187.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Gotthard Befestigung, die Forts am Achsenkreuz der Heerstrassen, In: Historie a vojenství č. 4, 1994, s.188-189.

KUPKA, Vladimír: Recenze knihy Betonová hranice, In: Historie a vojenství č. 5, 1994, s.153-158.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Festung Mainz, Bollwerk Deutschlands, In: Historie a vojenství č. 5, 1994, s.178-179.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Les chateaux forts dernieres, In: Historie a vojenství č. 5, 1994, s.186-188.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Annuaire de la Société d´Histoire et d´Archéologie du Ried-Nord 1991 - Combats sur la ligne Maginot, In: Historie a vojenství č. 6, 1994, s.188-189.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Atlantikwall in Zeeland en Vlaanderen, In: Historie a vojenství č. 6, 1994, s.189-190.

KUPKA, Vladimír: Petropavlovská pevnost, In: ATM č. 1, 1994, s.8-9.

KUPKA, Vladimír: Belgický národní reduit, In: ATM č. 2, 1994, s.8-10.

KUPKA, Vladimír: Nadace pro fortifikační architekturu, In: ATM č. 3, 1994

KUPKA, Vladimír: Pevnost Diedenhofen, In: ATM č. 7, 1994, s.20-21.

KUPKA, Vladimír: Voda - hlavní spojenec nizozemských fortifikací, In: ATM č. 10, 1994, s.8-9.

KUPKA, Vladimír: Pevnostní turistika ve Švýcarsku, In: Střelecká revue č. 1, 1994, s.29-30.

KUPKA, Vladimír: Museo sel Ejército v Madridu, In: Střelecká revue č. 4, 1994, s.29 a 31.

KUPKA, Vladimír: Klub vojenské historie se představuje, In: A-Report 2005 č. 19, 1994

KUPKA, Vladimír: Pevnost Kladsko, In: A-Report 2005 č. 23, 1994, s.13.

KUPKA, Vladimír, STEHLÍK, Eduard: Pěchotní srub R-S 74 „Na holém“ v datech a číslech, Praha 1994, 43 s.

LANG, Bohuslav: U pevností se válčilo jenom jako, In: Blesk 23.5.1994

Lesní inspekce nechce, aby se bojovalo o opevnění, In: Mladá fronta Dnes 26.5.1994

LINHART, L.: Nezničitelná Hanička, In: Naše rodina č. 40, 1994

LUCAS, James: Hitlerovy horské jednotky, Praha 1994, 233 s.

MATELA, Jiří: Bunkry nebezpečím pro děti, In: Region-Opava, Hlučín ..., 23.11.1994

MIKULE, Josef: Jsou jako egyptské pyramidy, In: Blesk Magazín č. 42, 1994

MIKULKA, Lumír: Armáda se opevnění nevzdává, In: Moravskoslezský den 21.5.1994

Muzeum má potíže, jak zabezpečit historické tanky, In: Mladá fronta Dnes 16.9.1994

Nepřítel zaútočil, In: Rovnost 23.5.1994

Neznámé z historie Haničky, In: Orlický týdeník 25.11.1994, s.2.

NOVÁK, Jiří: Opevnění na Králicku, Žamberk 1994, 98 s.

Obrana bývalých čs. pevností, In: Naše Opavsko 20.5.1994

Opevnění na Králicku, československé opevnění z let 1935-38, In: Muzejní a vlastivědná práce č. 1, 1994, s.62.

Otevření Haničky je na spadnutí, In: Orlický týdeník 7.10.1994

PAULIŠ, Petr: Krása, spojená s temnou historií - Pozvánka do vlčího doupěte, In: Turista č. 6, 1994, s.12.

POHAN, Jaromír: Betonový srub „Alej“ s pancéřovými zvony se ubránil, In: Zemské noviny 23.5.1994

Pochod připomněl mobilizaci, In: Moravskoslezský den 19.9.1994

Pozemky s bunkry armáda asi vykoupí podruhé, In: Mladá fronta Dnes 15.6.1994

Předem vítězná bitva, In: Naše Opavsko 27.5.1994

RÁBOŇ, Martin: Baterie Todt včera a dnes, In: ATM č. 2, 1994, s.13-12.

RÁBOŇ, Martin: Unikátní exponát pro naše největší muzeum opevnění, In: ATM č. 8, 1994, s.11.

RÁBOŇ, Martin: Unikát pro Boudu, In: Lidová demokracie 14.7.1994

RÁBOŇ, Martin: Tajemství zapomenuté pevnosti, In: Hradecké noviny 2.12.1994

RÁBOŇ, Martin: Armáda hledá tradice, In: A-Report 2005 č. 25, 1994

RÁČEK, Jiří: O hrdosti i hrdinech, In: Hanácký kurýr 27.5.1994

RATAJ, Michael: Ohňostroj u pevnosti MO-19 „Alej“, In: Naše Opavsko 23.9.1994

RAZÍM, Vladislav: Městská opevnění a památková péče, In: Zprávy památkové péče č. 4, 1994, s.141-172.

ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín, Dvůr Králové nad Labem 1994, 102 s.

ROŽMBERSKÝ, Petr: Fortifikace v Městě Touškově?, In: Hláska - Zpravodaj klubu Augusta Sedláčka č. 5, 1994, s.28-29.

RUSÓ, A., Smetana, J.: Zaniklé městečko pod Házmburkem (K otázce tzv. latránů a opevněných podhradí), In: Archaeologia historica č. 19, 1994, s.319-338.

Stachelberg doplní pevnůstka, In: Rudé právo 20.4.1994

Stachelberg obležen turisty, In: Rudé právo 20.9.1994

STRAKA, Karel: Opevněné Krušnohoří, 1. část, In: Nástup 6.10.1994

STRAKA, Karel: Opevněné Krušnohoří, 2. část, In: Nástup 13.10.1994

STRAKA, Karel: Opevněné Krušnohoří, 3. část, In: Nástup 20.10.1994

SVITÁK, Miloslav: Úsek H-43 Staré Město pod Landštejnem, Jindřichův Hradec 1994

SVITÁK, Miloslav: Areál čs. opevnění Klášter II., Jindřichův Hradec 1994

ŠVESTKA, Viktor: Dělostřelecká tvrz Bouda je unikátní památkou, In: Moravský Sever 17.8.1994

Tajemství pevnosti odhaleno, In: Expres 27.9.1994

Tanky se stěhovaly, In: Region-Opava, Hlučín ..., 28.9.1994

TROJAN, Emil: Betonová hranice, Ústí nad Orlicí 1994, 155 s.

TŮMA, Jan: Vyšehradský poklad zatím neobjeven, In: Dobrý večerník 9.6.1994

TŮMA, Jan: Pevnost za morovým sloupem, In: Dobrý večerník 27.6.1994

TŮMA, Jan: Železobetonové opojení i prokletí, In: Dobrý večerník 29.9.1994

Tvrz Bouda získává předválečnou podobu, In: Lidové noviny 13.7.1994

Udělejte si výlet na tvrz Bouda, In: Špígl 14.3.1994

VANĚK, Jiří: Špilberské kasematy a jejich přeměna na vězení v roce 1784, In: Forum Brunense 1994, s. 91-106.

VARHANÍK, Jiří, ZAVŘEL, Jan: Nové nálezy v areálu bývalého Biskupského dvora na Malé Straně, In: Zprávy památkové péče, ročník LIV., 1994, s.151-153.

V Brdech si civilové hráli na vojáky, In: Lidové noviny 27.6.1994

V Darkovičkách se bude střílet, In: Region-Opava, Hlučín ..., 18.5.1994

Vnitro uvolní Haničku pro veřejnost, In: Rudé právo 10.11.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Z historie budování vojenských opevnění na Liberecku, In: Liberecký den 3.1.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Těžké pevnosti u Liberce, In: Liberecký den 3.8.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Jablonec obklopený pevnostmi, In: Dnešní Jablonecko 4.1.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Obranný plán zůstal nedokončen, In: Region - Moravský Sever 19.1.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Tvrz Hanička - symbol úsilí ..., In: Listy Podorlicka 15.2.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Vojenské chaty na Sušině, In: Region - Moravský Sever 4.7.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Vojenské cesty na Sušině, In: Region - Moravský Sever 14.9.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Radiostanice pro opevnění, In: ATM č. 1, 1994, s.9.

VONDROVSKÝ, Ivo: Ruční granát vz. 38, In: ATM č. 7, 1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Světlomety pro opevnění, In: ATM č. 8, 1994, s.10-11.

VONDROVSKÝ, Ivo: Kasárna v Krkonoších, In: Krkonoše č. 2, 1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Švehlova chata na Krkonoši, In: Krkonoše č. 7, 1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Kasárna na Náchodsku, In: Náš čas 8.2.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Pevnosti kolem Bruntálu, In: Náš domov 10.2.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Bunkr v srnínské škole, In: Týdeník Klatovska 10.2.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Kam se známou částí opevnění?, In: Listy Podorlicka 15.2.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Kralické vojenské pevnosti, In: Listy Podorlicka 19.7.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění na Karvinsku, In: Noviny Karvinska 24.2.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Břeclav za hradbou pevností, In: Nový život 10.3.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Opava za štítem pevností, In: Naše Opavsko 11.3.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Pevnostní kasárna na Opavsku, In: Naše Opavsko 23.9.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Svědkové pohnutých událostí, In: Ozvěny 94, 17.3.1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Lehký kulomet vz. 26 s těžkou hlavní, In: Střelecká revue č. 3, 1994

VONDROVSKÝ, Ivo: Opevnění u Domašova, In: Jesenický týdeník 5.5.1994

VOREL, Milan: Polní pevnost U tří bubnů, In: Chrudimské vlastivědné listy č. 1, 1994, s.16.

Výbuchy min nahradí petardy ohňostroje, In: Naše Opavsko 16.9.1994

Zastřílet si z pancéřového zvonu, In: Expres 5.8.1994

ZEMAN, Stanislav: V pochmurném zářijovém dnu roku 1938, In: Ústecké noviny 21.9.1994

Znovu objevované opevnění, In: Pardubické noviny 4.8.1994

Zpřístupněné bunkry, In: Zemské noviny 30.4.1994

Zvon jako exponát, In: Rovnost 16.8.1994

 

1995

Bahna „95“, In: Česká armáda č. 3, 1995

BARTÍK, Ivo: Česká zeď a co s ní teď, In: Květy č. 42, 1995, s.14-16.

Beton hrozil smrtí, In: Zemské noviny 30.5.1995

BROULÍK, Petr: Některé bunkry armáda nehodlá uvolnit, In: Mladá fronta Dnes 3.2.1995

Bývalá opevnění pod lupou, In: Moravskoslezský den 26.5.1995

CZENIEK, Jindřich: Háj ve Slezsku - vojenské pevnosti, Háj ve Slezsku 1995, 64 s.

ČERMÁK, Ladislav, RÁBOŇ, Martin, SVOBODA, Tomáš: Pevnosti - pevnostní muzea v České republice, historie, současnost, průvodce, Brno-Náchod 1995, 131 s.

Česká armáda bránila pevnosti, In: Moravskoslezský den 29.5.1995

ČÍŽEK, Jan: Archivní prameny k dějinám hradeb v Broumově, In: Stopami dějin Náchodska č. 1, 1995, s.

ČÍŽEK, Jan, SLAVÍK, Jiří: Raně novověké opevnění náchodského zámku (Příspěvek k poznání bastionových fortifikací našich feudálních sídel), In: Castellologica Bohemica č. 4, 1995, s.117-122.

ČÍŽEK, Jan, SLAVÍK, Jiří: Polní opevnění ze sedmileté války na Broumovsku, In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Fortifikace a obrana státu“ konané v Hradci Králové ve dnech 9.-11.6.1993, Historický ústav AČR, Praha 1995, 1. díl, s.41.

Čtyřicetpět minut války, In: Ahoj na sobotu č. 23, 1995

DANGL, V.: K otázke protitureckej obrany a pevnostného systému v 16. storočiu v Uhorsku, In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Fortifikace a obrana státu“ konané v Hradci Králové ve dnech 9.-11.6.1993, Historický ústav AČR, Praha 1995, 1. díl, s.48.

Do armádou zazděných bunkrů znovu vnikají zvědaví lidé, In: Mladá fronta Dnes 4.3.1995

DOSTÁLEK, Miloslav: Před válkou nedokončené opevnění, poté protiatomový kryt, dnes atrakce, In: Orlické noviny 12.8.1995

DRAGOUN, Zdeněk, OMELKA, Martin: Nález torza raně středověké hradby v prostoru severovýchodního nároží Pálffyho paláce, čp. 158/III. v Praze, In: Zprávy památkové péče č. 1, roč. 55, 1995, samostatná příloha s. 4.

DURČÁK, Josef: Opevňování Ostravska v letech 1935 až 1938, Opava 1995, 89 s.

EMINGER, Václav: Tajemství obranných betonových pevností, In: Denní Telegraf 3.8.1995

ERHARTOVÁ, Olga: Když Brno dobývali Švédové, Brno 1995, 60 s.

FENCL, Jiří: Tvrz Bouda, In: Střelecká revue č. 8, 1995, s.1-2.

FRANCEV, Vladimír: Protitankový pevnostní kanón vz. 36 v čs. opevnění, In: Historie a vojenství č. 1, 1995, s.92-120.

Geometři přeměřují Haničku, In: Rudé právo 1.4.1995

GREGAR, Oldřich: Třikrát zaútočí nepřátelské jednotky na dělostřeleckou tvrz K-S-24 Bouda, In: Orlické noviny 18.5.1995

Hanička není jen dívčí jméno, In: Ahoj na sobotu č. 34, 1995, s.4-5.

Haničku už navštívilo 35 tisíc lidí, In: Právo 18.10.1995

HAVRDA, Jan: Pražská novoměstská barokní fortifikace u náměstí I.P.Pavlova, In: Zprávy památkové péče č. 8, roč. 55, 1995, samostatná příloha Památkové listy č. 3, s.6.

HOLUB, Ota: Trutnovští hraničáři 1920 - 1938, Trutnov 1995, 32 s.

HORÁK, Aleš: Na tvrzi Bouda již veřejnosti otevřena dělová věž, In: Hradecké noviny č.170, 1995, s.3.

HORÁK, Aleš: Orlické hory mají možnost stát se zcela unikátní „pevnostní oblastí“, In: Orlické noviny 10.1.1995

HORÁK, Aleš: Orlické hory mají velkou příležitost stát se opravdu unikátní „pevnostní oblastí“, In: Orlické noviny 16. a 23.3.1995

HORÁK, Aleš: O srub Březinka bude v sobotu bojovat stodvacet fandů historie, In: Orlické noviny 22.9.1995

HOŘÁK, Jiří: Areál československého opevnění Darkovičky, Břeclav 1995, 64 s.

Je dobré připomínat historii, In: Orlické noviny 23.5.1995

KAPLAN, Václav: Československé opevnění 1935-1938, In: QITec č. 3, 1995

KARLICKÝ, Vladimír: Přenosné roštové vozovky a ŘOP, In: ATM č. 2, 1995, s.22-23.

KAŠIČKA, František: U bývalé dolní Strahovské brány pražské Malé Strany - stavebně-historický průzkum oblasti, In: Archaeologia historica č. 20, 1995, s.125-132.

KLIMEŠ, Lumír: Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1936-1938, II. část, In: Acta onomastica XXXVI, 1995, s.101-104.

Kolega s betonovým myšlením, In: Železničář č. 5, 1995

KOTYZA, O., TOMAS, J.: Nejstarší městské hradby v Litoměřicích, In: Archaeologia historica č. 20, 1995, s.91-106.

KRČÁL, Jaroslav: Hanička láká tisíce turistů, In: Blesk 24.8.1995

KRČÁL, Jaroslav: Němci Březinku nedobyli, In: Blesk 25.9.1995

KŘEČEK, Bohumil: Uhájená Březinka, In: Svobodné slovo 29.9.1995

KUBEŠ, Tomáš: Hanička, příběh podzemní pevnosti, In: Hospodářské noviny 14.7.1995

KUBÍK, Jiří: Bunkr prezidenta Edvarda Beneše, Jordán-Brdy, neděle 18. června 1995, In: Příbramský deník 23.6.1995

KUPKA, Vladimír: Recenze knihy Pevnost Terezín, In: Historie a vojenství č. 1, 1995, s.150-152.

KUPKA, Vladimír: Recenze knihy Hlasy z Normandie, In: Historie a vojenství č. 1, 1995, s.158-160.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Before endeavours fade, In: Historie a vojenství č. 1, 1995, s.185.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Die deutschen Ubootbunker und Bunkerwerften, In: Historie a vojenství č. 1, 1995, s.192-193.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Das bedrohte Zurüch - die Geschichte des Stadtkommandos 1939/40, In: Historie a vojenství č. 2, 1995, s.184-185.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Der Atlantikwall von Nymindegab bis Skallingen, In: Historie a vojenství č. 2, 1995, s. 187-188.

KUPKA, Vladimír: Pevnostní výstavba na území dnešní České republiky od 16. do 19. století, In: Historie a vojenství č. 3, 1995, s.3-25.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Burgenkunde, In: Historie a vojenství č. 3, 1995, s.178-179.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize La Lorraine fortifiée, Historie a vojenství č. 3, 1995, s.181-182.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Burgen und Wehranlagen von der Antike bis Ende 20. Jahrhunderts, In: Historie a vojenství č. 4, 1995, s.190-191.

KUPKA, Vladimír: Obecný vývoj fortifikačního umění od 16. do 18. století, In: Historie a vojenství č. 5, 1995, s.3-37.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize The Fortifications of Alderney, In: Historie a vojenství č. 5, 1995, s. 190-191.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Bildband Heeres-Regelbauten, In: Historie a vojenství č. 6, 1995, s.186-187.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Le fort d´Uxegney, In: Historie a vojenství č. 6, 1995, s.189-191.

KUPKA, Vladimír, HÁK, Zdeněk: Dělostřelecká otočná a výsuvná věž typu Bussiére pro kanóny ráže 155mm, In: ATM č. 9, 1995, s.24-25.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Novogeorgijevsk, In: ATM č. 10, 1995, s.28-29.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Ulm, In: ATM č. 11, 1995, s.24-26.

KUPKA, Vladimír: Polygonální opevnění, In: ATM č. 12, 1995, s.32-33.

KUPKA, Vladimír: Víte, kdo byl Henri Alexandre Brialmont?, In: A-Report 2005 č.21, 1995, s.13.

KUPKA, Vladimír: Víte, kdo byl Moriz von Brunner?, In: A-Report 2005 č. 22, 1995, s.13.

KUPKA, Vladimír: Nizozemské pobřežní fortifikace, In: NAVY - námořní sešity č. 1, 1995, s.119-133.

KUPKA, Vladimír: Alcázar v Toledu, In: Střelecká revue č. 3, 1995, s.29-30.

KUPKA, Vladimír: Atlantický val, Praha 1995, 92 s.

KUPKA, Vladimír: Die Nutzung des tschechoslowakischen 4cm Festungspak M36 durch die deutsche Wehrmacht, In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Fortifikace a obrana státu“ konané v Hradci Králové ve dnech 9.-11.6.1993, Historický ústav AČR, Praha 1995, 2. díl, s.97-120.

LABUDA, Vladimír: Pevnost v hoře Hanička, In: Magazín Rudého práva 17.6.1995

LÁŠEK, Radan: Pražská čára - vnější obrana Prahy, Praha 1995, 75 s.

LISPUCHOVÁ, Silvia: Petržalka má vojenský skanzen, hoci o tom nik nevie, In: Nový Čas 2.6.1995

MERTLÍK, Pavel: Několik poznámek k pevnosti Josefov, In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Fortifikace a obrana státu“ konané v Hradci Králové ve dnech 9.-11.6.1993, Historický ústav AČR, Praha 1995, 2. díl, s.139.

Ministr Holáň zahájil ukázku obrany našich opevnění, In: Zemské noviny 29.5.1995

MOŽNÝ, Petr: Dělostřelecká tvrz Hanička znovu otevřena, In: Region - Moravský Sever 1.8.1995

MOŽNÝ, Petr: K historii chaty na Suchém vrchu a dělostřelecké tvrzi Bouda, In: Region - Moravský Sever 29.8.1995

MOŽNÝ, Petr: Navštivte pěchotní srub K-S-5 „U potoka“, In: Region - Moravský Sever 7.11.1995

Na vojáčky si nehrajeme, In: Blesk magazín č. 33 z 18.8.1995

Návrat armády do pohraničních pevností, In: Moravskoslezský den 26.5.1995

Návrat do roku 1938 se odehrál na pevnosti Bouda, In: Region - Moravský Sever 13.5.1995

NAVRÁTIL, Boleslav: Česká armáda ustavila pevnostní jednotky, In: Moravskoslezský den 26.5.1995

NEDBAL, Bohuslav: Stavba řopíků 1937-1938, In: Národní osvobození č. 3, 1995

Nekvasil tvrdí, že armáda chce využít staré pevnosti, In: Mladá fronta Dnes 29.5.1995

Pamětníci u bunkrů připomněli Mnichov, In: Mladá fronta Dnes 2.10.1995

Pamětníci války vzpomínali, In: Svoboda 2.10.1995

Pěchotní srub K-S 5 a přilehlý úsek, Ústí nad Orlicí 1995, 82 s.

Pevnost Hanička od července přístupná veřejnosti, In: Rovnost 28.4.1995

Pevnost Hanička pro veřejnost, In: Svobodné slovo 4.1.1995

Pevnost otvírá brány, In: Svobodné slovo 30.6.1995

PLAČEK, Miroslav, MILOŠ, S.: Fortifikační systém Hranic na Moravě, In: Archeaologia historica č. 20, 1995, s.219-232.

Pochod po linii, In: Moravskoslezský den 29.9.1995

Pochod za rok 1938, In: Region-Opava, Hlučín ..., 26.9.1995

PRÁŠIL, Michal: Těžká děla Škoda, Brno-Náchod 1995, 81 s.

RÁBOŇ, Martin: Brněnští bunkrologové, In: A-Report 2005 č. 3, 1995

RÁBOŇ, Martin: Sdružení muzeí se snaží, In: A-Report 2005 č. 16, 1995

RÁBOŇ. Martin, RULÍŠEK, Vladislav: Čs. opevnění 1934-1939, Praha 1995, 28 s.

RAZÍM, Vladislav: Gotická městská opevnění Plzeňska, In: Katalog výstavy Gotika v západních Čechách, Praha 1995

RAZÍM, Vladislav: Fortifikace českých měst jako indikace jejich významu a postavení, In: Archaeologia historica č. 20, 1995, s.9-22.

RAZÍM, Vladislav: Zpráva o nálezu v Žatci, In: Zprávy památkové péče č. 1, 1995, s.23-25.

RAZÍM, Vladislav: K postupu výstavby středověké městské fortifikace, In: Průzkumy památek č. 2., 1995, s.43-50.

RAZÍM, Vladislav: Středověká kladka padací mříže v Kadani, In: Průzkumy památek č. 2., 1995, s.88-91.

RICHTER, M., VOKOLEK, V.: Hradec Králové, slovanské hradiště a počátky středověkého města, Hradec Králové 1995, 147 s.

Slétl s nebe, In: Moravskoslezský den 14.1.1995

SLEZAN, Jan: Vojenská show pro děti i dospělé, In: Moravskoslezský den 30.5.1995

SLEZAN, Jan: Znovuzrození bývalých československých opevnění, In: Moravskoslezský den 26.6.1995

SLUKA, Václav: Československá armáda v datech, 1. část, In: Historie a vojenství č. 5, 1995, s.98-138.

SLUKA, Václav: Československá armáda v datech, 2. část, In: Historie a vojenství č. 6, 1995, s.118-165.

SOUKUP, Vladimír: K betonové hranici, In: Svobodné slovo 19.5.1995

SOUKUP, Vladimír: Do pekla na zemi, do pekla pod zemí, In: Svobodné slovo 13.10.1995

STEHLÍK, Eduard, NOVÁK, Jiří: Dělostřelecká tvrz Hanička v Orlických horách, Žamberk 1995, 14. s

STEHLÍK, Eduard, NOVÁK, Jiří: Dělostřelecká tvrz Bouda v Orlických horách, Žamberk 1995, 14 s.

ŠÁLEK, Marek: Bunkráci, In: Magazín Mladé fronty Dnes 15.6.1995

ŠERÝ, Zdeněk: Tvrz Orel, Olomouc 1995, 39 s.

Tečka za oslavami konce války, In: Lidové noviny 29.5.1995

TŮMA, Jan: Papaláši políčili na Haničku, In: Dobrý večerník 18.11.1995

Ukázka obrany opevnění, In: Region-Opava, Hlučín ..., 23.5.1995

Válečná imitace a seminář, In: Moravskoslezský den 26.5.1995

VAVROUŠEK, Pavel: Malá válka na Boudě, In: Region - Moravský Sever 30.5.1995

VELFL, Josef: Tyto stavby zůstanou němými svědky vlasteneckého nadšení i zrady, In: Příbramský deník 3.5.1995, s.5.

Vezmou Boudu třikrát ztečí?, In: Orlické noviny 3.5.1995

VÍTEK, Jaroslav: Boje o pevnosti, In: A-Report 2005 č. 13, 1995

VONDROVSKÝ, Ivo: Jak vyrůstala pevnostní kasárna na Litoměřicku, In: Dnešní Litoměřicko 23.3.1995

V opevnění se vzpomínalo, In: Moravskoslezský den 2.10.1995

VOZÁR, Jozef: Slovenskí baníci stavali Pevnosť Josefov, In: Historická revue č. 1, 1995, s.29-30.

V pevnosti o prázdninách nabito, In: Moravskoslezský den 19.9.1995

Vzpomínková akce na Hlučínsku, In: Svoboda 28.9.1995

Vydařená akce přátel historie, In: Orlické noviny 22.5.1995

Vydařená ukázka obrany opevnění, In: Svobodné slovo 29.5.1995

ZAVADIL, Josef: O pevnosti Josefov, In: Historická revue č. 4, 1995

Znovu se válčilo, In: Svoboda 29.5.1995

Zpřístupněna další část pevnosti Bouda, In: Rudé Právo 26.7.1995

Z tvrze Hanička byl budován protiatomový kryt pro vnitro, In: Špígl 25.8.1995

 

1996

ADÁMEK, Milan: Betonová svědectví, In: Hospodářské noviny 4.10.1996, s.4.

Armádní řidiči přísahali u bunkrů, In: Mladá fronta Dnes 18.5.1996

Armádu do potíží dostal i špatný odhad generálů, In: Mladá fronta Dnes 30.11.1996

Betonová hranice, In: Maxi magazín pro ženy č. 10, 1996

Bunkr Stachelberg doporučován turistům v německých průvodcích, In: Právo 9.8.1996

Bunkry stále v pohotovosti, In: Nový život 8.2.1996

ČERMÁK, Ladislav, ČÍŽEK, Jan: Zapomenuté pomníky odhodlání a zrady, In: Rodným krajem/Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků č. 13, 1996, s.3-6.

ČERMÁK, Ladislav, HODOUSEK, Petr, RÁBOŇ, Martin, VÁVRA, Luděk: Dělostřelecká tvrz Hanička z let 1936 - 1938, Brno 1996, 96 s.

ČERMÁK, Ladislav, RÁBOŇ, Martin, SVOBODA, Tomáš: Dělostřelecká tvrz Bouda z let 1935 - 1938, Brno - Náchod 1996, 115 s.

ČÍŽEK, Jan: Pevnost Československo, In: Architekt č. 22, 1996, s.43-44.

ČÍŽEK, Jan, KUŘÁTKO, Tomáš: Pěchotní srub N-S-82 Březinka v Bělovsi u Náchoda, In: Rodným krajem/Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků č. 13, 1996, s.7.

ČUŘÍK, Jaroslav, LESKOVÁ, Ivana: Armáda začala znovu využívat pohraniční bunkry, In: Mladá fronta Dnes 29.1.1996

ČUŘÍK, Jaroslav: Bunkry už nemají smysl, tvrdí historik, In: Mladá fronta Dnes (jihomoravské vydání) 6.3.1996

Darkovičky ve vzpomínce, In: Svoboda 30.9.1996

DUCHOŇOVÁ, Miroslava: Peklo jménem Verdun, In: Historický obzor č. 11-12, 1996, s.280-281.

Do krásné krajiny vyrazí v každém počasí, In: Svoboda 27.9.1996

DUŠÁNEK, Vladimír, JIŘIČKA, Jaroslav: Podzemní pomníky, In: Blesk Magazín č. 26, 1996

ENGLEOVÁ, Eloise, PAANANEN, Lauri: Zimní válka, Praha 1996, 170 s.

FALTEISEK, Libor: Opožděná bitva - to co jsme nestihli v roce 1938, In: Ahoj na sobotu č. 42, 1996

Fortové pevnosti a jejich místo v dějinách opevňování, In: Muzejní a vlastivědná práce č. 1, 1996, s.59.

FRIEDL, Jiří: Dělostřelecká tvrz Bouda u Králík, In: Region - Moravský Sever 17.4.1996

FRIEDL, Jiří: Pevnosti u Starého Města, In: Region - Moravský Sever 8.5.1996

FRIEDL, Jiří: Navštivte areál čs. opevnění v Darkovičkách, In: Region - Moravský Sever 12.6.1996

GAZDÍK, Jan: Návrat vojáků do pevností se lidem nelíbí, In: Mladá fronta Dnes 7.6.1996

GREGAR, Oldřich: Tvrz Ludendorff, In: Fortsborník č. 2, 1996, s.23-30.

GREGAR, Oldřich: Ocelový rozsocháč, In: Fortsborník č. 2, 1996, s.14-22.

GRUS, Milan: Boj o Březniku, In: Národní osvobození č. 21, 1996

GRYNER, Petr H.: Pád nedobytné pevnosti Singapur, Praha 1996, 148 s.

Hanička přitahuje milovníky historie, In: Blesk 26.7.1996

HOELZGEN, Joachim: Mír svatyně zkázy, In: 100+1 zahraniční zajímavosti č. 6, 1996, s.8-10.

HOFFEJL, Josef: Ad) Pevnostní „Zrak“ z Přerova, In: Nové Přerovsko č. 7, 1996

HRUBEŠ, Josef: Ve štolách číhá smrt, In: Večerník Praha 31.1.1996

HŘÍDEL, Karel: Pět nočních výstřelů u opevnění, In: Listy Prachaticka 27.1.1996

HŘÍDEL, Karel: Hranice od Sušice po Prachatice přes Vimperk chránila linie opevnění, In: Listy Prachaticka 3.2.1996

HŘÍDEL, Karel: Při stavbě došlo ke smrtelnému zranění, In: Listy Prachaticka 17.2.1996

HŘÍDEL, Karel, LÁŠEK, Radan: Opevnění z let 1936-38 na Šumavě, Praha 1996, 63 s.

JELÍNKOVÁ, Drahomíra: Zájem o bunkry z 2. světové války zpomalil schválení dálnice D 47, In: Svoboda 20.7.1996

KAŠPÁRKOVÁ, Marcela, DOČEKAL, Boris: Do bunkru!, In: Mladá fronta Dnes 22.2.1996, s.16-17.

KLIMEK, Hynek: Nadšenec oživil pevnůstku, In: Blesk 18.3.1996

KLIMEŠ, Lumír: K úloze pevnostního systému ČSR, In: Národní odboj a politické, kulturní a vojenské aspekty osvobození Plzně a západních Čech americkou armádou, Plzeň 1996, s.33-34.

KRZYWOŇ, Dan: Pevnost patří vojákům, In: Blesk 21.3.1996

KUCHAŘ, Petr: Areál Hlučín-Darkovičky, In: Hlučínsko č. 6, 1996

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Zauberhaftes Ingolstadt, die klassizistische Landesfestung, In: Historie a vojenství č. 1, 1996, s.190.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Thionville - fort de Guentrange, In: Historie a vojenství č. 1, 1996, s.192.

KUPKA, Vladimír: Informace o zasedání Mezinárodní rady pro pevnosti (IFC) v Utrechtu In: Historie a vojenství č. 1, 1996, s.182-183.

KUPKA, Vladimír: Francouzská pevnostní výstavba v letech 1871-1885, In: Historie a vojenství č. 2, 1996, s.3-30.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Le mur de l´Atlantique en Bretagne, In: Historie a vojenství č. 2, 1996, s.194-195.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Der Römische Limes - Archäologische Ausflüge zwischen Rhein und Donau, In: Historie a vojenství č. 3, 1996, s.188-189.

KUPKA, Vladimír: Polygonální opevnění, In: Historie a vojenství č. 4, 1996, s.3-15.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Le fort de Mutzig 1893-1945, In: Historie a vojenství č. 5, 1996, s.180-181.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Twierdza Warszawa, In: Historie a vojenství č. 5, 1996, s.188-189.

KUPKA, Vladimír: Fortový způsob opevňování 1860-1914, In: Historie a vojenství č. 6, 1996, s.3-29.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Der österreich-ungarische Befestigungsbau 1820-1914, In: Historie a vojenství č. 6, 1996, s.187-189.

KUPKA, Vladimír: Gibraltar, In: Střelecký magazín č. 1, 1996, s.32-34.

KUPKA, Vladimír: Vojenské zajímavosti v Belgii, 1. část, In: Střelecký magazín č. 6, 1996, s.36-37.

KUPKA, Vladimír: Vojenské zajímavosti v Belgii, 2. část, In: Střelecký magazín č. 7, 1996, s.32-33.

KUPKA, Vladimír: Pevnostní zbraně, 1. část, In: Střelecký magazín č. 8, 1996, s.22-23.

KUPKA, Vladimír: Pevnostní zbraně, 2. část, In: Střelecký magazín č. 9, 1996, s.24-25.

KUPKA, Vladimír: Pevnostní zbraně, 3. část, In: Střelecký magazín č. 10, 1996, s.24-25.

KUPKA, Vladimír: Pevnostní zbraně, 4. část, In: Střelecký magazín č. 11, 1996, s.24-25.

KUPKA, Vladimír: Pevnostní zbraně, 5. část, In: Střelecký magazín č. 12, 1996, s.28-29.

KUPKA, Vladimír: Verdun, In: ATM č. 2, 1996, s.28-31.

KUPKA, Vladimír: Dělostřelecká baterie VARA na Atlantickém valu v Norsku, In: ATM č. 4, 1996, s.33-35.

KUPKA, Vladimír: Kornwerderzand, In: ATM č. 10, 1996, s.24-27.

KUPKA, Vladimír: Osudy tvrze Tancrémont, In: ATM č. 12, 1996, s.35-37.

KUPKA, Vladimír: Víte, kdo byl baron Menno van Coehoorn?, In: A-Report 2005 č. 4, 1996, s.13.

KUPKA, Vladimír: Víte, kdo byl Louis de Cormontaigne?, In: A-Report 2005, č. 6, 1996, s.13.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Praha, Praha 1996, 91 s.

LAINOVÁ, Radka: Finsko ve válce 1939-1944, 1. část, In: Historický obzor č. 1-2, 1996, s.18-24.

LAINOVÁ, Radka: Finsko ve válce 1939-1944, 2. část, In: Historický obzor č. 3-4, 1996, s.73-78.

Lexikon tvrzí československého opevnění z let 1935-38, In: Muzejní a vlastivědná práce č. 1, 1996, s.59.

LÍBAL, Dobroslav, MUK, Jan: Staré Město pražské, Praha 1996, 539 s.

LUTOVSKÝ, Vladimír: Z bunkru vojenské muzeum, In: Expres 16.3.1996

MATOUŠEK, Václav: Dva obyčejné květnové dny, In: Dějiny a současnost č. 5, 1996, s.26-29.

MEJSTŘÍK, Martin: Když jsem já šel tou Píseckou branou …., In: Český deník č. 161, 1996, s.7.

MERTLÍK, Pavel: Generál Querlonde - stavitel Josefova, In: Ročenka knihovny a muzea v Jaroměři I., 1996, s.40-46.

MERTLÍKOVÁ, Olga: Příspěvek k historii minových chodeb v Josefově, In: Ročenka knihovny a muzea v Jaroměři I., 1996, s.54-59.

MICHNA, Pavel: Pevnost Olomouc, průvodce dějinami olomoucké pevnosti do konce 18. století, Olomouc 1996, 56 s.

Mladý truhlář opravil vojenský bunkr a zřídil v něm muzeum, In: Mladá fronta Dnes 18.3.1996

Mohli jsme se v roce 1938 ubránit?, In: Karlovarské noviny 23.5.1996

Na Stachelberg po naučné stezce, In: Právo 11.5.1996

Na Vyšehrad se chodí také do katakomb a do síně Gorlice, In: Mladá fronta Dnes 17.12.1996

NOVÁK, Zdeněk: AC 25 ve francouzském opevnění, In: Fortsborník č. 2, 1996, s.41-42.

NOVOTNÝ, Josef: S Pradědem do Nizozemska, In: ATM č. 7, 1996, s.29-31.

Opevnění z let 1936-38 na Slovensku, In: Muzejní a vlastivědná práce č. 1, 1996, s.60.

Pevnost Terezín, In: Muzejní a vlastivědná práce č. 1, 1996, s.59.

Pevnosti, pevnostní muzea v České republice - historie, současnost, průvodce, In: Muzejní a vlastivědná práce č. 1, 1996, s.57-58.

Pevnůstka z roku 1938 se stala muzeem čs. opevnění, In: Svobodné slovo 18.3.1996

Pohraniční boje po 58 letech, In: A-Report č. 18, 1996, s.13.

POLJAK, Josef: Organizace výstavby lehkého opevnění v okolí Kladrub, In: Kladrubský zpravodaj č. 4, 1996

POLJAK, Josef: Opevnění v okolí Kladrub, In: Kladrubský zpravodaj č. 5, 1996

PROUZA, Vladislav: Vlčí doupě, In: Magazín Práva 2.11.1996, s.38-40.

Průvodce tvrzí Bouda, In: Muzejní a vlastivědná práce č. 1, 1996, s.59.

Připomínka na Mnichov, In: Moravskoslezský den 28.9.1996

RÁBOŇ, Martin: Tvrz Bouda čeká návštěvníky, In: A-Report 2005 č. 1, 1996, s.13.

RÁBOŇ, Martin: A-19 Hackenberg, In: Fortsborník č. 2, 1996, s.31-40.

SLAVÍK, Jiří: Fortifikační památník a hraniční kameny josefovské pevnosti, In: Ročenka knihovny a muzea v Jaroměři I., 1996, s.50-54.

SLUKA, Václav: Československá armáda v datech, 3. část, (1935-1939), In: Historie a vojenství č. 1, 1996, s.87-123.

SRB, Miroslav: Pevnostní „zrak“ z Přerova, In: Nové Přerovsko č. 6, 1996

Střílet se nebude, In: Moravskoslezský den 16.5.1996

SVITÁK, Miloslav: Z bývalých pevnůstek většinou zůstaly sutiny, In: Českobudějovické listy 1.7.1996

SVITÁK, Miloslav: Třeboňské pevnůstky, In: Třeboňský svět, červenec 1996

SVITÁK, Miloslav: Výstavba opevnění na Českokrumlovsku roku 1936, In: Českokrumlovské listy 29.8.1996

SVITÁK, Miloslav: Novobystřické pevnůstky, 1. část, In: Ohlas od Nežárky č. 7, 1996

SVITÁK, Miloslav: Novobystřické pevnůstky, 2. část, In: Ohlas od Nežárky č. 8, 1996

STEHLÍK, Eduard: Organizace výstavby čs. těžkého opevnění ve druhé polovině 30. let, In: Historie a vojenství č. 2, 1996, s.74-123.

Symbol Březinka, In: Národní osvobození č. 17, 20.8.1996

ŠEDIVÝ, Ivan: Verdun 1916, In: Svobodné slovo 23.2.1996

ŠLOUFOVÁ, Alena: Víkend v jiném světě, In: Květy č. 28, 1996, s.14-16.

ŠRÁMEK, Pavel: Československá armáda v roce 1938, Brno - Náchod 1996, 76 s.

Tajemství Stachelbergu. Poznáváme pravdu o obraně republiky na Trutnovsku v roce 1938, In: Muzejní a vlastivědná práce č. 1, 1996, s.58.

Tipy na víkend, Hlučín-Darkovičky, In: Právo 27.9.1996

TROJAN, Emil: Opevnění státní hranice v prostoru severozápadních Čech v roce 1938, In: Jizerské a Lužické hory č. 9, 1996, s.13-16.

Územnímu plánu brání bunkry, In: Moravskoslezský den 20.7.1996

VÁCHA, Vladimír: Student oživil bunkr u Strážkovic, In: Právo 18.3.1996

VAŇOUREK, Martin: Pěchotní srub K-5 „U potoka“, In: Region - Moravský Sever 17.4.1996

V hnízdě zkázy vzniká válečné muzeum, In: Mladá fronta Dnes 16.2.1996

V Darkovičkách vzpomněli na rok 1938, In: Právo 30.9.1996

Vojáci zatím nemají zájem využít bunkry v bohumínském katastru, In: Hospodářské noviny č. 145, 26.7.1996, s.15.

Vojenská přísaha a den otevřených dveří v Hlučíně, In: Region-Opava, Hlučín ..., 14.5.1996

VONDROVSKÝ, Ivo: Labyrint pevností kolem Znojma, In: Znojemsko 26.3.1996

VONDROVSKÝ, Ivo: Lehký kulomet ZB vz. 26 s těžkou hlavní, In: Střelecký magazín č. 3, 1996

VONDROVSKÝ, Ivo: Vývoj opevňovacího programu Československa v roce 1938, In: Fortsborník č. 2, 1996, s.5-13.

V Orlických horách byla otevřena Hanička, In: Mladá fronta Dnes 2.5.1996

V pevnosti Hanička byl otevřen velitelský bunkr, In: Mladá fronta Dnes 31.7.1996

Vzpomínání v Darkovičkách, In: Naše Opavsko 27.9.1996

WALDHAUSER, Jan, ZEMAN, Jan: Koho měl chránit val u Žehrova?, In: Historie a vojenství č. 5, 1996, s.174-179.

ZEMAN, Jan: V pohraničí se střílelo, In: A-Report 2005 č. 20, 1996, s.12.

 

1997

ANIDJAR, Patrick: Němečtí turisté berou útokem Maginotovu linii, In: Právo 2.8.1997

BLUM, Milan, GREGAR, Oldřich, RÁBOŇ, Martin, SVOBODA, Tomáš: Pevnost Belgie, Brno 1997, 138 s.

BOLESLAV, Libor, RÁBOŇ, Martin: Německý 5cm automatický minomet M 19, In: Fortsborník č. 3, 1997, s.19-26.

Bunkry pamatují návštěvu Hitlerovu, In: Region Šumperk č. 32, 1997

ČERMÁK, Ladislav: Dělostřelecká tvrz Skutina dnes, In: Fortsborník č. 3, 1997, s.45-53.

ČERMÁK, Ladislav, NOVÁK, Zdeněk, RÁBOŇ, Martin: Maginotova linie - hranice z betonu a oceli, Brno 1997, 145 s.

ČIHÁK, Martin: Pomníky odhodlání a zrady aneb námět pro interpelaci, In: Haló noviny 1.9.1997

ČÍŽEK, Jan: Nerealizované stavby veřejných a správních budov v pevnosti Josefov, In: Stopami dějin Náchodska č. 3, 1997, s.119-126.

DVOŘÁČEK, Petr, NOSÁLEK, Petr, ŠLAJCHRT, Viktor: Opevněná brána do Čech, In: Reader´s Digest Výběr č. 7, 1997, s.74-76.

FAKTOR, Zdeněk: Co navštívit? Maginotovu linii!, In: Střelecký magazín č. 12, 1997, s.24.

FRANCEV, Vladimír: Po stopách historie, In: ABC č. 23, 1997, s.10-11.

FRIEDL, Jiří: Po stopách horských pevností, In: Orlický týdeník 28.2.1997, s.3.

FRIEDL, Jiří: Pevnůstky na Sušině, In: Moravský Sever, č. 13, 1.4.1997

FROLÍK, Jan, SMETÁNKA, Zdeněk: Archeologie na Pražském hradě, Praha/Litomyšl 1997, 241 s.

GOŠ, Vladimír: Středověké opevnění města Rýmařova, In: Vlastivědný sborník moravský č. 2, 1997, s.151-157.

GREGAR, Oldřich: Dělostřelecký srub Visé 2 tvrze Eben-Emael - technický popis, In: Fortsborník č. 3, 1997, s.37-44.

GREGAR, Oldřich: Meziříčský opevněný rajon - tvrz Ludendorff, In: Fortsborník č. 3, 1997, s.59-61.

HALLETTOVÁ, Susan: Pevnost Suomenlinna je na skok od Helsinek, In: Mladá fronta Dnes 12.8.1997

HERZÁN, Jiří: Ojedinělý tábor, In: Sokolský věstník č. 6/7, 1997, s.4.

HOLUB, Ota: Podle plánu ŘOP - kleč, In: Krkonoše č. 4, 1997, s.26.

HULÍNSKÝ, Milan: Rekonstrukce válečné bitvy málem skončila tragicky, In: Mladá fronta Dnes 12.5.1997

JEŠKE, Vladimír, SVITÁK, Miloslav: Výstavba lehkého opevnění roku 1936 v jižních Čechách, In: Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech č. 3, 1997, s.190-198.

JOHN, Miloslav: Září 1938, 1. a 2. díl, Brno 1997, 461 + 844 s.

JUNEK, Václav: Nejde o hrady ani o zámky, In: Travel profi č. 10, 1997, s.8.

KMENTA, Jaroslav: Archivy odhalily neprofesionalitu, In: Mladá fronta Dnes 31.10.1997

KONEČNÝ, David: Některé kryty civilní ochrany radnice pronajímá, In: Mladá fronta Dnes 13.3.1997

Krvácet za české ideály (Když do NATO, tak v červenci), In: Respekt č. 1-2, 1997, s.8.

KUPKA, Vladimír: Pevnostní zbraně, 6. část, In: Střelecký magazín č. 1, 1997, s.26-27.

KUPKA, Vladimír: Pevnostní zbraně, 7. část, In: Střelecký magazín č. 2 1997, s.26-27.

KUPKA, Vladimír: Vojenské zajímavosti v Polsku, 1. část, In: Střelecký magazín č. 3, 1997, s.40-41.

KUPKA, Vladimír: Vojenské zajímavosti v Polsku, 2. část, In: Střelecký magazín č. 4, 1997, s.32-33.

KUPKA, Vladimír: Nakladatelství FORTprint, In: Střelecký magazín č. 6, 1997, s.28.

KUPKA, Vladimír: Ještě k problematice Normanských ostrovů, 1. část, In: Střelecký magazín č. 10, 1997, s.32-33.

KUPKA, Vladimír: Ještě k problematice Normanských ostrovů, 2. část, In: Střelecký magazín č. 11, 1997, s.30-31.

KUPKA, Vladimír: Dobytí tvrze Aubin-Neufchateau, In: ATM č. 2, 1997, s.33-35.

KUPKA, Vladimír: Osovec - ruská uzávěrová pevnost na řece Bobře, In: ATM č. 3, 1997, s.36-39.

KUPKA, Vladimír: Pruský fest Boyen, In: ATM č. 6, 1997, s.29-31.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Belfort, In: ATM č. 7, 1997, s.34-37.

KUPKA, Vladimír: Stotunový kanón, In: ATM č. 9, 1997, s.29-31.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Les fortifications du littoral de Charente-Maritime, In: Historie a vojenství č. 1, 1997, s.188-189.

KUPKA, Vladimír: Výpad posádky pevnosti Terezín v červenci 1866, In: Historie a vojenství č. 2, 1997, s-16-25.

KUPKA, Vladimír: Maršál Vauban, In: Historie a vojenství č. 2, 1997, s-156-161.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Wolfsschluchtt 2. Autopsie eines Führerhauptquartiers, In: Historie a vojenství č. 2, 1997, s-197.

KUPKA, Vladimír: „Minová válka“ v boji o pevnosti a opevněná postavení, In: Historie a vojenství č. 3, 1997, s.3-31.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Le mur de l´Atlantique en France 1940-1944, In: Historie a vojenství č. 4, 1997, s.192-194.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Pill boxes on the Western front, In: Historie a vojenství č. 5, 1997, s.185-187.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Le mur de l´Atlantique dans les iles Anglo-Normandes, In: Historie a vojenství č. 5, 1997, s.188-189.

KUPKA, Vladimír: Nizozemská pobřežní opevnění, In: Historie a vojenství č. 6, 1997, s.13-34.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Strong as the rock of Gibraltar, In: Historie a vojenství č. 6, 1997, s.193-194.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Luxembourg - Festungsstadt, In: Historie a vojenství č. 6, 1997, s.195-196.

KUPKA, Vladimír: Edice Pevnosti, In: Historický obzor č. 1-2, 1997, s.47-48.

KUPKA, Vladimír: Vývoj švýcarského opevnění v 19. a 20. století, In: Historický obzor č. 7-8, 1997, s.168-174.

KUPKA, Vladimír, GREGAR, Oldřich: Belgická opevnění z let 1930-1940, Praha-Česká Třebová 1997, 91 s.

KUPKA, Vladimír: Průvodce po Maginotově linii, Praha 1997, 88 s.

MACH, Jan: Oprava bunkrů s úsporami moc neladí, In: Denní telegraf 9.1.1997

MAREK, Vladimír: O válce minulé a budoucí, In: A-Report č. 21, 1997, s.8-9.

Matyášova brána je první světskou barokní stavbou, In: Mladá fronta Dnes 23.12.1997

MIKETA, Kamil: V největším bunkru světa, In: Květy č. 6, 1997, s.30-31.

MIKETA, Kamil: Bitva o Jordán, In: Květy č. 22, 1997, s.6.

MIKULKA, Lumír: Stát chlapů, In: Moravskoslezský den 29.10.1997

MINAŘÍK, Pavel, ŠRÁMEK, Pavel: Dokumenty československé armády z podzimu 1938, In: Historie a vojenství č. 1, 1997, s.131-158.

MINAŘÍK, Pavel, ŠRÁMEK, Pavel: Dokumenty československé armády z podzimu 1938, In: Historie a vojenství č. 3, 1997, s.141-174.

MINAŘÍK, Pavel, ŠRÁMEK, Pavel: Personální průvodce mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize, In: Historie a vojenství č. 5, 1997, s.94-130.

MINAŘÍK, Pavel, ŠRÁMEK, Pavel: Dokumenty československé armády z podzimu 1938, In: Historie a vojenství č. 6, 1997, s.87-133.

Mobilizace před Mnichovem vyvolala spory, které se táhnou ještě dnes, In. Mladá fronta Dnes 17.9.1997

MOŽNÝ, Petr: Četař Hrad zvolil raději čestnou smrt než kapitulaci před nacisty, In: Region Šumperk č. 42, 1997, s.13.

NAVRÁTIL, Boleslav: V podzemí vrchu Šibenice je zasypaná pevnost, In: Moravskoslezský den č. 136, 12.6.1997, s.9.

NIKRMAJER, Leoš: Likvidace pohraničních pevnostních objektů na českobudějovicku v období Protektorátu Čechy a Morava, In: Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech č. 3, 1997, s.213-215.

NOVÁK, Zdeněk: Tvrz Castillon, In: Fortsborník č. 3, 1997, s.27-36.

NOVOTNÝ, Tomáš: Čerpací zařízení ROYAL firmy Sigmund, In: Fortsborník č. 3, 1997, s.54-58.

Obnoví armáda hraniční bunkry?, In: Region Šumperk č. 19, 1997

Opevňování Náchodska - Pěchotní srub Březinka, Náchod 1997, 80 s.

PEŠEK, Jiří: Ministrův generál dvakrát v hlavní roli, In: Mladá fronta Dnes 21.10.1997

POLJAK, Josef: Kladrubský podzim 1938, In: Kladrubský zpravodaj č. 5, 1997

PROCHÁZKA, Zdeněk, VONDRA, Viktor: Československá zeď: Zmrtvýchvstání mýtu, In: Týden č. 32, 1997, s.52-63.

RÁBOŇ, Martin: Kulometná pistole vz. 38 - zbraň, která se do výzbroje čs. Opevnění již nedostala, In: Fortsborník č. 3, 1997, s.16-18.

RAZÍM, Vladislav: Oprava Žatecké brány v Lounech v souvislostech dnešní památkové péče, In: Zprávy památkové péče č. 1, 1997, s.15-23.

Rekonstrukce kasáren úspěšně pokračuje, In: Slovo 20.6.1997

RICHTER, Milan: Soukromé muzeum chce návštěvníkům přibližovat skutečnou historii vojenství, In: Orlické noviny 30.10.1997

SCHUSTER, Roman: Bunkráctví je posedlost, In: Blesk magazín 3.1.1997

SMITH, Duval: O Verdun se znovu vedou boje, In: Právo 11.2.1997

SPURNÝ, Jaroslav: Všichni do bunkru, In: Respekt č. 17, 1997

STEHLÍK, Eduard: Pevnostní útvary československé armády 1937-1938, In: Historie a vojenství č. 1, 1997, s.20-57.

STEHLÍK, Eduard: Mírová organizace československé branné moci 22. září 1938, In: Historie a vojenství č. 3, 1997, s.102-132.

STEHLÍK, Eduard: Když dva dělají totéž ..., In: Historie a vojenství č. 6, 1997, s.182-188.

SVOBODA, Tomáš: Stavba srubových strážnic a baráků, železobetonových baráků a zděných chat pro mužstvo u III. sboru, In: Fortsborník č. 3, 1997, s.5-15.

ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana: Dürerov (?) projekt Červeného Kameňa, In: Historická revue č. 1, 1997, s.8-9.

ŠIŠKA, Miroslav: Zářijová dilemata roku 1938, In: Právo 20.9.1997

TRIOMPHEOVÁ, Catherine: Nynější ruská ostrovní pevnost dnes již přestala věřit na válku, In: Právo 20.11.1997

TROJAN, Emil: Betonová hranice II., Ústí nad Orlicí 1997, 179 s.

UHLÍŘ, Jan B.: Johnova publikace o podzimu 1938 tu nemá konkurenci, In: Mladá fronta Dnes 27.9.1997

ZVONEČEK, Jaroslav: Svatý Kopeček - poutní místo a zároveň pevnost?, In: Hanácké noviny č. 5, příloha, 1997, s.7.

 

1998

BAIRLEOVÁ, L., JIRÁK, J., KOPS, P., KRČMÁŘ, L., PETR, P., PLOSOVÁ, J.: Opevnění jihozápadních Čech z let 1936-1938, Klatovy 1998

BARTOŠ, Tomáš, ČERMÁK, Ladislav, RÁBOŇ, Martin, SVOBODA, Tomáš, VANČURA, Karel: Malý průvodce dělostřeleckou tvrzí Bouda, Brno 1998, 31 s.

BAUER, Zdeněk: Opevnění z let 1937-1938 úsek Střekov-Děčín-Hřensko, Praha 1998, 59 s.

BĚLINA, Pavel: Prusové na Moravě, In: Reflex č. 29, 1998, s.59-63.

BERÁNEK, Jaroslav: Tajemství bílých útesů doverských, In: Hospodářské noviny 2.10.1998

BOROVIČKA, Michael: Dělostřelecká tvrz na Ježově hoře, In: Slovo 5.6.1998

BOROVIČKA, Michael: Maginotova linie - náš vzor?, In: Slovo 5.6.1998

Bunkr nalezený v Berlíně patřil Josephu Goebbelsovi, In: Mladá fronta Dnes 27.1.1998

COAD, Jonathan: Středověké fortifikace a novověké systémy dělostřelecké obrany ve Velké Británii, In: Castellologica Bohemica č. 6/I, 1998, s.139-150.

ČERMÁK, Ladislav, MINAŘÍK, Pavel, RÁBOŇ, Martin, ŠKRAŇKA, Bedřich ŠRÁMEK, Pavel: Když zemřít, tak čestně, Brno 1998, 134 s.

Češi hnali nepřítele zpět, historie však byla jiná, In: Děčínský deník 21.9.1998

ČÍŽEK, Jan, SLAVÍK, Jiří: Pruské pohraniční forty z roku 1790 v Kladsku, In: Kladský sborník č. 2, 1998, s.237-246.

DRDA, Petr, RYBOVÁ, Alena: Keltská oppida v centru Boiohaema, In: Památky archeologické č. 2, 1997, s.65-123.

DUFFY, Christopher: Kámen a oheň, Brno 1998, 233 s.

DURČÁK, Josef, GREGAR, Oldřich: Pohraniční opevnění na Opavsku a Bruntálsku, jeho výstavba a osudy, Opava 1998, 113 s.

EBEL, Martin, FROLÍK, Jan, RAZÍM, Vladislav: Opevnění města Českého Brodu, In: Průzkumy památek č. II, 1998, s.47-76.

Exponáty muzea v Srbské Kamenici se rozrůstají, In: Děčínský deník 19.3.1998

Exponáty muzea v Srbské Kamenici se dál rozrůstají, In: Děčínský deník 20.3.1998

FIALA, Jan: Němci nebyli připraveni, In. Příloha Lidových novin 30.9.1998, s. V a VI.

FIC, Vladimír, FIC, Tomáš: Předválečná československá opevnění na jižní Moravě, In: Lidé a země č. 9, 1998, s.562-565.

FROLÍK, Jan: Archeologický výzkum městského opevnění v Českém Brodě v roce 1997, In: Archeologie ve středních Čechách, 1998, s.385-394.

GREGAR, Oldřich: Betonová pozorovatelna s pancéřovou věží, In: Fortsborník č. 4/5, Brno 1998, s.81-82.

GREGAR, Oldřich, ČERMÁK, Ladislav, RÁBOŇ, Martin: Skutina potřetí, In: Fortsborník č. 4/5, Brno 1998, s.11-53.

HABRNÁL, Miloš: Nizozemská vnitrozemská opevnění, In: Fortsborník č. 4/5, Brno 1998, s.59-66.

HÁK, Zdeněk: Hitlerovo Vlčí doupě - legendy, mýty, skutečnost, Hořice v Podkrkonoší 1998, 103s.

Hitlerova pevnost se mění na hotel, In. Právo 21.11.1998

HOFMAN, Petr, STEHLÍK, Eduard: Československo čelilo převaze s nedokončeným opevněním, In. Příloha Lidových novin 30.9.1998, s. V.

HORÁK, Aleš: Náchodská pevnostní muzea zahajují, In: Náš čas č.18, 1998, s.4.

HUTAŘ, Zbyněk: Když jablko, tak rajské, když děvče, tak z Prajské. Hlučín nabízí dobře situovaný klid, Hlučín: 60 let poté. Nalezne Satorie klid?, In: Veřejná správa č. 43, 1998, s.3, 26-27.

JAKL, Tomáš: Německá brána, In: Historie a plastikové modelářství č. 6, 1998, s. 27-29.

KAČÍREK, Tomáš: Pevnost Skutina, In: Krasová deprese č. 6, 1998, s.19-22.

KOMANEC, Zdeněk, PRÁŠIL, Michal: Tvrze československého opevnění 1935-1938, 1. díl, Praha 1998, 101 s.

KOUDELKA, Milan: Boje o tvrze Malborget a Predil v květnu roku 1809, In: Historie a vojenství č. 1, 1998, s.104-117.

Králíky, tvrz Bouda, In: Moravský Sever č. 41, 1998, s.5.

KUBITA, Jan: Armáda dává stamilióny na utajení starých bunkrů, In: Lidové noviny 2.10.1998

KUPKA, Vladimír: Fest císař Vilém II., 1. část, In: ATM č. 1, 1998, s.36-37.

KUPKA, Vladimír: Fest císař Vilém II., 2. část, In: ATM č. 2, 1998, s.38-39.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Namur, 1. část, In: ATM č. 4, 1998, s.35-37.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Namur, 2. část, In: ATM č. 5, 1998, s.35-37.

KUPKA, Vladimír: Pancéřové baterie Maxim Gorkij, 1. část, In: ATM č. 7, 1998, s.33-35.

KUPKA, Vladimír: Pancéřové baterie Maxim Gorkij, 2. část, In: ATM č. 8, 1998, s.35-37.

KUPKA, Vladimír: Fortové pevnosti, In: ATM č. 11, 1998, s.34-37.

KUPKA, Vladimír: Uzávěrový fort Manonviller, In: ATM č. 12, 1998, s.34-36.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Sevastopol, In: Historie a vojenství č. 1, 1998, s.44-78.

KUPKA, Vladimír: Generál Todleben, In: Historie a vojenství č. 1, 1998, s.145-150.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Die Befestigungen des Isteiner Klotzes 1900-1945, In: Historie a vojenství č. 1, 1998, s.184-186.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Book of Channel Defences, In: Historie a vojenství č. 2, 1998, s.186-187.

KUPKA, Vladimír: Rakouský Vauban, In: Historie a vojenství č. 3, 1998, s.142-144.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Les fortifications de Metz et Thionville, In: Historie a vojenství č. 3, 1998, s.182-183.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Alarm Küste - Deutsche Marine- Heeres- und Luftwaffenbatterien in der Küstenverteidigung 1939-1946, In: Historie a vojenství č. 3, 1998, s.186-187.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Les fortifications du Brianconnais 1700-1840-1880-1930, In: Historie a vojenství č. 4, 1998, s.182-183.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Festung Dresden - aus der Geschichte der Dresdener Stadtbefestigung, In: Historie a vojenství č. 4, 1998, s.184-185.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize The Fortifications of Copenhagen, Historie a vojenství č. 5, 1998, s. 172-173.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize British Military Architecture in Malta, In: Historie a vojenství č. 5, 1998, s.174-175.

KUPKA, Vladimír: Fortifikační výstavba v Německu v letech 1815-1885, In: Historie a vojenství č. 6, 1998, s.3-36.

KUPKA, Vladimír: Plány a mapy fortifikací ze 16. až 19. století, ležících na území dnešní České republiky, uložené ve Válečném archivu ve Vídni (Kriegsarchiv in Wien), In: Sborník archivních prací č. 1, 1998, s.189-324.

KUPKA, Vladimír: Revolverový kanón Hotchkiss ráže 37mm, vzor 1879, In: Střelecký magazín č. 1, 1998, s.30.

KUPKA, Vladimír: 12liberní kanon ráže 121,3mm vzor 1884 (12 culasse), In: Střelecký magazín č. 5, 1998, s.41.

KUPKA, Vladimír: Malta - fortifikační perla Středozemního moře, 1. část, In: Střelecký magazín č. 5, 1998, s.50-51.

KUPKA, Vladimír: Malta - fortifikační perla Středozemního moře, 2. část, In: Střelecký magazín č. 6, 1998, s.50-51.

KUPKA, Vladimír: Malta - fortifikační perla Středozemního moře, 3. část, In: Střelecký magazín č. 7, 1998, s.53.

KUPKA, Vladimír: Malta - fortifikační perla Středozemního moře, 4. část, In: Střelecký magazín č. 9, 1998, s. 50-51.

KUPKA, Vladimír: Malta - fortifikační perla Středozemního moře, 5. část, In: Střelecký magazín č. 10, 1998, s. 50.

KUPKA, Vladimír: Malta - fortifikační perla Středozemního moře, 6. část, In: Střelecký magazín č. 11, 1998, s. 50.

KUPKA, Vladimír: Malta - fortifikační perla Středozemního moře, 7. část, In: Střelecký magazín č. 12, 1998, s. 48-49.

LANG, Pavel: Areál československých opevnění Hlučín-Darkovičky, In: ATM č. 6, 1998, s.18-19.

LÁŠEK, Radan: Vltavská linie, Praha 1998, 60 s.

LÍBAL, Dobroslav: Připomínky k Varhaníkově Kotnovské věži v Táboře, In: Castellologica Bohemica č. 6/II, 1998, s.459-461.

LÍBAL, Dobroslav: Žatecká brána v Lounech, In: Castellologica Bohemica č. 6/II, 1998, s.463-466.

LIKOVSKÝ, Jakub, BAUER, Zdeněk: Opevnění předmostí Prahy, Praha 1998, 116 s.

LIŠKA, J.: Dnes u pevnosti Dobrošov, In: Haló noviny 19.9.1998

MAUKŠ, Igor: Radnice prodává staré tanky, In: Lidové noviny 28.8.1998

MINAŘÍK, Pavel: 60. výročí mobilizace čs. armády v roce 1938, In: ATM č. 10, 1998, s.6-8.

MINAŘÍK, Pavel, ŠRÁMEK, Pavel: Dokumenty československé armády z podzimu 1938, In: Historie a vojenství č. 2, 1998, s.103-136.

MINAŘÍK, Pavel, ŠRÁMEK, Pavel: Recenze knihy John, Miloslav: Září 1938, I. a II. díl, In: Historie a vojenství č. 2, 1998, s.162-168.

MÖRTL, Pavel: Devětadvacátého září 1938 začal hořký konec 20 let trvající čs. samostatnosti, In: Táborské listy č. 220, 19.9.1998

MÖRTL, Pavel: Tvůrcem železobetonového prstence kolem ČSR byl Karel Husárek, In: Táborské listy 17.10.1998, s.12.

MOTÝL, Ivan: Architekt, jenž budoval pohraniční opevnění studoval u mistra kubismu, In: Region Šumperk č. 43, 27.10.1998

MOŽNÝ, Petr: Velká vzpomínková akce Bouda 98, In: Moravský Sever č. 42, 1998, s.19.

NOVÁK, Jiří: Dělostřelecká tvrz Babí na Trutnovsku - obrazový průvodce, Jablonné n. Orl. 1998, 4.s.

NOVÁK, Jiří: Pevnostní průvodce - úsek Rokytnický, Jablonné n. Orl. 1998

NOVÁK, Jiří: Opevnění na Stachelbergu, Jablonné n. Orl. 1998, 102 s.

NOVOTNÝ, Karel: Význam opevnění a sídlišť v obraně republiky, In: Vojenské rozhledy č. 1, 1998

Občanské sdružení chce ochraňovat Píseckou bránu, In: Mladá fronta Dnes 25.8.1998

Obranná opevnění, In: SD-Magazín 3.-4.10.1998

Od východní brány se naskýtá krásný výhled na hlavní město, In: Mladá fronta Dnes 4.3.1998

PAŽOUREK, Vít: Československé opevnění v boji, In: Fortsborník č. 4/5, Brno 1998, s.83-87.

PETZ, Daniel: Muzeum Maretské linie v Tunisku, In: ATM č. 9, 1998, s.34-35.

POKORNÝ Milan: Historické památky smutné doby In: České památky č. 2 1998 s.11-13.

POLJAK, Josef: Výstavba lehkého opevnění na Kladrubsku v roce 1936, In: Kladrubský zpravodaj č. 4, 1998, s.13-14.

POLJAK, Josef: Výstavba lehkého opevnění na Kladrubsku v letech 1937 a 1938, In: Kladrubský zpravodaj č. 5, 1998, s.29-32.

PRCHALOVÁ, Radka: Výstava Pevnost Praha dokumentuje na radnici historii o opevnění města, In: Mladá fronta Dnes 25.11.1998

PROKEŠOVÁ, Světla: Bouda patří k unikátním památkám: Tvoří součást rozsáhlého pohraničního opevnění, In: Hanácký den č. 171, 3.10.1998, s.6.

Převrácený bunkr připomíná povodně, In. Mladá fronta Dnes 25.8.1998

PŘÍLESKÝ, Lubomír: Jak Wehrmacht připravoval dobývání československých opevnění, In: Fortsborník č. 4/5, Brno 1998, s.67-69.

RÁBOŇ, Martin: Zmrtvýchvstání mýtu aneb míříme na spojence, In: Fortsborník č. 4/5, Brno 1998, s.6-10.

RÁBOŇ, Martin: Optické přístroje pevnostní, In: Fortsborník č. 4/5, Brno 1998, s.70-79.

RÁBOŇ, Martin: Neznalost profesionála nebo neprofesionalita odborníka? In: Historie a vojenství č. 3, 1998, s.145-154.

RÁBOŇ, Martin: Muzeum čs. opevnění - tvrz Bouda, In: Střelecká revue č. 7, 1998, s.35.

RÁBOŇ, Martin: Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ a Velká vzpomínková akce v Muzeu čs. opevnění - dělostřelecké tvrzi Bouda v roce 1998, In. Střelecký magazín č. 8, 1998, s.42-43.

RÁBOŇ, Martin: Muzea a památníky v objektech čs. opevnění z let 1935-1938 - miniprůvodce, Brno 1998, 32 s.

RAZÍM, Vladislav: Městská opevnění - smysl, východiska a zásady památkové ochrany, In: Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana, Příloha časopisu Zprávy památkové péče, ročník 58, 1998, s.16-26.

Rokytnice by ráda Haničku vylepšila, ale až jí bude patřit, In: Mladá fronta Dnes (východočeské vydání) 17.3.1998

ROMAŇÁK, Andrej, BĚLINA, Pavel, ANDRLE, Petr: Olomouc - Domašov 1758, Praha-Litomyšl 1998, 89 s.

RYBA, Oskar: Účastník vzpomíná na tragické události na Šluknovsku, In: Děčínský deník 24.11. - 1.12.1998

SCHNEPP, Ota: Vrch Kočičák se vrátil o šedesát let zpět, In: Děčínský deník 2.11.1998

SKALICKÝ, Jaroslav: Aigues-Mortes, opevněné město, In: Lidé a země č. 6, 1998, s. 368-369.

SLAVÍK, Jiří: Účel, řešení a proměny jednoduchých kasáren v Josefově, In: Zprávy památkové péče č. 5, 1998, s.144-148.

S opuštěním pevnosti se četař nesmířil a zvolil smrt, In: Slovo 6.10.1998

STEHLÍK, Eduard: Když dva dělají totéž podruhé, In: Historie a vojenství č. 1, 1998, s.161-166.

STRAKA, Karel: Mimořádná vojenská opatření - květen 1938, In: SD-Magazín 6.-7.6.1998

ŠPINAR, Jiří: LO ve Znojmě - zničení, In: Fortsborník č. 4/5, Brno 1998, s.80.

ŠRÁMEK, Pavel: Plukovník Bohumil Borecký, In: Fortsborník č. 4/5, Brno 1998, s.54-58.

ŠRÁMEK, Pavel: Velká vzpomínková akce „Bouda 98“, In: Historie a vojenství č. 6, 1998, s.185-186.

ŠŤÁHLAVSKÝ, Petr: Betonová Bouda, In: Železničář č. 2, 1998, s.6.

Táborská brána na Vyšehradě dostala jméno podle silnice, In: Mladá fronta Dnes 5.1.1998

TLUSTÝ, Jaromír: Betonová hranice - lehké opevnění z roku 1937 na Lounsku, 1. část, In: Svobodný hlas, Louny, 10.12.1998

VAŇOUREK, Martin: Vzpomínka na 4. hraničářský pluk Hlučín, In: Moravský Sever č. 6, 9.2.1998, s.11.

VAŇOUREK, Martin: Vojáci hraničářského pluku 6. Červená Voda vzpomínají, Mohelnice 1998, 66 s.

VARHANÍK, Jiří: Husitské opevnění hradu Orlíka nad Vltavou, In: Průzkumy památek č. 1, 1998, s.13-30.

VAROQUI, Robert C.: Maginotova linie - Dělostřelecká tvrz A 19 Hackenberg, Dvůr Králové nad Labem 1998, 91 s.

Výtěžek akce na záchranu Písecké brány možná nepůjde, In. Metro 29.9.1998

Vzpomínky na mobilizaci, In: Nedělní Blesk 4.10.1998

ZDOBINSKÝ, Michal: Bison + Bighorn, In: ATM č. 9, 1998, s.32-33.

 

1999

Aby se nezapomnělo, In: Mladý svět č. 40, 1999, s.22.

Armáda tají dokumenty o pevnostech z 30. let, In: Lidové noviny 10.2.1999

BENEŠ, Michal, BENEŠ, Jaroslav, BRADÁČ, Martin: Cvičné LO vz. 36 v Ženijním zkušebním dvoře MILOVICE (VVP Milovice-Mladá), In: Fortsborník č. 6, Brno 1999, s.7-14.

BOLESLAV, Libor: Britská supertěžká pobřežní děla, In: Fortsborník č. 6, Brno 1999, s.74-79.

BREUER, Jaromír: Československé opevnění na území města Opavy, In: Hláska č. 11, 1999

BRICE, Martin: Tvrze, hrady a pevnosti, Praha 1999, 192 s.

BROTHÁNEK, J.: Poslední rok v československém Bruntále (1938) - události roku 1938 ve vzpomínkách bruntálského okresního hejtmana, 1999

ČÍŽEK, Jan: Archivní prameny k dějinám a stavební podobě pevnosti Josefov, In: Ročenka knihovny a muzea v Jaroměři III., 1999, s.41-46.

ČÍŽEK, Jan: Československé pohraniční opevnění v okrese Náchod, In: Veřejná správa č. 36, 1999, s.27-29.

ČÍŽEK, Jan: Nové poznatky o středověkém opevnění města Náchoda, In: Stopami dějin Náchodska, Náchod sv. 5, 1999, s.9-42.

Dobrošovská pevnost, In: Střelecká revue č. 2, 1999, s.38.

DUBÁNEK, Martin: Fortová pevnost Krakov (1849-1918), In: Novodobé fortifikace č. 1, Rychnov nad Kněžnou 1999, s.2-11.

DUBÁNEK, Martin: Fort XI „Dunkowiczki“ pevnosti Přemyšl, In. Novodobé fortifikace č. 2, Rychnov nad Kněžnou 1999, s.12-17.

FAKTOR, Zdeněk: Pevnosti Krakov a Přemyšl, In: Střelecký magazín č. 12, 1999, s.40.

GREGAR, Oldřich: Molotovova linie, In: Fortsborník č. 6, Brno 1999, s.53-65.

GREGAR, Oldřich: Maginotova linie - kabelová komora typ „A“. Technický popis., In: Fortsborník č. 6, Brno 1999, s.72-73.

GREGAR, Oldřich: Palebné postavení pro dělo s betonovým úkrytem, In: Fortsborník č. 6, Brno 1999, s.80-82.

GREGAR, Oldřich: Pozorovatelna v předpolí tvrze Hanička, In: Fortsborník č. 6, Brno 1999, s.83-85.

HABRNÁL, Miloš: Průlom Maaské linie, In: Fortsborník č. 6, Brno 1999, s.66-71.

HÁK, Zdeněk, SÁDOVSKÝ, Mirek, KAČÍREK, Tomáš: Meziříční Maginotka, In: Krasová deprese č. 7, 1999, s.40-52.

HONEISER, Ladislav: Pevnost Praha, In: Mettro 26.5.1999

HOŘÁK, Jiří: Vzpomínky pana Zdeňka Svobody, Třinec, In: Fortsborník č. 6, Brno 1999, s.89-93.

HOVORKA, Luboš: Tvrz Sainte Agnés, In: Historie a plastikové modelářství č. 9, 1999, s.33.

HRDLIČKA, L., NECHVÁTAL, Bořivoj: Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě - 2 (bastion XXXV), In: Archeaologia historica č. 24/99, Brno 1999, s.231-258.

CHUPÍK, František: Čtyři pozdně středověká městská opevnění na střední Moravě - Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou, Prostějov a Přerov, In: Střední Morava č. 8, 1999, s.4.

CHUPÍK, František: Čtyři pozdně středověká městská opevnění na střední Moravě - Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou, Prostějov a Přerov, In: Střední Morava č. 9, 1999, s.9-21.

CHUPÍK, František: Městské opevnění - dějiny umění a praxe památkové péče, In: Památkový ústav v Olomouci 1998, Olomouc 1999, s.76-79.

FILIP, Ondřej: Pancéřové kopule Meziříčního opevněného rajónu, In: Novodobé fortifikace č. 1, Rychnov nad Kněžnou 1999, s.12-27.

KOMANEC, Zdeněk, PRÁŠIL, Michal: Tvrze československého opevnění 1935-1938, 2. díl, Praha 1999, 152 s.

KONÍČEK, Jiří: Začala příprava unikátního muzea Pevnostní oblast Králicko, In: Orlické noviny 22.10.1999

K-S 14 - pevnost a člověk v zrcadle dějin, Brno 1999, 96 s.

KUČERA, Zdeněk: Z cimbuří brány se bude vyhlížet i o svátcích: v objektu má vzniknout expozice opevnění, In: Jihlavské listy č. 88, 1999, s.5.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Rastatt, In: ATM č. 3, 1999, s.44-45.

KUPKA, Vladimír: Americká pobřežní opevnění v Manilské zátoce, 1. část, In: ATM č. 7, 1999, s.42-44.

KUPKA, Vladimír: Americká pobřežní opevnění v Manilské zátoce, 2. část, In: ATM č. 8, 1999, s.42-44.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Sevastopol, 1. část, In: ATM č. 11, 1999, s.42-44.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Sevastopol, 2. část, In: ATM č. 12, 1999, s.

KUPKA, Vladimír: Obléhání Malty v roce 1565, In: Historický obzor č.5-6, 1999, s.98-109.

KUPKA, Vladimír: Fortifikační výstavba v Německu v letech 1885-1914, In: Historie a vojenství č. 1, 1999, s.3-26.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Twierdza Jasna Góra, In: Historie a vojenství č. 1, 1999, s.234-235.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize U-Boot Bunker Valentin, In: Historie a vojenství č. 1, 1999, s.237.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knihách Militärgeschichtlicher Reiseführer - Gardasee, Dolomiten, In: Historie a vojenství č. 1, 1999, s.240-241.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Citadelles d´Azur, In: Historie a vojenství č. 2, 1999, s.487-488.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Hochseefestung Helgoland, Teil I., 1891-.1922, In: Historie a vojenství č. 2, 1999, s.489-490.

KUPKA, Vladimír: Fortifikační výstavba v habsburské monarchii v letech 1815-1871, In: Historie a vojenství č. 3, 1999, s.529-563.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Marine trilogy of Khandax, In: Historie a vojenství č. 3, 1999, s.688-689.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Festungsforschung International, Band 13, In: Historie a vojenství č. 3, 1999, s.701-702.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Militärgeschichtlicher Reiseführer - Kanalinseln, In: Historie a vojenství č. 3, 1999, s.702-703.

KUPKA, Vladimír: Fortifikační výstavba v habsburské monarchii v letech 1871-1914, In: Historie a vojenství č. 4, 1999, s.747-781.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Verdun, les forts de la Victoire, In: Historie a vojenství č. 4, 1999, s.950-951.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Les cannons de Porquerolles, In: Historie a vojenství č. 4, 1999, s.951.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Au coeur de la Ligne Maginot, In: Historie a vojenství č. 4, 1999, s.952.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Damals und heute - die Maginotlinie, In: Historie a vojenství č. 4, 1999, s.952.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Jersey´s German Bunkers, In: Historie a vojenství č. 4, 1999, s.952-953.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Le fortificazioni del Vallo Alpino Littorie in alto Adige, In: Historie a vojenství č. 4, 1999, s.953-954.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Fortress Europe - European Fortifications of World War II, In: Historie a vojenství č. 4, 1999, s.954.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize American Seacost Defenses, In: Historie a vojenství č. 4, 1999, s.955.

KUPKA, Vladimír: Nehrajeme si na vojáky, In: Naše rodina č. 27, 1999, s.4-5.

KUPKA, Vladimír: Malta - fortifikační perla Středozemního moře, 8. část, In: Střelecký magazín č. 1, 1999, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Malletův moždíř, In: Střelecký magazín č. 2, 1999, s.36-37.

KUPKA, Vladimír: Válečný přístav Portsmouth, 1. část, In: Střelecký magazín č. 2, 1999, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Válečný přístav Portsmouth, 2. část, In: Střelecký magazín č. 3, 1999, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Rhodos, 1. část, In: Střelecký magazín č. 4, 1999, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Rhodos, 2. část, In: Střelecký magazín č. 5, 1999, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Rhodos, 3. část, In: Střelecký magazín č. 6, 1999, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Pevnostní kanon BISON, In: Střelecký magazín č. 9, 1999, s.38-40.

KUPKA, Vladimír: Kréta, 1. část, In: Střelecký magazín č. 11, 1999, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Kréta, 2. část, In: Střelecký magazín č. 12, 1999, s.50-51.

KUPKA, Vladimír: Pevnosti Krakov a Přemyšl - opevnění habsburské monarchie v Haliči, Praha 1999, 235 s.

LANGERSTEDT, John: Opevnění Helsinek, In. Novodobé fortifikace č. 2, Rychnov nad Kněžnou 1999, s.3-11.

LEITNER, Petr, KLINKOVSKÝ, Josef: Stavební podvod?, In: Krasová deprese č. 7, 1999, s.9.

LIŠKA, Přemysl: Dobrošovská pevnost, In: Policista č. 2, 1999, s.46-47.

MARTINKOVÁ, Jana: Oprava hradebního openění už nesnesla dalšíodklad, In: Kolínský deník č. 239, 1999, s.8.

Mobilizace Cihelna 99, In: Mladý svět č. 42, 1999, s.44.

Mobilizaci si připomenuly tisíce lidí, In: Mladá fronta Dnes 25.10.1999

Mohelnický znalec novodobé vojenské historie se podílel na tvorbě dokumentu o mobilizaci v r.1938, In: Moravský sever č. 38, 1999, s.2.

Nadšenci teď budují naučnou stezku po vojenských bunkrech, In: Region Šumperk č. 43, 1999, s.1 a 3.

NOVÁK, Jiří: Těžké opevnění Odra - Krkonoše, 1. díl - projekce a výstavba, Jablonné n.Orl. 1999, 109 s.

NOVÁK, Jiří: Těžké opevnění Odra - Krkonoše, 2. díl - tvrzové objekty, Jablonné n.Orl. 1999, 108 s.

NOVÁK, Jiří: Opevnění na Králicku, 1. díl - Dělostřelecká tvrz Hůrka, Jablonné n.Orl. 1999, 80 s.

NOVOTNÝ, Josef: Japonsko a jeho opevnění, In: Fortsborník č. 6, Brno 1999, s.43-52.

NOVOTNÝ, Tomáš: Brněnské stavební firmy, podílející se na výstavbě čs. opevnění z let 1935-38, In: Fortsborník č. 6, Brno 1999, s.23-28.

PALEK, Milan: Obranné valy chrání vojáky, In: Commando plus č. 2,1999, s.18-19.

Parní vlak zastaví nedaleko místa s ukázkou bojů, In: Orlické noviny 22.10.1999

PAVEL, Jan: Příspěvek k problematice dělostřeleckého pozorování v úseku hraničářskéhé pluku 19, In: Novodobé fortifikace č. 1, Rychnov nad Kněžnou 1999, s.28-35.

PAVEL, Jan: Podzemní systém „Gerstfeldhöhe“ - muzeum, In: Novodobé fortifikace č. 1, Rychnov nad Kněžnou 1999, s.50-51.

PAVEL, Jan, FILIP, Ondřej: Německé opevnění proti Československu v Bavorsku, In: Novodobé fortifikace č. 2, Rychnov nad Kněžnou 1999, s.30-41.

PRÁŠIL, Michal: Úpravy střeliva pro 4cm kanon vz.36, In: Fortsborník č. 6, Brno 1999, s.29-33.

PŘÍLESKÝ, Lubomír: Dobývání pevnosti Antverpy v roce 1914, In: Fortsborník č. 6, Brno 1999, s.34-42.

RÁBOŇ, Martin: V roce 1938 byla téměř celá země staveništěm, In: Commando plus č. 1, 1999, s.26-28.

RÁBOŇ, Martin: Československá zeď, In: Commando plus č. 2, 1999, s.30-31.

RÁBOŇ, Martin: Lehké opevnění z roku 1936, In: Commando plus č. 3, 1999, s.30-31.

RÁBOŇ, Martin: Čs. lehký objekt vz. 37, 1. část, In: Commando plus č. 4, 1999, s.30-31.

RÁBOŇ, Martin: Čs. lehký objekt vz. 37, 2. část, In: Commando plus č. 5, 1999, s.30-31.

RÁBOŇ, Martin: Československé těžké opevnění, 1. část, In: Commando plus č. 6, 1999, s.30-31.

RÁBOŇ, Martin: Československé těžké opevnění, 2. část, In: Commando plus č. 7, 1999, s.30-31.

RÁBOŇ, Martin: Vývoj projektů dělostřeleckých tvrzí na Králicku, se zřetelem na tvrz BOUDA (Baudenkoppe), In: Fortsborník č. 6, Brno 1999, s.15-18.

RAZÍM, Vladislav: Opevnění města Českého Krumlova ve středověku I. - Latrán a Nové Město, In: Průzkumy památek II, 1999, s.35-68.

ROEDL, Bohumír: Opevnění Loun do roku 1620 ve světle archivních pramenů, In: Sborník okresního archivu v Lounech, roč. IX., 1999, s.21-73.

SMÉKALOVÁ, Zuzana: Kam na výlet: Pevnosti připomínají smutnější část historie, In: Mladá fronta Dnes 6.8.1999

SRB, Miroslav: Pravděpodobný stav výroby objektu OR v září 1938, In: Fortsborník č. 6, Brno 1999, s.19-22.

STRAKA, Karel: Realizace odstoupení pohraničních oblastí v důsledku Mnichovské dohody v úseku velitelství 1. skupiny československé branné moci, In: Historie okupovaného pohraničí 1938-1945, sv. 3, Ústí nad Labem 1999, s.145-170.

ŠETINA, Tomáš: Finské opevnění - Salpa linie, In: Novodobé fortifikace č. 1, Rychnov nad Kněžnou 1999, s.36-45.

ŠETINA, Tomáš: K problematice německé špionáže proti československému opevnění v letech 1935-1938, In: Novodobé fortifikace č. 2, Rychnov nad Kněžnou 1999, s.18-28..

ŠULEKOVÁ, Jana: Muži si mohli zahrát na vojáky, In: Kladenský deník 24.5.1999

Tank na velkém náměstí ještě letos neuvidíte, In: Orlické noviny 22.10.1999

TLUSTÝ, Jaromír: Betonová hranice - lehké opevnění z roku 1937 na Lounsku, 2. část, In: Svobodný hlas, Louny, 7.1.1999

Tvrze a pevnosti přístupné ve východních Čechách a přilehlých oblastechv Polsku, Dvůr Králové n.L. 1999, skládačka 2. s.

U Bratronic obnovili válečný bunkr, In: Kladenský expres 8.6.1999

VAŇOUREK, Martin: Hraničáři na Dunaji, Mohelnice 1999, 29 s.

VONDROVSKÝ, Ivo: Projekt 37mm pevnostního kanónu, In: Historie a vojenství č. 2, 1999, s.420-424.

Vyberou si i ti, kteří se o vojenství nezajímají, In: Orlické noviny 22.10.1999

ZAHRADNÍK, Jiří: Svědkové nedávné minulosti - pevnůstky na trase Pražské čáry, 1. část, In: Berounský deník 13.3.1999, s.10.

ZAHRADNÍK, Jiří: Svědkové nedávné minulosti - pevnůstky na trase Pražské čáry, 2. část, In: Berounský deník 15.3.1999, s.10.

 

2000

BEDNÁR, Vladimír: Koncepce strategické obrany byla dělána podle francouzského vzoru, In: Tachovský deník 21°.2.2000, s.23.

BEDNÁR, Vladimír: Rozsáhlé linie lehkého opevnění měly sloužit kobraně Plzně, In: Tachovský deník 22.2.2000, s.17.

BEDNÁR, Vladimír: Pro lepší obranu měly sloužit také protitankové překážky, In: Tachovský deník č. 67 z 20.3.2000, s.25.

BEDNÁR, Vladimír: Pohraničí se připravovalo pečlivě, In: Tachovský deník č. 68 z 21.3.2000, s.15.

BENEŠ, Jaroslav: Bunkry - novodobé opevnění v našem kraji, In: Regionek - listy sdružení obcí Kokořínska č. 2, 1999/2000

BENEŠ, Jaroslav: Liběchovská příčka, Mladá Boleslav 2000, 80 s.

BLAHUŠ, Petr: Bunkry plné unikátních nálezů, In: Penthouse č. 9, 2000, s.50-60.

BLAHUŠ, Petr: Tajemné objekty v podzemí, In: Koktejl č. 9, 2000

BOŘT, Jaroslav, BOŘTOVÁ, Hana: Dolomitský Verdun - němý svědek tragických událostí. Moždíře Škoda v císařských službách, In: Hospodářské noviny 14.-16.4.2000

Bouda. nejzachovalejší objekt svého druhu, In: Noviny Jičínska 10.7.2000, s.14.

BOUR, Bernard: Fest Kaiser Wilhelm II., In: Novodobé fortifikace č. 5, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.20-30.

BREUER, Jaromír: První průvodce kolem severní hranice Česka, In: Hláska č. 12, 2000

BROŽ, Jaroslav: Karikatury příslušníků ŘOP, In: Fortsborník č. 7, Brno 2000, s.50-53.

BROŽ, Jaroslav, GREGAR, Oldřich: Budování československého pohraničního systému z let 1935 až 1938, In: Stavební listy č. 11, 2000, s.8-9.

ČERNÝ, Martin, LAKOSIL, Jan: Československé lehké opevnění z let 1935-1938 v oblasti Vranovska, In: Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě, sv. 15, 2002, s.115-118.

Československé opevnění z let 1935-38 na Náchodsku, Náchod 2000

ČÍŽEK, Jan: Předpisy pro stavbu civilních domů v pevnostech Josefov a Terezín z roku 1783 a jejich uplatnění v Josefově, In: Průzkumy památek II, 2000, s.131-136.

Dokumentuje historii válečných konfliktů, In: Noviny Jičínska 10.7.2000, s.14.

DUBÁNEK, Martin: Muzeum československého opevnění srub K-S 5 „U potoka“, In: ATM č. 5, 2000, s.32-33.

DUŠÁNEK, Vladimír: Dignóza: bunkráctví, In: Magazín Práva 5.8.200, s.26-28.

EGGER, Martin: Fort Drum - betonová bitevní loď v Manilském zálivu, In: Novodobé fortifikace č. 4, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.18-28.

EHL, Martin: Jak se oživují betonová monstra, In: Mladá fronta Dnes 27.5.2000

FILIP, Ondřej: Fort Wagner muzeum, In: Novodobé fortifikace č. 3, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.45-47.

FUCHS, Jiří: Pozorovatelna v Holýšově, In: Novodobé fortifikace č. 4, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.29-32.

GONA, Milo, CIBULKA, Dušan: Bratislavské stěny se střílnami, In: Novodobé fortifikace č. 5, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.51-54.

GRÁFEL, Ludovít: Komárenský pevnostní systém, In: Novodobé fortifikace č. 4, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.3-17.

GREGAR, Oldřich: Zelené střechy, 2. část. Československé opevnění 1935-1938. Lehké objekty vzor 36 a 37 - izolace proti vodě a zemní vlhkosti, In: Střechy, fasády, izolace č. 10, 2000, s.66-69.

GREGAR, Oldřich: Zelené střechy, 3. část. Československé opevnění 1935-1938. Lehké objekty vzor 36 a 37 - izolace proti vodě a zemní vlhkosti, In: Střechy, fasády, izolace č. 11, 2000, s.62-64.

Hanička. V expozici nechybí ani tank, In: Noviny Jičínska 10,7,2000, s.14.

HOLZKNECHT, Pavel: Pokusné střelby na polní opevnění ve VVP Milovice, In: Novodobé fortifikace č. 3, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.24-27.

HORÁK, Aleš: Čs. dělostřelecké tvrze aneb Oživené pevnosti II., In: Novodobé fortifikace č. 4, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.46-47.

CHORZEPA, Jaroslaw: Opevněná pozice Mlawa, In: Novodobé fortifikace č. 3, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.11-23.

CHUPÍK, František: K přesnějšímu datování uničovského městského opevnění, In: Památkový ústav v Olomouci 1999, Olomouc 2000, s.82-86.

JEŽEK, Martin: K vývoji východní části opevnění Chrudimi, In: Archeologické rozhledy č. 2, 2000, s.532-533.

JIRKŮ, Irena: Lidižasnou a taky jim bývázima, In: Mladá fronta Dnes 12.8.2000, s.VI.

KEJZLAR, Miroslav: Co se skrývá pod pojmem Stachelberg?, In: Elefant č. 10, 30.5.2000, s.2.

KHOL, Radek: Gibraltar severu, In: Mladá fronta Dnes 27.10.2000

KLIMEŠ, Lumír: Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1934-1938 na Slovensku, In: Onomastické práce č. 4, 2000, s.205-208.

KLUČINA, Petr: Třicetiletá válka (Obraz doby 1618-1648), Praha-Litomyšl 2000, 409 s.

KONÍČEK, Jiří: Projekt králické pevnostní oblasti má pomoci regionu k rozkvětu, In: Orlické noviny 23.8.2000

KONÍČEK, Jiří: Sešli jsme po čase dolů do Králík, abychom nebyli daleko od lidí, In: Orlické noviny 23.8.2000

KONÍČEK, Jiří: Každý pořadatel musí znát místo, na kterém bude po dobu trvání akce plnit určené úkoly, In: Orlické noviny 23.8.2000

KONÍČEK, Jiří: Z města bude na Boudu jezdit přímá autobusová linka, In: Orlické noviny 23.8.2000

KREJČÍ, Radko: Torzo opevnění na Jadranu, In: Střelecká revue č. 11, 2000, s.62.

KRUPKA, Josef: Zelené střechy, 1. část. Československé opevnění z let 1935-1938, In: Střechy, fasády, izolace č. 9, 2000, s.104-106.

KUČERA, Leoš: Na Dobrošově se setkají provozovatelé a příznivci historických pevností z celé Evropy, In: Mladá fronta Dnes 26.10.2000

KUPKA, Vladimír: Citadela Špandava, In: ATM č. 4, 2000, s. 32-34.

KUPKA, Vladimír: Další vojenské zajímavosti v Portsmouthu, 1. část, In: ATM č. 7, 2000, s.34-36.

KUPKA, Vladimír: Další vojenské zajímavosti v Portsmouthu, 2. část, In: ATM č. 8, 2000, s.34-36.

KUPKA, Vladimír: „Pevná zařízení“ v Rakousku, In: ATM č. 10, 2000, s.29-31.

KUPKA, Vladimír: Modelový fort v parku Sanssouci, In: ATM č. 11, 2000, s.30-32.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Cheb, In: Historie a vojenství č. 1, 2000, s.114-134.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Hochseefestung Helgoland, Teil II., In: Historie a vojenství č. 1, 2000, s.222-223.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize L´artiglieria Italiana nella Grande guerra, In: Historie a vojenství č. 2, 2000, s.506.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize 1870-1918 De la ceinture fortifiée de Strasbourg á la Position de la Bruche, In: Historie a vojenství č. 2, 2000, s.508-509.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Neue Forschungen zur Festung Koblenz, In: Historie a vojenství č. 2, 2000, s.509-510.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Hochwald - une forteresse en Alsace, In: Historie a vojenství č. 2, 2000, s.510-511.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Die Weserforts, Beiträge zur Geschichte, In: Historie a vojenství č. 2, 2000, s.511-512.

KUPKA, Vladimír: Recenze knihy Nec arte nec Marte, In: Historie a vojenství č. 4, 2000, s.934-937.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Die Reichsfestung Philippsburg am Rhein im Jahre 1736, In: Historie a vojenství č. 4, 2000, s.952-953.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knihách Luchtdoelbatterij op fort Dirksz Admiral - Onderdeel van de Atlantikwall in Den Helder, Een vestingsbouwkundige wandeling langs bunkers van de Atlantikwall in het zuidwestelijke deel van de Festung Ijmuiden, Bunkers op Voorne - Onderdel van de Atlantikwall, In: Historie a vojenství č. 4, 2000, s.953-954.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Von der ländlichen Festungsstadt zur bürgerlichen Kleinstadt, In: Historie a vojenství č. 4, 2000, s.954-955.

KUPKA, Vladimír: Dvojí obléhání Rhodu, 1. část In: Historický obzor č. 3-4, 2000, s.50-56.

KUPKA, Vladimír: Dvojí obléhání Rhodu, 2. část In: Historický obzor č. 5-6, 2000, s.108-118.

KUPKA, Vladimír: Normanské ostrovy, 1. část, In: Střelecký magazín č. 1, 2000, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Normanské ostrovy, 2. část, In: Střelecký magazín č. 2, 2000, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Normanské ostrovy, 3. část, In: Střelecký magazín č. 3, 2000, s.52.

KUPKA, Vladimír: Normanské ostrovy, 4. část, In: Střelecký magazín č. 4, 2000, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Švýcarský pevnostní minomet, In: Střelecký magazín č. 6, 2000, s.40-41.

KUPKA, Vladimír: Pojízdné pancíře, 1. část, In: Střelecký magazín č. 7, 2000, s.40-41.

KUPKA, Vladimír: Pojízdné pancíře, 2. část, In: Střelecký magazín č. 8, 2000, s.38-39.

KUPKA, Vladimír: Ještě jednou k opevnění Gibraltaru, 1. část, In: Střelecký magazín č. 11, 2000, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Ještě jednou k opevnění Gibraltaru, 2. část, In: Střelecký magazín č. 12, 2000, s.50-51.

MAMULA, Martin: Adolfkanonen, In: Historie a plastikové modelářství č. 10, 2000, s.26-27.

Marcinkiewicz, Rafal: Oderstellung, In: Novodobé fortifikace č. 4, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.33-44.

MAREK, Vladimír: Betonová válka, In: Armádní zápisník č. 6, 2000, s.18-19.

MASSING, Marcus: Verdunský pevnostní prstenec, 1. část, In: Novodobé fortifikace č. 5, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.31-39.

MINAŘÍK, Pavel: Finanční náklady na výstavbu opevnění po roce 1945, In: Fortsborník č. 7, Brno 2000, s.61-63.

MOCEK, Michal: Moře stromů nad mořem kostí, In: Mladá fronta Dnes 14.10.2000, s.X.

MOCEK, Michal: Do nitra pevností. Betonová monstra zůstávají i dnes pozoruhodnými technickými památkami, In: Mladá fronta Dnes 25.11.2000

Němci zbavují V-1 a V-2 mýtů. Nový pohled na rakety nabízí dnes otevřená expozice v bývalé továrně v Peenemünde, In: Lidové noviny 16.12.2000

NITRA, Josef: Boj o Darkovičky, In: Armádní zápisník č. 7-8/2000, s.32.

NOVÁK, Jiří: Opevnění na Králicku, 2. díl - Maliník - Výšina, Jablonné n.Orl. 2000, 109 s.

NOVÁK, Jiří: Opevnění na Králicku, 3. díl - Výšina - Bouda, Jablonné n.Orl. 2000, 109 s.

NOVÁK, Jiří: Těžké opevnění Odra - Krkonoše, 3. díl - tvrzové objekty minometné věže a kopule, Jablonné n.Orl. 2000, 76 s.

ONDERA, Jiří: Památník Armády ČR a čs. opevnění Opava - Milostovice, In: Novodobé fortifikace č. 3, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.52-55.

ONDERKA, Vladimír: Architekt chtěl původně ve Vodních kasárnách vybudovat jedenáct barů, In: Hanácký středomoravský den č. 147, 2000, s.5.

PALEK, Milan: Podzemní město Osówka, In: Commando plus č. 2, 2000, s.28-29.

Pamětní spis o česko-slovenském opevnění, Dvůr Králové n. L. 2000, 219 s.

PAVEL, Jan: Německá pevnostní výstavba v horním Slezsku, In: Novodobé fortifikace č. 3, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.28-44.

PAVEL, Jan: Muzeum Západního valu Katzenkopf, In: Novodobé fortifikace č. 4, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.51-53.

PAVEL, Jan: Pevnostní most v Josefově, In: Novodobé fortifikace č. 4, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.48-50.

PAVEL, Jan: Vzduchotechnika v samostatných pěchotních srubech, 1. část, In: Novodobé fortifikace č. 5, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.40-50.

PETRASOVÁ. Taťána: Josefinské pevnosti a počátky klasicismu v Čechách, In: Mezi časy ... Kultura a umění v českých zemích kolem r.1800, Praha 2000, s.44-53.

Pevnost Praha. Vliv opevnění na rozvoj města (katalog výstavy), Praha červen 2000, 68 s.

PIVCOVÁ, Zuzana: Likvidace československého oepvnění po vzniku Protektorátu, In: Fortsborník č. 7, Brno 2000, s.57-60.

PLAČEK, Miroslav: Urbanismus moravských měst pozdního středověku a jejich fortifikace, In: Archaeologica historica sv. 25, Brno 2000, s.61-76.

POKORNÝ, Karel: Cihelna 2000 bude mít hned několik významných „nej“, In: Noviny Jičínska 10.7.2000, s.14.

PŘIBÁŇ, Dan: Betonová hranice, In: ABC č. 8, 2000, s.4-5.

PŘIBÁŇ, Dan: Znovuzrozené pevnosti, In: ABC č. 8, 2000, s.6-7.

RÁBOŇ, Martin: Československé těžké opevnění, 3. část, In: Commando plus č. 1, 2000, s.30-31.

RÁBOŇ, Martin: Areál čs. opevnění Darkovičky, In: Commando plus č. 3, 2000, s.30-31.

RÁBOŇ, Martin: Opavsko - krajina pěchotních srubů, In: Commando plus č. 4, 2000, s.30-31.

RÁBOŇ, Martin: Památník Armády ČR a čs. opevnění Opava-Milostovice, In: Commando plus č. 5, 2000, s.30-31.

RAZÍM, Vladislav: Znovu k otázce tzv. Havelské brány na Starém městě Pražském, In: Památky středních Čech č. 14/1, 2000, s.1-13.

REIL, Roman: Dny odhodlání a zrady, In: Krkonoše č. 10, 2000, s.26.

SKOKANOVÁ, Eliška: Pevnost v Josefově skrývá jedinečná tajemství, In: Hradecké noviny č. 155, 4.7.2000, s.10.

SLAVÍK, Jiří: Pruská pevnost Silberberg, In: Novodobé fortifikace č. 5, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.3-19.

SLAVÍK, Jiří: Bašta Špýchar a opevnění šíje ostrožny Nového Města nad Metují, In: Průzkumy památek II, 2000, s.117-130.

STAŇKOVÁ, Ilona: Terezín - krajina a město, město a lidé, In: Fórum architektury a stavitelství č. 9-10, 2000, s.61-63.

STRAKA, Karel: Nerealizovaný záměr výstavby těžkého opevnění v oblasti Krušných hor, In: Fortsborník č. 7, Brno 2000, s.6-20.

ŠETINA, Tomáš: Prezentace čs. opevnění na výstavě v Lutychu, In: Novodobé fortifikace č. 3, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.48-49.

ŠPAČEK, Jaroslav: Tajný protiatomový bunkr, In: ATM č. 4, 2000, s.23-24.

ŠPAČKOVÁ, Renata: Opevnění město opravdu chránilo, In: Mladá fronta Dnes č. 219, 2002, s.5.

ŠRÁMEK, Pavel: Výstavba opevnění ve vzpomínkách generála Ludvíka Krejčího a plukovníka Josefa Fetky, In: Fortsborník č. 7, Brno 2000, s.21-24.

ŠRÁMEK, Pavel: Generál Karel Husárek, In: Fortsborník č. 7, Brno 2000, s.25-33.

ŠRÁMEK, Pavel: Záznam z jednání Nejvyšší rady obrany státu o opevnění 28.dubna 1936, In: Fortsborník č. 7, Brno 2000, s.54-56.

ŠULC, Jan: Skála jako ementál, In: Střelecká revue č. 5, 2000, s.64.

TÁSLER, Radko: Josefovské podzemí, In: Lidé a země č. 4, 2000, s.242-245.

TOMAŠOVSKÝ, Petr: Atlas objektů těžkého opevnění úseku Moravská Ostrava, Ostrava 2000, 50 s.

VANĚČEK, Jiří: Opevnění Olomouce od středověku po současnost, In: Novodobé fortifikace č. 3, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.3-10.

VAŇOUREK, Martin: Hraničáři od Hlučína, Mohelnice 2000, 85 s.

VÍTEK, Jan: Bouda na českomoravském pomezí skrývá dělostřeleckou tvrz, In: Hradecké noviny č. 117 z 20.5.2000, příloha Víkendové čtení č. 20, s.6.

V Králíkách se brzy představí vojenská technika z roku 1938, In: Mladá fronta Dnes (východočeské vydání) 2.8.2000

VOSTATEK, M.: Naše pevnostia filatelie, In: Merkur revue (Brno) č. 6, 2000, s.24-25.

WEINER, Milan: Pěchotní srub R-74 Na holém v Orlických horách, In: ABC č. 8, 2000, s.19, 22-23 a 26.

Zničený řopík, In: Krkonoše č. 6, 2000, s.28.

ŽENÍŠKOVÁ, Eva: Náš rozhovor, In: Elefant č. 8, Rychnov nad Kněžnou 2000, s.2.

 

2001

BEDNÁR, Vladimír: Opevnění na Stříbrsku vybudované v letech 1936-1938, Stříbro 2001

BOHÁČOVÁ, Ivana: Pražský hrad a jeho nejstarší opevňovací systémy, In: Mediaevalia archaeologica 3 - Pražský hrad a Malá Strana, Praha 2001, s.179-301.

Boj o bunkry, In: Armádní zápisník č.7-8, 2001, s.26-27.

Brána rozkvetla do krásy, In: Metro 19.7.2001

BREUER, Jaromír: Celostátní setkání příznivců čs. opevnění, In: Hláska č. 4, 2001

BREUER, Jaromír: Československé opevnění ve Slezsku, In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy č. 1, 2001, s.21-23.

BYSTRÝ, Milan: Měli jsme se bránit?, In: ATM č. 9, 2001, s.34-36.

ČASAR, Pavel: Slavnostním otevřením …, In: Děčínský deník 3.7.2001, s.6.

ČERMÁK, Ladislav, GREGAR, Oldřich: Samostatný pěchotní srub T-S 63, In: Novodobé fortifikace č. 7, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.33-45.

ČERNÝ, Martin, LAKOSIL, Jan: Československé lehké opevnění z let 1935-1938 v oblasti Vranovska, In: Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě, sv. 15, 200-2001, s.115-118.

DOLANSKÁ, Jitka: Staré pevnosti budou možná ještě sloužit, Karlovarské noviny 24.10.2001

DUBÁNEK, Martin: Ruská pevnost Port Arthur v rusko-japonské válce, 1. část, In: Novodobé fortifikace č. 6, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.17-32.

DUBÁNEK, Martin: Nerealizované stavební úpravy dělostřelecké tvrze Hanička, In: Novodobé fortifikace č. 6, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.56.

DUBÁNEK, Martin: Ruská pevnost Port Arthur v rusko-japonské válce, 2. část, In: Novodobé fortifikace č. 7, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.15-32.

DUBÁNEK, Martin: Poválečné zkoušky odolnosti na pěchotním srubu K-S 9, In: Novodobé fortifikace č. 7, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.46-47.

DUBÁNEK, Martin: Projekty československého stálého opevnění z let 1948-1950, In: Novodobé fortifikace č. 7, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.52-58.

DUBÁNEK, Martin: Převozné pancéřové kopule K2 a K3, In: Novodobé fortifikace č. 8, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.44-51.

DUBÁNEK, Martin: Pevnostní objekt KŽ-3 prověž tanku T-34, In: Novodobé fortifikace č. 8, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.55-60.

DUBÁNEK, Martin, KRYŠTŮFEK, Jiří: Německý těžký objekt v Hradišťku, In: Novodobé fortifikace č. 8, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.61-63.

EGGER, Martin: Výstavba podzemních chodeb ve verdunských fortech během bitvy, In: Novodobé fortifikace č. 8, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.17-28.

FILIP, Ondřej: Verdunská pevnostní muzea, In: Novodobé fortifikace č. 8, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.29-31.

FROLÍK, Jan, TOMÁŠEK, Martin: Archeologický výzkum části fortifikace Kutné Hory v roce 1997, In: Archeologie ve středních Čechách č. 2, roč. 5, 2001, s.623-629.

GREGAR, Oldřich: Zelené střechy II., 1. část. Československé opevnění 1935-1938. Ochrana LO vz. 37 proti záplavové vodě, In: Střechy, fasády, izolace č. 10, 2001, s.48-51.

GREGAR, Oldřich: Zelené střechy II., 2. část. Československé opevnění 1935-1938. Speciální objekty - kabelové komory a kabelové studny, In: Střechy, fasády, izolace č. 11, 2001, s.82-83.

HAMÁK, Bedřich, BERAN, František: Šluknovský výběžek, Dvůr Králové nad Labem 2001, 71 s.

FAKTOR, Zdeněk: Recenze knihy Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, In: Střelecký magazín č. 11, 2001, s.42.

Hitlerovy bunkry na prodej, In: Reflex č. 27, 2001, s.37.

HORÁČEK, Bohumil: Vstupní brány byly původně čtyři, In: Boleslavský deník č. 77, 2001,s.2.

HORÁK, Aleš: Tvrz Stachelberg, Náchod 2001, 16 s.

HORÁK, Aleš: Tvrz Skutina, Náchod 2001, 16 s.

HOŘÁK, Jiří: Areál československého opevnění Hlučín - Darkovičky, Brno 2001, 32 s.

CHORZEPA, Jaroslaw: Baterie pobřežní obrany na Kuivasaari, In: Novodobé fortifikace č. 8, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.35-43.

Jetelová maluje laserem na ruiny Atlantického valu, In: Mladá fronta Dnes 2.5.2001

KARLICKÝ, Vladimír: Mobilizace 1938 aneb osobní výzbroj našich vojáků, 1. část, In: Střelecký magazín č. 10, 2001, s.26-27.

KARLICKÝ, Vladimír: Mobilizace 1938 aneb osobní výzbroj našich vojáků, 2. část, In: Střelecký magazín č. 11, 2001, s.

KHEL, Richard: Papír a pevnosti, In: Papír a celulóza č. 9, 2001, s.276-277.

KOMANEC, Zdeněk, PRÁŠIL, Michal: Tvrze československého opevnění 1935-1938, 3. díl, Praha 2001, 126 s.

KOVÁČ, Peter: Atlantický val Magdaleny Jetelové zavítal do Brna, In: Právo 8.3.2001

KRATOCHVÍL, Milan: Bitva u Králík prý umožňuje propagaci fašismu, In: Moravský Sever č. 33, 13.8.2001, s.1 a 3.

KRATOCHVÍL, Milan: Organizátoři Cihelny letos přitvrdili, In: Moravský Sever č. 36, 3.9.2001, s.1 a 4.

KRUPKA, Josef: Zelené střechy II., Československé opevnění z let 1935-1938 - úvod k dalšímu pokračování, In: Střechy, fasády, izolace č. 9, 2001, s.98-100.

KUPKA, Vladimír: Maxmiliánská pevnost v Linci, In: ATM č. 1, 2001, s.30-32.

KUPKA, Vladimír: Metaxasova linie v Řecku, 1. část , In: ATM č. 3, 2001, s.34-36.

KUPKA, Vladimír: Metaxasova linie v Řecku, 2. část , In: ATM č. 4, 2001, s.30-32.

KUPKA, Vladimír, JEŠKE, Vladimír: 5,7cm kanóny v belgickém opevnění, In: ATM č. 6, 2001, s.31-33.

KUPKA, Vladimír: Stelling van Amsterdam, 1. část, In: ATM č. 7, 2001, s.32-33.

KUPKA, Vladimír: Stelling van Amsterdam, 2. část, In: ATM č. 8, 2001, s.34-36.

KUPKA, Vladimír: Alpský val, 1. část, In: ATM č. 10, 2001, s.34-36.

KUPKA, Vladimír: Alpský val, 2. část, In: ATM č. 11, 2001, s.30-33.

KUPKA, Vladimír: Fort de Maulde, In: ATM č. 12, 2001, s.30-33.

KUPKA, Vladimír: Recenze Vlčí doupě, jeho okolí a další nacistická velitelská stanoviště v Evropě, In: Historie a vojenství č. 1, 2001, s.208-210.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Gli artigli del Leon, In: Historie a vojenství č. 1, 2001, s.241-242.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize K. u. K. Befestigungsanlagen in Tirol und Kärnten 1860-1918, In: Historie a vojenství č. 1, 2001, s.243.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Militärische Bedrohung und bauliche Reaktion, In: Historie a vojenství č. 2, 2001, s.492-493.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Die Festung Oder-Warthe-Bogen, In: Historie a vojenství č. 2, 2001, s.493.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Twierdze i dzialania wojenne na zemiach polskich w czasie I wojny swiatowej, In: Historie a vojenství č. 2, 2001, s.494.

KUPKA, Vladimír: Recenze knihy Olomouc a Prusové, In: Historie a vojenství č. 4, 2001, s.925-926.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize Die Entwicklung des deutschen Festungssystems seit 1871, In: Historie a vojenství č. 4, 2001, s.953-954.

KUPKA, Vladimír: Zpráva o knize La barrière de Fer, In: Historie a vojenství č. 4, 2001, s.954-955.

KUPKA, Vladimír: Přehled gibraltarských pevnostních objektů, In: Střelecký magazín č. 1, 2001, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Krym, 1. část, In: Střelecký magazín č. 4, 2001, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Krym, 2. část, In: Střelecký magazín č. 5, 2001, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Krym, 3. část, In: Střelecký magazín č. 6, 2001, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Krym, 4. část, In: Střelecký magazín č. 7, 2001, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Metaxasova linie, Praha 2001, 167 s.

KUPKA, Vladimír a kol.: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001, 528 s.

LÁŠEK, Radan: Opevnění z let 1936-1938 v Krkonoších, Praha 2001, 167 s.

MARŠÁLEK, Zdenko: Recenze knihy Metaxasova linie, In: Historie a vojenství č. 3, 2001, s.746-749.

MASSING, Marcus: Verdunský pevnostní prstenec, 2. část, In: Novodobé fortifikace č. 6, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.33-41.

MASSING, Marcus: Tvrz Froideterre, In: Novodobé fortifikace č. 8, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.32-34.

MINAŘÍK, Pavel: Osudy československého stálého opevnění v letech 1945-1950, In: Historie a vojenství č. 4, 2001, s.832-860.

MOTEJLEK, Luděk: Ty naše pevnosti české, In: Hobby Magazín č. 34, 2001, s.12-13.

MUDROVÁ, Jana: Do podzemních chodeb vede tolik schodů jako z 12. patra v paneláku, In: Noviny Jičínska 2.6.2001 (sobotní příloha)

NISLER, Petr: Drobná středověká opevnění u Štítů, In: Severní Morava, Šumperk sv. 81, 2001, s.15-26.

NITRA, Josef: Víkend v Betonu, In: Armádní zápisník č. 4, 2001, s.26.

NOVÁK, Jiří: Těžké opevnění Odra-Krkonoše, 4. díl - tvrzové objekty, otočná kulometná věž „OR“, Jablonné n Orlicí 2001, 92 s.

NOVÁK, Jiří: Těžké opevnění na Rokytnicku, Jablonné n Orlicí 2001, 95 s.

Odlehlé kouty kraje mají podporu, In: Hospodářské noviny 3.9.2001

Opevnění a turistické zajímavosti podél česko-polské hranice, In: Krkonoše č. 6, 2001, s.32.

Opevnění z let 1936-1938 v Krkonoších, In: Krkonoše č. 8, 2001, s.32.

PAVEL, Jan: Vzduchotechnika v samostatných pěchotních srubech, 2. část, In: Novodobé fortifikace č. 6, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.42-54.

PAVEL, Jan: Vídeňské protiletadlové věže, In: Novodobé fortifikace č. 7, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.48-51.

PEŇÁS, Pavel: Tři Sekery chtějí předválečné bunkry, In: Právo 24.10.2001

Písecká brána je zachráněna, In: Mladá fronta Dnes 19.7.2001

POKORNÝ, Karel: Katarské pevnosti a jejich pád, In: Střelecký magazín č. 2, 2001, s.52.

POKORNÝ, Karel: Vojenské památky na Zlatém rohu, In: Střelecký magazín č. 2, 2001, s.53.

POKORNÝ, Karel: Podkarpatská Rus jak ji neznáme, In: Střelecký magazín č. 11, 2001, s.52-53.

RAZÍM, Vladislav: Městské opevnění na Petříně, In: Jan Zavřel a kol.: Pražský vrch Petřín, Praha-Litomyšl 2001, s.133-143.

ROMAŇÁK, Andrej: Příspěvek ke genezi pojmu inženýr a k dějinám vojenského inženýrství, In: Historie a vojenství č. 4, 2001, s.757-772.

SALÁK, Pavel: Chomutovský řopík, In: Historie a plastikové modelářství č. 3, 2001, s.25.

SLAVÍK, Jiří: Dvojité kasárny josefovské pevnosti, In: Zprávy památkové péče č. 3, 2001, s.57-64.

SRB, Miroslav: Příspěvek k organizaci výstavby stálého opevnění na přelomu let 1934 a 1935, In. Historie a vojenství č. 1, 2001, s.109-127.

Starosta převzal klíč od Písecké brány, In: Blesk 19.7.2001

STEHLÍK, Eduard, VAŇOUREK, Martin: Osmnáctí hraničáři, Mohelnice 2001, 86 s.

STEHLÍK, Eduard a kol.: Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935-1938, Praha 2001, 304 s.

STEPIEŇ, Grzegorz: Opevnění vrchu Grodzisko, In: Novodobé fortifikace č. 8, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.3-16.

SZYMAŃSKI, Wojciech, WOJCIECHOWSKI, Mariusz: Polygonální pevnost Toruň, In: Novodobé fortifikace č. 6, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.3-16.

ŠPRUNKOVÁ, Jana: Záchrana brány se blíží jen pomalu, In: Mladá fronta Dnes 20.2.2001

ŠRÁMEK, Pavel: Tanky versus opevnění aneb jak to vlastně bylo, In: Novodobé fortifikace č. 8, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.52-54.

ŠULEKOVÁ, Jana: Vojenský skanzen ve Smečně zahajuje letošní sezónu, In: Kladenský deník č. 93, 20.4.2001, s.3.

TITZLOVÁ, Marcela: Historie vojenských opevnění, In: Mladá fronta Dnes 8.9.2001

TRNÉČKA, Karel: Chodí se i v uniformách wehrmachtu, In: Moravské noviny č. 192, 18.8.2001, s.6.

VÁLKA, Zbyněk: Olomouc a Prusové - hrdá pevnost Marie Terezie, Olomouc 2001, 81 s.

VÁVRA, Luděk: Dělostřelecká tvrz Hanička z let 1936-1938, Brno 2001, 35 s.

VONDROVSKÝ, Ivo: Hitlerovy návštěvy nejsevernějších Čech, In: Děčínské vlastivědné zprávy č. 1, 2001

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Pevnosti a opevnění se dočkaly knižní vazby, In: Brněnský a jihomoravský den 3.9.2001

ZBURLATI, Lorenzo: Opevnění průsmyku Montcenisio, In: Novodobé fortifikace č. 7, Rychnov nad Kněžnou 2001, s.3-14.

ZIEGLER, Jan: Nadšenci zachraňují pevnost, In: Mladá fronta Dnes 29.9.2001

 

2002

BALÍK, Michael: Metody odstraňování vlhkosti zdiva II. - Použití jílů k dodatečné sanaci izolačních konstrukcí Malé pevnosti v Terezíně, In: Materiály pro stavbu, č. 4, 2002

BENEŠ, J., STAREC, P.: Archeologický a archeobotanický výzkum opevnění Starého Města pražského, Prachatice-Praha 2002

Bitva Řopík 2002, In: Mladá fronta Dnes 13.9.2002, s.E/6.

BLAHUŠ, Petr: Bunkrologové, In: Reflex č. 39, 2002, s.34-35.

BLUM, Milan, RÁBOŇ, Martin, Přepadení, Brno 2002

CEJPEK, Stanislav: Československá armáda v roce 1938 a obrana jižních Čech, In: Marginalia historica V., Praha 2002, s.243-292.

Cihelna popáté, In: ATM č. 8, 2002 (vložená příloha)

COUFAL, Jiří: Betonové pomníky nedávné historie, aneb Pohraniční opevnění v našem okolí, In: Chrastavské listy č. 5, 2002, s.3-4.

ČERMÁK, Ladislav, HORÁK, Aleš: Tvrz Dobrošov, Náchod 2002,

DUBÁNEK, :Martin: Československá poválečná pancéřová kulometná stanoviště, 1. část, In: Novodobé fortifikace č. 9, 2002, s. 40-48.

DUBÁNEK, :Martin: Československá poválečná pancéřová kulometná stanoviště, 2. část, In: Novodobé fortifikace č. 10, 2002, s. 51-61.

DUBÁNEK, Martin: Československý zkušební objekt s věží z tanku PzKpfw IV, In: Novodobé fortifikace č. 9, 2002, s. 49-54.

GREGAR, Oldřich: Nouzové výlezy belgických opevnění, In: Novodobé fortifikace č. 10, 2002, s.13-25.

GREGAR, Oldřich: Nouzové výlezy švýcarských opevnění, In: Novodobé fortifikace č. 9, 2002, s. 27-39.

GREGAR, Oldřich: Zařízení staveniště na stavbě těžkého objektu, In: Fortsborník č. 7/II, Brno 2002, s.7-31.

HABRNÁL, Miloš: Jugoslávská opevnění, 1. část, In: Novodobé fortifikace č. 10, 2002, s.26-37.

HOVORKA, Václav: Na běžkách po stopách hraničního opevnění II., In: Právo 24.1.2002, příloha s.2.

CHUPÍK, František: Fortifikační stavitelství mezi gotikou a renesancí, In: Pro Arte - sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s.239-245.

JAKL, Tomáš: Úseky těžkého opevnění Moravská Ostrava a Opava v boji, In: Fortsborník č. 7/II, Brno 2002, s.88-108.

KLIMEŠ, Lumír: Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1936-1938 (IV.), In: Acta onomastica, r. XLIII, 2002, s.23-28.

Kralická pevnostní oblast: muzea a památníky, In: ATM č. 8, 2002 (vložená příloha)

KRÁM, Josef: Vandalství nikoho nezajímá, In: Blesk 4.11.2002

KUPKA, Vladimír: Baterie Mirus, In: ATM č. 1, 2002, s.51-55.

KUPKA, Vladimír: Boka Kotorská, 1. část, In: ATM č. 6, 2002, s.42-44.

KUPKA, Vladimír: Boka Kotorská, 2. část, In: ATM č. 7, 2002, s.42-45.

KUPKA, Vladimír: Drážďany jako pevnost v minulosti, 1. část, In: ATM č. 3, 2002, s.43-45.

KUPKA, Vladimír: Drážďany jako pevnost v minulosti, 2. část, In: ATM č. 4, 2002, s.45-48.

KUPKA, Vladimír: Fort Airolo, In: ATM č. 2, 2002, s.43-45.

KUPKA, Vladimír: Germersheim, In: ATM č. 9, 2002, s.44-48.

KUPKA, Vladimír: Ostrovní baterie Kuivasaari, 1. část, In: ATM č. 10, 2002, s.46-48.

KUPKA, Vladimír: Ostrovní baterie Kuivasaari, 2. část, In: ATM č. 11, 2002, s.46-48.

KUPKA, Vladimír: Severovýchodní Itálie, 1. část, In: Střelecký magazín č. 1, 2002, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Severovýchodní Itálie, 2. část, In: Střelecký magazín č. 2, 2002, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Severovýchodní Itálie, 3. část, In: Střelecký magazín č. 3, 2002, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Severovýchodní Itálie, 4. část, In: Střelecký magazín č. 4, 2002, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Severovýchodní Itálie, 5. část, In: Střelecký magazín č. 5, 2002, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Severovýchodní Itálie, 6. část, In: Střelecký magazín č. 6, 2002, s.52-53.

KUPKA, Vladimír: Severovýchodní Itálie, 7. část, In: Střelecký magazín č. 7, 2002, s.52-53.

MAREČEK, Petr: Hraničáři opuštěli bunkry a plakali, In: Mladá fronta Dnes (východočeské vydání), č. 191, 17.8.2002, s.B/3.

MAREK, Martin: Poválečné maskování lehkých objektů vz. 36 v úseku VIIa, In: Novodobé fortifikace č. 9, 2002, s.24-26.

MASSING, Marcis: Tvrz Thiaumont, In: Novodobé fortifikace č. 9, 2002, s.21-23.

MINAŘÍK, Pavel: Osudy československého opevnění po roce 1945, In: Fortsborník č. 7/II, Brno 2002, s.109-135.

MYSLIVEČEK, Zdeněk: Singapur 1942 - pád nedobytné pevnosti, In: Historický obzor č. 3-4, 2002, s.64-76.

Němí svědci doby, In: A-Report č. 5, 2002

NOVÁK, Jiří: Dělostřelecká tvrz „Adam“, Jablonné nad Orlicí 2002, 143 s.

NOVÁK, Jiří: Těžké opevnění v úseku „ŽSV I. - Staré Město pod Sněžníkem“, Jablonné nad Orlicí 2002, 48 s.

NOVOTNÝ, Josef: Belgické pevnosti, In: Střelecká revue č. 1, 2002, s.53.

PAVEL, Jan: Byli jsme připraveni padnout, In: Pražský Kudykam č. 19, 9.5.2002, s.2.

PILÁT, Vladimír: Jak se připravoval útok na Eben-Emael, In: Historie a vojenství č. 4, 2002, s.779-821.

POKORNÝ, Karel: Maršál Vauban stavitel pevností, In: Střelecký magazín č. 11, 2002, s.42-43.

PRÁŠIL, Michal: Podíl pracovníků ŘOPu na výstavbě dálnic, In: Fortsborník č. 7/II, Brno 2002, s.65-76.

PROCHÁZKA, Filip: Představujeme KVH Praha, In: A-Report č. 21, 2002, s.28.

RÁBOŇ, Martin: Kvalita betonu při výstavbě objektů těžkého opevnění v podúseku 5/III., In: Fortsborník č. 7/II, Brno 2002, s.32-44.

RÁBOŇ, Martin: Železobetonové pevnosti znovu ožívají, In: Turista č. 3, 2002, s.12-14.

RAZÍM, Vladislav: Středověké hradby města Nymburka, Nymburk 2002, 24 s.

ROMAŇÁK, Andrej: Recenze publikace Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, In: Historie a vojenství č.3, 2002, s.716-721.

SEINER, Zdeněk: Historie pevností láká turisty - běžkaře, In: Právo 10.1.2002, příloha s.2.

SEINER, Zdeněk: Zbraně uvidí i běžkaři, In: Právo 20.12.2002, s.6.

SPURNÝ, Svatopluk: Československá opevnění u Opavy a Hlučína, In: Historie a plastikové modelářství č. 8, 2002, s.28.

STEHLÍK, Eduard, VAŇOUREK, Martin: Zapomenutí hraničáři, Mohelnice 2002, 254 s.

STEPIEŇ, Grzegorz: Opevněné předmostí Chelmno, In: Novodobé fortifikace č. 10, 2002, s.3-12.

SVOBODA, Tomáš: Dvoupatrové lehké objekty vz. 37, In: Fortsborník č. 7/II, Brno 2002, s.45-64.

SZYMANSKI, Wolciech, WOJCIECHOWSKI, Mariusz: Fortová pevnost Toruň na konci XIX. století, In: Novodobé fortifikace č. 9, 2002, s.3-20.

ŠETINA, Tomáš: Výstavba opevnění na Králickém sněžníku, In: Novodobé fortifikace č. 10, 2002, s.38-50.

ŠMÍD, Jan: Atypický objekt „Pražské čáry“, In: Střelecký magazín č. 8, 2002, s.55.

TANEČEK, David: Ucelený projekt Králicka se stále dotváří, In: Noviny Jičínska 20.4.202

VANČURA, Jiří: Přepadení s otazníky, In: Literární noviny č. 46, 11.11.2002, s.8.

VARHANÍK, Jiří: Památky západní Ukrajiny, In: Zprávy památkové péče č. 2, 2002, s.42-44.

VÍTEK, Jan: Nejmenší a nejnižší je Mladkovská vrchovina, In: Noviny Jičínska, příoha víkendová káva č. 22, 1.6.2002

Vojenská minulost v pohraničí, In: Týden č. 47, 2002, s.95.

VONDROVSKÝ, Ivo: Hitlerovy návštěvy čs. opevnění, In: Fortsborník č. 7/II, Brno 2002, s.77-87.

VRBA, Martin: Mýtus českých pevností a 12. březen, In: Mladá fronta Dnes 9.3.2002

ZEMAN, Jan: Bunkrolog, In: A-Report č. 25, 2002, s.36.

 

2003

BAJGAR, Radek: Vyhlídky ze střílny, In: Reflex č. 49, 2003

BAŠTA, Jiří: Drama ´38 - opevnění, Češi a Němci, mobilizace na Liberecku v roce 1938, In: Krkonoše - Jizerskéhory č. 10, 2003, s.37.

BŘEŇOVÁ, Eva: Terezín se chce stát univerzitním městem, In: Děčínský deník 25.10.2003

Dělo se vrací do srubu, In: Právo 2.5.2003

DUBÁNEK, Martin: Pád tvrze Welschof, In: Armádní technický magazín č. 11, 2003, s.42-45.

DUBÁNEK, Martin: Pevnost Vladivostok, In: Armádní technický magazín č. 10, 2003, s.42-45.

DUBÁNEK, Martin: Port Arthur: ruský Pearl Harbour, In: Armádní technický magazín č. 12, 2003, s.40-43.

DUBÁNEK, Martin: Věže OR a RO v poválečném opevnění, In: Novodobé fortifikace č. 11, Rychnov nad Kněžnou 2003, s.42-54.

DUBÁNEK, Martin: Zkušební objekt pro PvK ráže 85mm, In: Novodobé fortifikace č. 11, Rychnov nad Kněžnou 2003, s.61-62.

HOŘÁK, Jiří: Muzea československého opevnění - Úsek Moravská Ostrava a Opava, Břeclav 2003, 70 s.

Hraničáři pod Luží, Dvůr Králové nad Labem 2003

KLAPALOVÁ, Martina: Brána nespadne. A ostuda?, In: Večerník Praha 21.3.2003

KOUBOVÁ, Kateřina: Opevnění města patří k nejstarším, In: Kutnohorský deník č. 50, 28.2.2003, s.18.

KOUTEK, Tomáš: Městské brány v Čechách, Praha 2003, 158 s.

KUCH-BREBURDA, Miloslav, KUPKA, Vladimír: Pevnost Olomouc, Dvůr Králové n. L. 2003, 312 s.

KUPKA, Vladimír: Benátky, 1. část, In: Armádní technický magazín č. 1, 2002, s.42-45.

KUPKA, Vladimír: Benátky, In: Armády, technika, militaria č. 2, 2002, s.43-45.

KUPKA, Vladimír: 42cm houfnicová baterie v Pule, 1. část, In: Střelecký magazín č. 12, 2003, s.42-43.

KUPKA, Vladimír: Dubrovník, 1. část, In: Střelecký magazín č. 8, 2003, s.50-51.

KUPKA, Vladimír: Dubrovník, 2. část, In: Střelecký magazín č. 9, 2003, s.42-43 a 52.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Komárno - habsburský reduit na Dunaji, 1. část, In: Armády, technika, militaria č. 5, 2003, s.37-39.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Komárno - habsburský reduit na Dunaji, 2. část, In: Armády, technika, militaria č. 6, 2003, s.40-43.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Komárno - habsburský reduit na Dunaji, 3. část, In: Armády, technika, militaria č. 7, 2003, s.40-43.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Pula, 1. část, In: Armády, technika, militaria č. 10, 2003, s.42-45.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Pula, 2. část, In: Armády, technika, militaria č. 11, 2003, s.41-45.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Pula, 3. část, In: Armády, technika, militaria č. 12, 2003, s.41-43.

KUPKA, Vladimír: Pevnost zvaná Benátky, 2. část, In: Armádní technický magazín č. 2, 2002, s.42-47.

KUPKA, Vladimír: Zbraně Maginotovy linie, 1. část, In: Střelecký magazín č. 1, 2003, s.42-43.

KUPKA, Vladimír: Zbraně Maginotovy linie, 2. část, In: Střelecký magazín č. 2, 2003, s.42-43.

KUPKA, Vladimír: Zbraně Maginotovy linie, 3. část, In: Střelecký magazín č. 3, 2003, s.42-43.

KUPKA, Vladimír: Zbraně Maginotovy linie, 4. část, In: Střelecký magazín č. 4, 2003, s.42-43.

KUPKA, Vladimír: Zbraně Maginotovy linie, 5. část, In: Střelecký magazín č. 5, 2003, s.42-43.

KUPKA, Vladimír: Zbraně Maginotovy linie, 6. část, In: Střelecký magazín č. 6, 2003, s.42-43.

KUPKA, Vladimír: Zbraně Maginotovy linie, 7. část, In: Střelecký magazín č. 7, 2003, s.42-43.

KUPKA, Vladimír, FRANCEV, Vladimír, FUCHS, Jiří: Československý 4cm pevnostní kanon vz. 36, Praha 2003, 151 s.

LÁŠEK, Radan: Opevnění z let 1936-1938 v okolí Prahy, Praha 2003, 171 s. + 83 s. samostatná přílohová část

LEŽÁK, Zdeněk: Březinka v plné zbroji, In: ABC č. 13, 2003, s.11.

LIBICH, Milan, VESELÝ, Pavel: Pevnostní muzeum v ravelinu č. XIV pevnosti Josefov, In: Novodobé fortifikace č. 11, Rychnov nad Kněžnou 2003, s.58-60.

Lidé si připomněli mobilizaci v roce 1938, In: Mladá fronta Dnes 22.9.2003

MALÁ, Eva: Králíky odmítly německé uniformy, In: Mladá fronta Dnes, východočeksé vydání, 23.7.2003

NAVRÁTILOVÁ, Magda: Prodej bunkrů: fáma či realita?, In: Hradecké noviny 8.1.2003

NOVÁK, Jiří: Dělostřelecká tvrz „Hanička“, Jablonné nad Orlicí 2003, 175 s.

NOVÁK, Jiří: Těžké opevnění v úseku „ŽSV VI. - Trutnov“, Jablonné nad Orlicí 2003, 31 s.

ONDŘICHOVÁ, Lucie: Beton, který měl zastavit Hitlera, ožívá, In: Lidové noviny 22.8.2003, s.17.

OPLETAL, Ivo: Armáda prodala podnikateli unikátní pevnost u Křelova, In: Olomoucko 1.8.2003, s.9.

Pěchotní srub v Libči, In: Právo 26.9.2003, s.4.

POLÁK, Michael: Těžbě muselo ustoupit i meziválečné opevnění, In: Mladá fronta Dnes 14.5.2003

RÁBOŇ, Martin: Československé opevnění z let 1935-1938 - Muzea a památníky, Brno 2003, 147 s.

RAZÍM, Vladislav: Středověké opevnění města Berouna,Nymburk 2003, 24 s.

SADOWSKI, Jerzy: Molotovova linie na příkladu Raworuského opevněného rajónu, ř In: Novodobé fortifikace č. 11, Rychnov nad Kněžnou 2003, s.21-34.

Stachelberg - dějiny ukryté do betonu, In: Právo 26.9.2003, s.3.

STEHLÍK, Eduard, VAŇOUREK, Martin: Hraničáři z Adamovy hory, Mohelnice 2003

STEJSKAL, Libor, STEJSKAL, Jan: Drama 38, Liberec 2003, 175 s.

STEJSKAL, Libor, STEJSKAL, Jan: Ohlubokých vrypech i blednoucích otiscích, In: Krkonoše Jizerské hory č. 1, 2003, s.30-31.

SZYMANSKI, Wojciech, WOJCIECHOWSKI, Mariusz: Pancéřová pevnost Toruň, In: Novodobé fortifikace č. 11, Rychnov nad Kněžnou 2003, s.3-20.

ŠTÉR, Roman: Pevnosti na Staroměstsku měly chránit zemi před Hitlerem, In: Moravský Sever č. 5, 4.2.2003, s.7.

ŠTÉR, Roman: Když opouštěli rozestavěné bunkry, tekly jim slzy, In: Moravský Sever č. 15, 15.4.2003, s.8.

TÁBORSKÝ, Petr, VANĚČEK, Jiří: Opevňovací práce během SNP, In: Novodobé fortifikace č. 11, Rychnov nad Kněžnou 2003, s.35-41.

TÁBORSKÝ, Petr, VANĚČEK, Jiří, FIC, Tomáš: Německý cvičný objekt s pancéřovými prvky z československého opevnění, In: Novodobé fortifikace č. 11, Rychnov nad Kněžnou 2003, s.55-57.

Terezín je opět bezpečný, firma opravila chodby, In: Mladá fronta Dnes, příloha severní Čechy, 25.10.2003

Turista se zřítil do šachty, In: Mladá fronta Dnes 22.8.2003

Utajené pevnosti - Československé opevnění z let 1936-1938 na jižní Moravě, Brno 2003, 163 s.

VAŇOUREK, Martin: Hraničáři přišli do Frývaldova před 83 lety, In: Moravský Sever 18.2.2003, s.7.

VINKLÁTOVÁ, Květa: Z údolí - Drama ´38, kniha nejen o opevnění, In: Krkonoše - Jizerské hory, č. 5, 2003, s.34.

Vojenské bunkry jsou lákadlem, In: Metro 14.2.2003

VONDROVSKÝ, Ivo: Tanky versus opevnění - trochu jiný pohled, In: Novodobé fortifikace č. 11, Rychnov nad Kněžnou 2003, s.63-64.

ŽIGOVÁ, Jitka, KRÁM, Josef: Turista spadl do podzemí bunkru, In: Blesk 22.8.2003

 

2004

BARTOŠ, Josef: Brána do nitra Moravy u Králík, in: Právo 6.2.2004, s.13.

BOROVIČKA, Miloš: Československé předválečné opevnění, In: Modelář č. 3, 2004, s.158-160.

BURIAN, Tomáš: Československé opevnění, In: Modelář č. 3, 2004, s.162-163.

HABRNÁL, Miloš a kol.: Rupnikova linie a ostatní jugoslávská opevnění z let 1926-1941, Frýdek-Místek 2004, 279 s.

HRUDKA, Jan: Výlet za historií vojenství i železnice, In: Mladá fronta Dnes 31.7.2004, C/4.

KOLLERT, Petr: Baterie Longues sur Mer, In: Historie a plastikové modelářství č. 7, 2004, s.27.

KOLLERT, Petr: Museum Atlantického valu, In: Historie a plastikové modelářství č. 7, 2004, s.28-29.

KUČERA, Petr: Spojence zabíjely také české zbraně, In: Lidové noviny 3.6.2004

KUPKA, Vladimír: 42cm houfnicová baterie v Pule, 2. část, In: Střelecký magazín č. 1, 2004, s.42-43.

KUPKA, Vladimír: 42cm houfnicová baterie v Pule, 3. část, In: Střelecký magazín č. 2, 2004, s.42-43.

KUPKA, Vladimír: Atlantický val v Normandii, 1. část, In: Armády, technika, militaria č. 6, 2004, s.47-49.

KUPKA, Vladimír: Atlantický val v Normandii, 2. část, In: Armády, technika, militaria č. 7, 2004, s.46-49.

KUPKA, Vladimír: Atlantický val v Normandii, 3. část, In: Armády, technika, militaria č. 8, 2004, s.38-41.

KUPKA, Vladimír: Gibraltar, 1. část, In: Armády, technika, militaria č. 3, 2004, s.40-43.

KUPKA, Vladimír: Gibraltar, 2. část, In: Armády, technika, militaria č. 4, 2004, s.46-48.

KUPKA, Vladimír: Gibraltar, 3. část, In: Armády, technika, militaria č. 5, 2004, s.44-47.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Erfurt, 1. část, In: Armády, technika, militaria č. 1, 2004, s.48-50.

KUPKA, Vladimír: Pevnost Erfurt, 1. část, In: Armády, technika, militaria č. 2, 2004, s.46-49.

KUPKA, Vladimír: Vojenské zajímavosti ve Finsku, 1. část, Střelecký magazín č. 7, 2004, s.50-51.

KUPKA, Vladimír: Vojenské zajímavosti ve Finsku, 2. část, Střelecký magazín č. 8, 2004, s.50-51.

KURAL, Václav: Mohli jsme se bránit?, 1. část, in: Přísně tajné č. 1, Praha 2004, s.64.-76.

Majestátní pevnost nad Labem, In: Mladá fronta Dnes 11.6.2004, s.F/4.

MALÍNKOVÁ, Eva: Králicko chce projekt za stovky miliónů, In: Mladá fronta Dnes 21.1.2004, s.2.

Na kole po Pražské čáře, In: Armádní technický magazín č. 8, 2004, s.8-9.

NOVÁK, Jiří: Opevnění v prostoru Českých Petrovic, Jablonné n. Orl. 2004, 95 s.

PETZ, Daniel: Opevnění na Pražské čáře, In: Armádní technický magazín č. 8, 2004, s.6-7.

PRCHAL, Vítězslav: Znamení moci. Opevňování sídel a měst pánů z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století, In: Historie a vojenství č. 1, 2004, s.34-43.

SALÁK, Pavel: Radarová základna Cap Faynet ve Fécampu, In: Historie a plastikové modelářství č. 7, 2004, s.30.

ZADA, Miroslav: Československo 1938, In: Modelář č. 3, 2004, s.154-157.

 

 

2005

BALCAR, Karel: Bezdomovci požádají armádu o bunkr k bydlení, In: Právo 28.5.2005

DANDA, Oldřich: Armáda rozprodává majetek – tanky, bunkry i letadla, In: Právo 11.8.2005, s.5.

DOSOUDIL, Pavel: Pevnost je rodinná záležitost, říká muž ze Žamberka, In: Mladá fronta Dnes 17.9.2005

DOSOUDIL, Pavel: Z bunkrů budou turistické atrakce, In: Mladá fronta Dnes 17.9.2005

DUBÁNEK, Martin: Lafetace zbraní v lehkém opevnění vz. 36, 2. část, In: Střelecký magazín č. 1, 2005, s.36-37.

DUBÁNEK, Martin: Návrhy objektů československého stálého opevnění z roku 1946, In: Novodobé fortifikace č. 12, Rychnov nad Kněžnou 2005, s.45-53.

DUBÁNEK, Martin: Německá lafeta MG-Schartenlafette 08 s československými kulomety vz. 26 a 37, In: Střelecký magazín č. 4, 2005, s.57-58.

DUBÁNEK, Martin: Pokus o využití věží tanku PzKpfw IV v československých opevněních po 2. světové válce, In: Historie a plastikové modelářství č. 11, 2005, s.18-21.

DUBÁNEK, Martin: Univerzální kulometná lafeta UL-1, 1. část, In: Střelecký magazín č. 6, 2005, s.48-51.

DUBÁNEK, Martin: Univerzální kulometná lafeta UL-1, 2. část, In: Střelecký magazín č. 7, s.52-53.

DUBÁNEK, Martin: Zapomenuté tvrze Maginotovy linie, In: Novodobé fortifikace č. 12, Rychnov nad Kněžnou 2005, s.35-44.

FILIP, Ondřej: Fort Villey-le-Sec pevnosti Toul, In: Novodobé fortifikace č. 12, Rychnov nad Kněžnou 2005, s.54-57.

GOJDA, Martin: Překvapení v české krajině. In: Dějiny a současnost č. 12, 2005, s.18-20.

HÁK, Zdeněk: Podkrušnohorská linie, Hořice v Podkrkonoší 2005, 131 s.

HAVEL, Vladimír: Pevnost Heldsberg, 1. část, In: Střelecký magazín č. 2, 2005, s.50-51.

HAVEL, Vladimír: Pevnost Heldsberg, 2. část, In: Střelecký magazín č. 3, 2005, s.50-51.

IRINCHEEV, Bair: „Milionové bunkry“ Mannerheimovy linie, In: Novodobé fortifikace č. 12, Rychnov nad Kněžnou 2005, s.26-34.

JAKL, Tomáš: Úseky lehkého opevnění 191 a 195 v boji, In: Historie a plastikové modelářství č. 3, 2005, s.25-29.

JÁNOŠÍKOVÁ, Jana: Kupte si vlastní bunkr! nabízí armáda, In: Mladá fronta Dnes 4.8.2005, s.C/2.

KORBEL, Petr: Muži v pevnostech, In: Ekonom č. 32, 2005, s.28.

KRSEK, Martin: Přežijí řopíky privatizaci?, In: Reflex č. 16, 2005, s.14.

KUČERA, Petr: Kupte si vlastní bunkr, nabízí armáda, In: Lidové noviny 26.7.2005, s.1 a 5.

KUPKA, Vladimír: Britská opevnění na Maltě, 1. část, In: Armády, technika, militaria č. 6, 2005, s.66-69.

KUPKA, Vladimír: Britská opevnění na Maltě, 2. část, In: Armády, technika, militaria č. 7, 2005, s.64-67.

KUPKA, Vladimír: Britská opevnění na Maltě, 3. část, In: Armády, technika, militaria č. 8, 2005, s.66-69.

KUPKA, Vladimír: Cartagena, 1. část, In: Armády, technika, militaria č. 11, 2005, s.66-70.

KUPKA, Vladimír: Cartagena, 2 část, In: Armády, technika, militaria č. 12, 2005, s.74-79.

KUPKA, Vladimír: Maginotova linie na Korsice, 1. část, In: Armády, technika, militaria č. 9, 2005, s.58-61.

KUPKA, Vladimír: Maginotova linie na Korsice, 2. část, In: Armády, technika, militaria č. 10, 2005, s.68-71.

KUPKA, Vladimír: Stará zbrojnice v Solothurnu, In: Střelecký magazín č. 1, 2005, s.50-51.

KUPKA, Vladimír: Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností, Praha 2005, 486 s.

KUPKA, Vladimír: Švýcar v habsburských službách - život a dílo polního zbrojmistra Daniela barona von Salis-Soglio, In: Staletí objevů, diplomacie a válek, Praha 2005, s.315-326.

KUPKA, Vladimír: Vojenské zajímavosti v Kodani, 1. část, In: Střelecký magazín č. 11, 2005, s.46-48 a 50.

KUPKA, Vladimír: Vojenské zajímavosti v Kodani, 2. část, In: Střelecký magazín č. 12, 2005, s.46-48.

LIŠKA, Přemysl, NOVOTNÝ, Josef: Baterie Vara a Hanstholm, In: Střelecká revue č. 1, 2005, s.66-67.

MACOUN, Jiří: Stručná historie – Československé pevnosti, Praha 2005, 96. s.

MAREK, Martin: Příběh z pohraničí, In: Historie a plastikové modelářství č. 9, 2005, s.34-36.

PETZ, Daniel: Bratronice: Vítejte v podzemí, In: Armádní technický magazín č. 2, 2005, s.48.

SLAVÍK, Jiří: Nejstarší východočeský bastion, In: Novodobé fortifikace č. 12, Rychnov nad Kněžnou 2005, s.3.-6.

STEHLÍK, Eduard: Československé opevňovací programy 1936-1938, 1. část, In: Historie a vojenství č. 1, 2005, s.4-28.

STEHLÍK, Eduard: Československé opevňovací programy 1936-1938, 2. část, In: Historie a vojenství č. 2, 2005, s.50-59.

ŠRÁMEK, Pavel: Československé stálé opevnění z let 1935-1938, In: Armády, technika, militaria č. 12, 2005, s.70-72.

TOPOL, Jáchym: Všichni do bunkru!, In: Respekt 12.12.2005

TŮMA, Jiří: Pevnosti ročně lákají tisíce lidí, In: Mladá fronta Dnes 17.12.2005

Val na obranu republiky, Brno 2005, 528 s.

VERMEULEN, Caspar: Baterie Chaberton, In: Novodobé fortifikace č. 12, Rychnov nad Kněžnou 2005, s.15-25.

VIKTOŘÍK, Michael: Fortová pevnost Olomouc ve fondech Rakouského státního archivu - válečného archivu ve Vídni, In: Sborník Národního památkového ústavu v Olomouci, 2005, s.8-23.

VONDROVSKÝ, Ivo: Netypické objekty československého lehkého opevnění, Varnsdorf 2005, 99 s.

VONDROVSKÝ, Ivo: Pevnost Leopoldov, In: Novodobé fortifikace č. 12, Rychnov nad Kněžnou 2005, s.7-14.

VONDROVSKÝ, Ivo: Pozorovatelny CO v Děčíně (doplněk), In: Děčínské vlastivědné zprávy č. 1, 2005.

VONDROVSKÝ, Ivo: Vývoj opevnění na děčínském nábřeží, In: Děčínské vlastivědné zprávy č. 1, 2005.

Z vojenských bunkrů bude vyhlídka nebo muzeum, In: Nové Břeclavsko 8.12.2005, s.22.

 

 

zpracoval: Dr. Vladimír  K U P K A

stav:  29.12.2005

 

 

Poznámka:

Prosíme všechny, kteří mají k dispozici bibliografické údaje ohledně publikační činnosti o problematice opevnění, jež nejsou obsaženy v tomto přehledu, aby je poskytli k doplnění tohoto materiálu a odeslali buď jejich fotokopii nebo alespoň bibliografickou citaci na adresu Dr.V.Kupky.